Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати під час війни!

Створено: 2024-02-09 10:58:50Оновлено: 2024-02-09 11:00:55

Відповідно до ч.1 ст.94 Кодексу Законів про працю України (надалі-КЗпП) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Згідно з ч.5 ст.97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку.

Також відповідно до ч.6 ст.24 Закону України «Про оплату праці» своєчасність та обсяги виплати зарплати працівникам не можуть залежати від інших платежів та їхньої черговості.

У ст.115 КЗпП визначено, що заробітна плата має виплачуватись регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

24 лютого 2022 року відповідно до Закону України від 12.05.2015 №389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» в Україні запроваджено режим воєнного стану.

15 березня 2022 року прийнято Закон України від 15.03.2022 №2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (далі - Закон №2136), відповідно до якого на період дії воєнного стану запроваджується обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до ст.43,44 Конституції України.

Згідно ст.10 Закону №2136:

  1. Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим договором.
  2. Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.
  3. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереробної сили. Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.
  4. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойових дій, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.

Наголошуємо!!!

 Суб’єкти господарювання повинні дотримуватись термінів виплати заробітної плати та не позбавляти права працівників на соціальні гарантії.

 

                                                                     Департамент соціальної політики

 

09 лютого 2024

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради