Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Внесення нерухомості до статутного капіталу суб’єкта господарювання

Створено: 2017-10-06 13:45:04Оновлено: 2017-10-06 13:47:31

Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна до статутного капіталу юридичної особи не є часто запитуваною послугою з реєстрації. Проте, цей випадок, викликає найбільше питань у отримувачів послуг. Оскільки законодавством встановлено загальний порядок здійснення передачі майна до статутного капіталу, але не встановлено форм документів, які укладаються сторонами, та не вказано вимог до їх змісту.

Так, законодавством визначено, що учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа.

Вкладами учасників та засновників господарського товариства до статутного капіталу можуть бути, зокрема,  будинки, споруди, права користування землею, будинками, спорудами.

Для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок до статутного капіталу (статутного фонду) подаються:

1) документ, що посвідчує право власності особи на майно, що передається у власність юридичної особи. У випадку, коли право власності на нерухомість вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав, ці документи не вимагаються.

2) акт приймання-передачі майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна. Справжність підписів на акті приймання-передачі майна засвідчується нотаріально.

3) у разі коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою – надається рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи.

4) письмова згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності).

Акт приймання-передачі підписують сторони, що передають і приймають нерухомість. Якщо в складі юридичної особи всього один засновник, який також є і керівником підприємства, то акт приймання-передачі може підписати одна й та сама особа, яка в цьому випадку представлятиме як сторону, що передає, так і сторону, що приймає.

Акт приймання-передачі внеску до статутного капіталу складається в довільній формі, проте, так як передача майна до статутного капіталу є господарською операцією, незайвим буде включити в акт обов’язкові реквізити для первинних облікових документів: назва документу та його номер; місце укладання документу; найменування сторін, що передають і приймають майно; дата складання акту; найменування майна, що передається, його вартість та докладні характеристики майна; підписи уповноважених осіб. Для нерухомого майна, рекомендуємо зазначити в акті адресу, площу нерухомого майна (загальну, житлову),  інформацію про документ, що підтверджує право власності учасника на цю нерухомість

Якщо засновник – фізична особа вносить майно, і при цьому перебуває у шлюбі, – необхідною є нотаріально посвідчена згода дружини (чоловіка) засновника на відчуження майна. Таку згоду отримувати не обов'язково, якщо майно, що вноситься, не є спільною сумісною власністю подружжя.  

Підприємство-інвестор на загальних зборах приймає рішення про передачу майна іншій юридичній особі, яке оформлюється протоколом загальних зборів учасників.   

Нерухомість, що вноситься до статутного капіталу підлягає грошовій оцінці за домовленістю між учасниками створюваного товариства або незалежній експертній оцінці у визначених законодавством випадках.

Важливий момент! Внесок засновника до статутного капіталу підприємства стає власністю цього підприємства. Отже, підприємство може розпоряджатися отриманим ним майном на свій розсуд: продавати, дарувати, обмінювати, передавати в оренду і здійснювати інші операції.

Ми працюємо для Вас!

Контакти:

Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради:
м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 30; тел. 92-03-34, 92-03-22, e-mail: vpr@kr.gov.ua.

Центр адміністративних послуг «Віза»: м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1; "ГАРЯЧА ЛІНІЯ"- 0-800-500-459; e-mail: viza@kr.gov.ua.


 

06 жовтня 2017

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради