Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Підготовчі роботи в будівництві: організаційні заходи перед їх виконанням

Створено: 2024-02-08 16:32:52Оновлено: 2024-02-08 16:34:25

(коментує відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради).

Розгортанню і виконанню будівельних робіт у відповідності з проектними рішеннями, створенню об’єкта будівництва сприяє грамотно та вчасно здійснена підготовка до будівництва.

Підготовка до будівництва має бути реалізована як система організаційних заходів і підготовчих робіт, які, серед іншого, включають в себе забезпечення об’єкта будівництва відповідною проектною та проектно-технологічною документацією, оформлення підготовчих та будівельних робіт на об’єкті.

Чинне містобудівне законодавство України закріплює право замовника виконувати на об’єкті будівництва підготовчі роботи.

Що ж таке підготовчі роботи?

Згідно пункту 2 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (надалі – Порядок №466) підготовчі роботи - роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки, вишукувальні роботи, роботи із спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, улаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень

Державні будівельні норми А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (надалі – ДБН А.3.1-5:2016) закріплюють наступне визначення: підготовчі роботи – роботи, які мають забезпечувати можливість розгортання і здійснення будівельних робіт.

Але, перед тим як приступити до виконання підготовчих робіт, замовник має виконати певні вимоги, визначені законодавчими та підзаконними нормативно-правовим актами.

Пункт 6.3.5 ДБН А.3.1-5:2016 визначає, що підготовчі роботи виконуються у відповідності з оформленими документами згідно з Порядком №466.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  та пункту 4 Порядку №466 після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення замовник може виконувати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і правилами, з повідомленням органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Також, виконання підготовчих робіт може здійснюватися на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт.

Із вищезазначених правових норм вбачається, що для того, щоб у замовника/забудовника виникло право виконувати на об’єкті підготовчі роботи, він має повідомити відповідний орган архітектурно-будівельного контролю  шляхом подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (надалі – повідомлення), повідомлення про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт

Зараз більш детально зупинимося на випадку, коли у замовника/забудовника виникла необхідність проведення підготовчих робіт до розроблення проектної документації в цілому на об’єкт та отримання дозвільного документа на проведення саме будівельних робіт.

У відповідності до пункту 4.7 Державних будівельних норм А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (надалі – ДБН А.2.2.3)  у разі необхідності виконання підготовчих робіт обов’язковою складовою проектної документації є її окремий розділ – проект підготовчих робіт (надалі – проект), склад та зміст якого визначається ДБН А.3.1-5:2016. Інформація щодо розроблення проекту підготовчих робіт зазначається в завданні на проектування.

Згідно норм пункту 6.4 ДБН А.3.1-5:2016 проект розробляється (якщо це передбачено в завданні на проектування) як окремий розділ проектної документації, в якому визначаються перелік, послідовність і терміни здійснення робіт і заходів з підготовки до розгорнення будівельних робіт. Проект визначає склад, обсяги, методи, терміни і вартість підготовчих робіт.

Проект розробляється на підставі вихідних даних до основного проекту (проект на об’єкт будівництва в цілому) у відповідності з вимогами додатків А та Б ДБН А.2.2.3.

З аналізу вищезазначених правових норм, можна зробити висновок щодо наявності низки організаційних заходів, які має вжити замовник/забудовник до початку виконання підготовчих робіт, а саме:

- отримати вихідні дані для проектування об’єкту будівництва;

- передбачити в завданні на проектування необхідність розроблення окремого розділу проектної документації – проекту підготовчих робіт;

- повідомити відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю шляхом подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.

Звертаємо увагу, повідомлення подається замовником особисто через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет шляхом подання засобами програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або заповнюються та надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг.

08 лютого 2024

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради