Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2018 рік

Створено: 2017-07-04 15:22:53Оновлено: 2017-07-04 15:27:38

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

(XXII сесія VII скликання)

 

27.06.2017                                                                                      №1775

 

 

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у  м. Кривому Розі на 2018 рік

 

 

Ураховуючи вимоги Податкового кодексу України; беручи до уваги рішення міської ради від 22.12.2010 №62 «Про приведення місцевих податків і зборів у відповідність до Податкового кодексу України», зі змінами, результати публічних обговорень у виконкомах районних у місті рад з питань визначення зональності, громадських слухань за проектом регуляторного               акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі», що відбулися 16.05.2017, із залученням членів територіальної громади; відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Установити:

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі для всіх визначених Податковим кодексом України типів об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та місць їх розташування (зональності) (додаток 1);

1.2 критерії належності об’єктів житлової та нежитлової нерухомості до зональності І (приваблива), зональності ІІ (зручна), зональності ІІІ (інша)  (додаток 2);

1.3 зональність І (приваблива) та зональність ІІ (зручна) в м. Кривому Розі (додатки 3, 4);

1.4 що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки, є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є  власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості в м. Кривому  Розі;

         1.5 що об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки  обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника                  об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи регулюються статтею 266 Податкового кодексу України.

 

2. Рекомендувати Криворізьким об’єднаним державним податковим інс-пекціям Головного управління ДФС у Дніпропетровській області отримувати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію, необхідну для розрахунку й справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування об’єкта нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

3. Зобов’язати управління фінансове, економіки, розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради та запропонувати Криворізьким об’єднаним державним податковим інспекціям Головного управління ДФС у Дніпропетровській області щоквартально здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста коштів від сплати вищезазначеного податку фізичними та юридичними особами, у тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

         4. Управлінням розвитку підприємництва, фінансовому, економіки, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради забезпечити:

         4.1 спільно з відділом преси та інформації апарату міської ради і виконкому інформування населення міста про зміст рішення;

         4.2 виконання заходів щодо проведення відстежень результативності дії рішення в строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

4.3 оприлюднення звіту в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством України.

 

5. Рішення набуває чинності  01.01.2018.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету та економіки; регуляторної політики та підприємництва; земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста, координацію роботи – на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                    Ю.Вілкул

                  

 

                   

                     Додаток 1

        до рішення міської ради

        27.06.2017 №1775

                                                                                          

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі для всіх визначених Податковим кодексом України типів об’єктів житлової та нежитлової нерухомості та місць їх розташування (зональності)

 

№ з/п

Тип об’єктів нерухомості

 

Ставка  податку, залежно від місця розташування  (зональності) за  1 кв.м загальної площі об’єкта нерухомості            

(% від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року)

зональність І

зональність ІІ

зональність ІІІ

1

2

3

4

5

1

Житлова нерухомість, що пере-буває у власності:

 

 

 

1.1

1.2

фізичних осіб;

юридичних осіб

0,11,

1,01

0,1,

1,0

0,09,

0,99

2

 

Нежитлова нерухомість, що пере-буває у власності:

 

 

 

2.1

2.1.1

 

 

 

2.1.2

 

 

 

 

2.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4

 

 

2.1.5

2.1.6

 

фізичних осіб:

будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

будівлі офісні – будівлі фінан-сового обслуговування, адміністра-тивно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

будівлі торговельні – торгові цент-ри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслу-говування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадсь-кого харчування, будівлі під-приємств побутового обслугову-вання;

гаражі – гаражі (наземні й під-земні) та криті автомобільні стоян-ки;

будівлі промислові та склади;

будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

 

0,11,

 

 

 

0,11,

 

 

 

 

0,11,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11,

 

 

0,11,

1,01,

 

 

0,1,

 

 

 

0,1,

 

 

 

 

0,1,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1,

 

 

0,1,

1,0,

 

 

0,09,

 

 

 

0,09,

 

 

 

 

0,09,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,09,

 

 

0,09,

0,99,

 

Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

2.1.7

 

 

 

 

 

 

2.1.8

 

 

 

 

 

 

 

2.1.9

2.2

2.2.1

 

 

 

2.2.2

 

 

 

 

2.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

 

 

2.2.5

2.2.6

 

2.2.7

 

 

 

 

 

 

2.2.8

господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщен-ня, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вби-ральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні під-станції тощо;

господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщен-ня, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вби-ральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні під-станції тощо, що перебувають у власності  пенсіонерів;

інші будівлі;

юридичних осіб:

будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

будівлі офісні – будівлі фінансово-го обслуговування, адміністратив-но-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

будівлі торговельні – торгові цент-ри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслу-говування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадсь-кого харчування, будівлі під-приємств побутового обслугову-вання;

гаражі – гаражі (наземні й під-земні) та криті автомобільні стоянки;

будівлі промислові та склади;

будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщен-ня, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вби-ральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні під-станції тощо;

інші будівлі

0,11,

 

 

 

 

 

 

0,

 

 

 

 

 

 

 

0,11,

 

0,31,

 

 

 

0,31,

 

 

 

 

0,31,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,31,

 

 

0,31,

1,01,

 

0,31,

 

 

 

 

 

 

0,31

0,1,

 

 

 

 

 

 

0,

 

 

 

 

 

 

 

0,1,

 

0,30,

 

 

 

0,30,

 

 

 

 

0,30,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30,

 

 

0,30,

1,0,

 

0,30,

 

 

 

 

 

 

0,30

0,09,

 

 

 

 

 

 

0,

 

 

 

 

 

 

 

0,09,

 

0,29,

 

 

 

0,29,

 

 

 

 

0,29,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,29,

 

 

0,29,

0,99,

 

0,29,

 

 

 

 

 

 

0,29

Продовження додатка 1

Примітка. Згідно з пунктом 266.4 статті 266 Податкового кодексу України  база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості на60 кв. м;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на                   120 кв. м;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квар-тири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) на              180 кв. м.

         Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       С.Маляренко

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток 2

        до рішення міської ради

      27.06.2017 №1775

 

 

 

Критерії належності об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

до зональності І (приваблива), зональності ІІ (зручна),

зональності ІІІ (інша)*

 

 

          Зональність І (приваблива) − об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в загальноміських та районних центрах у районах міста, що виконують функції житла, відпочинку, побутового та комунального обслуговування, торгівлі, ресторанного господарства, транспорту, зв’язку, з громадської, історико-культурної, ділової діяльності.

 

          Зональність ІІ (зручна) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в житлових районах міста, біля магістральних вулиць і доріг загальноміського значення, із забезпеченістю населення інфраструктурою відповідно до нормативів, що відображають соціально гарантований рівень, різноманітною транспортною розв’язкою.

 

          Зональність ІІІ (інша) − об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на території міста Кривого Рогу, не віднесені до І та ІІ зональностей.

 

* Примітка: критерії належності об’єктів житлової та нежитлової нерухомості до зональності було визначено на підставі пропозицій виконкомів районних у місті рад з урахуванням  думки членів територіальної громади.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                       С.Маляренко

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

                    Додаток 3

        до рішення міської ради

      27.06.2017 №1775

                        Зональність І (приваблива) у м. Кривому Розі

 

Межі та адреси розташування об’єктів нежитлової нерухомості

Центрально-Міський район

вул. Алмазна,

вул. Балхаська,

вул. Глинки,

вул. Грабовського, 

вул. Зарічна,

вул. Кобилянського,

вул. Комерційна,

вул. Лермонтова,

вул. Окружна,

вул. Олександра Поля,

вул. Петра Калнишевського (будинки 1 – 12),

вул. Пушкіна,

вул. Ракетна,

вул. Свято-Миколаївська,

вул. Старовокзальна,

вул. Українська,

вул. Чкалова,

пл. Визволення,

пл. Лебедєва-Кумача,

пр-т Миру,

пр-т Поштовий (будинки 1 – 60)                       

Металургійний район

вул. Василя Скопенка (будинок 74),

вул. Вокзальна (будинки 26а, 26б, 26в, 26г, 26д, 26ж, 26з, 26и, 26к),

вул. Волгоградська (будинки 9, 38, 38а, 40, 42а),

вул. Героїв АТО (будинки 17, 30а, 30б, 30в, 30г, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 59, 61),

вул. Гетьманська (будинки 28, 28б, 74),

вул. Домобудівна,

вул. Єсеніна (будинки 7, 8, 14, 14а, 22, 24, 26, 30),

вул. Костенка (будинки 11, 38, 38а, 46, 48а, 52),

вул. Криворіжсталі (будинки 1 – 5, 5а,  6 – 9, 9а, 9г, 10, 11, 11а, 12, 15, 17, 18, 18а, 18б, 19 – 23, 25, 27, 28, 31 – 35, 38, 41 – 43, 46 – 59, 61 – 68, 70, 72, 74, 78, 80), 

вул. Криворіжсталі – межі відведення земельних  ділянок   публічного   акціонерного   товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг»,

вул. Святогеоргіївська (будинки 15, 23),

вул. Соборності (будинки 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б,  8,  8а,  10,  12,  14,  16,  29а, 29б, 29в, 29д, 29ж, 29и, 29к, 29м, 29н,  29п, 29р, 31, 33б), 

вул.  Мистецька (будинок 1б),

вул. Нікопольське шосе (будинки  1г/1,  1г/2,

1г/3, 1г/4, 1г/5, 1г/6, 1г/7, 1г/8, 1г/9, 1г/10, 1г/11),

вул. Ферганська,

вул. Цимлянська,

пр-т Миру (будинки 22, 24, 24а, 42, 42а, 44а, 46, 48, 50, 50а),

пл. Горького (будинки 8, 10, 12),

Продовження додатка 3

Межі та адреси розташування об’єктів нежитлової нерухомості

пр-т Гагаріна (будинки 2з, 4, 4а, 4б, 4д, 4г, 4е),

пр-т Металургів (будинки 9, 15, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 23, 24, 26, 27, 28,  28а,  30,  31, 32, 32а, 33 – 36)

Саксаганський район

вул. Бикова (будинки 1, 2, 2в),

вул. Волгоградська (будинки 1б, 1д, 2, 4, 10, 17), 

вул. Генерала Радієвського (будинок 1а),

вул. Гетьманська (будинки 39а, 76, 82а),

вул. Єсеніна (будинок 1б), 

вул. Книжна (будинки 2а, 5),

вул. Паркова (будинки 4, 13),            

вул. Покровська (будинок 29а),

вул. Соборна (будинки 1, 3, 4, 6),

вул. Співдружності (будинок 8),

вул. Тесленка (будинок 11),                    

мкр-н Сонячний (будинок 59),

м-н 30-річчя Перемоги (будинки 1,1а, 2),

пл. Горького (у тому числі підземний перехід),

пл. Олександра Поля (будинки 1, 1с, 3),

пр-т Гагаріна (будинки 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19а, 25, 25а, 27, 35, 37, 43а, 47, 47а, 47б, 47в, 51, 53, 55, 55а, 55б, 57, 57є, 57л, 59, 59а),

пр-т Героїв-підпільників (будинки 1, 1б, 2, 3, 3б),

пр-т Миру (будинки 5, 5а, 5б, 5г, 5є, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 13а, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29в, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37, 39, 41),

пр-т 200-річчя Кривого Рогу (будинки 1 – 3, 5, 5а, 5б, 5д, 5т, 6, 7, 7а, 7в, 7д, 7с, 7у, 7ф, 7х,               8 – 11, 11а, 12, 12а, 12б, 12в, 13, 15, 17, 17а, 24б, 24в, 24д, 30а, 36, 42)

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 С.Маляренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Додаток 4

        до рішення міської ради

      27.06.2017 №1775

 

                                                       Зональність ІІ (зручна) у м. Кривому Розі

 

Межі та адреси розташування

Об’єкти нежитлової нерухомості

Об’єкти житлової нерухомості

1

2

Центрально-Міський район

вул. Анатолія Ліпицького,

вул. Артилеристів,

вул. Беринга,

вул. Вахтангова,

вул. Галахівська,

вул. Гданцівська,

вул. Дунайська,

вул. Гірничозаводська,

вул. Електроніки,

вул. Єдності,

вул. Івана Добровольського,

вул. Івана Франка,

вул. Каунаська,

вул. Кривбасівська,

вул. Купріна,

вул. Лозуватська,

вул. Мартіна Шимановського,

вул. Мерецкова,

вул. Миколаївське шосе,

вул. Німецька,

вул. Ньютона, 

вул. Першотравнева,

вул. Петра Калнишевського (будинки 14 – 24),

вул. Рилєєва,

вул. Староярмаркова,

вул. Урожайна,

вул. Халтуріна,

вул. Чумацька,

вул. Церковна,

провул. Пулківський,

пр-т Поштовий (будинки 61 – 100),

м-н Вознесенський

вул. Алмазна,

вул. Анатолія Ліпицького,

вул. Артилеристів,

вул. Балхаська,

вул. Вахтангова,

вул. Волейбольна,

вул. Волошкова,

вул. Гданцівська,

вул. Грабовського, 

вул. Дунайська,

вул. Ентузіастів,

вул. Єдності,

вул. Зарічна,

вул. Івана Добровольського,

вул. Івана Франка,

вул. Каунаська,

вул. Комерційна,

вул. Кривбасівська,

вул. Лермонтова,

вул. Німецька,

вул. Олександра Поля,

вул. Ракетна,

вул. Рилєєва,

вул. Рубіжна,

вул. Церковна,

вул. Черняховського,

вул. Чкалова,

вул. Юрія Сича,

пл. Визволення,

провул. Даргомижського,

провул. Джерельний,

пр-т Миру

пр-т Поштовий (1 – 60)

Довгинцівський район

вул. Дніпровське шосе (будинки 2 – 26),

вул. Леоніда Бородича (будинки 1 – 8),

вул. Магістральна (будинки 10, 12, 14, 14а, 16, 17б, 19, 21, 23, 25),

вул. Петра Дорошенка (будинки 1, 3 – 15),

вул. Соборності (будинки 56 – 113),

вул. Телевізійна (будинки 1 – 12),

пр-т Гагаріна (будинки 56 – 81, крім будинків 61, 61а, 65, 67, 71, 73)

вул. Алітна,

вул. Вадима Гурова (будинки 37 – 45),

вул. Дніпровське шосе (будинки 2 – 26),

вул. Заозерна,

вул. Леоніда Бородича (будинки 1 – 8),

вул. Магістральна (будинки 10, 12, 14, 14а, 16, 17б, 19, 21, 23, 25),

вул. Петра Дорошенка (будинки 1, 3 – 15),

вул. Соборності (будинки 56 – 113),

Продовження додатка 4

1

2

 

вул. Степана Тільги (будинки 45 – 73),

вул. Телевізійна (будинки 1 – 12),

вул. Цементників,

вул. Ярослава Мудрого (будинки 74 – 90, 93 – 97)

пр-т Гагаріна (будинки 56 – 74, 61, 61а – 81)

Інгулецький район

вул. Гірників,

вул. Груні Романової,

вул. Добролюбова,

вул. Кармелюка,

вул. Каткова,

вул. Недєліна,

вул. Олександра Станкова,

вул. Панаса Мирного,

вул. Подлєпи,

вул. Салтиківська,

вул. Сонячна,

вул. Ярославська,

пр-т Перемоги,

пр-т Південний,

пр-т Седнєва

вул. Добролюбова (будинок 4), 

вул. Подлєпи (будинки 14, 18, 20),

пр-т Перемоги (будинки 37, 37а, 38, 38а, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53),

пр-т Південний (будинки 3, 6 – 8, 10 – 17, 20, 23, 25 – 27, 29, 30, 32, 41 – 44)

 

Саксаганський район

вул. Волгоградська (будинки 1б, 1д, 10, 17), 

вул. Володимира Великого (будинки 1а, 43а, 43г, 43д, 51а, 59, 59а, 59с, 59т, 69, 91),

вул. Єсеніна (будинок 16),

вул. Качалова (будинки  44, 46, 48),

вул. Книжна (будинки 1, 1а, 1б, 1д, 1ж, 2а, 5, 1/1 – 12, 1/17),

вул. Льотчиків (будинок 20),

вул. Меркулова (будинки 3 – 8, 10),

вул. Покровська (будинки 25а, 26а, 26б),

вул. Скандинавська (будинок 33),

вул. Філатова (будинок 10),

мкр-н Гірницький (будинки 1, 3, 3а, 3б, 5а, 6а, 7а, 7б, 7в, 14а, 15, 17а, 18б, 19а, 19б, 33а, 36б, 40с, 40т, 40у, 42а, 42в, 46а, 50а),

мкр-н Сонячний (будинки 1, 3а, 6а, 7а, 7г, 7с, 7т, 17, 17а, 20, 22, 22а, 22г, 22е, 22т, 24а, 25а, 25б, 26а, 26б, 27а, 30а, 32б, 36а 41а, 45а, 47а, 48а, 50а, 53, 53а, 55, 59, 60),

вул. Бердянська (будинки 1 – 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55),

вул. Бикова (будинки 1, 2),

вул. Булавіна (будинки 1 – 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28),

вул. Васнецова (будинки 1 – 10),

вул. Виноградна (будинки 1 – 26, 28 – 32, 34),

вул. Волгоградська (будинки 7а, 14, 16 – 21, 23),

вул. Володимира Великого (будинки 1 – 4,        6 – 15, 16а, 17а, 17 – 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29а, 29в, 30, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 38, 39, 39а, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57),

вул. Волосевича (будинки 1 – 9, 9а, 10 – 43, 43а, 44 – 55, 55а, 56 – 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,

 

72, 74, 76, 78),

вул. Гаджибекова (будинки 1, 1а, 2 – 10, 10а, 11 – 20, 20а, 21 – 81, 83, 84, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 108, 110),

вул. Галковський Кут (будинки 1 – 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66),

вул. Гафурі (будинки 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4 – 13, 13а, 14 – 23, 23а, 24 – 27, 27а, 28),

Продовження додатка 4

1

2

мкр-н Ювілейний (будинки 4, 4а),

пл. Шахтарської слави (будинки 1, 1а, 2, 2а, 3а),

провул. Бульварний (будинок 13а),

пр-т 200-річчя Кривого Рогу (будинки 5в, 7а, 7в, 7г),

пр-т Гагаріна (будинок 43а),

пр-т Героїв-підпільників (будинки 4, 5, 7, 15, 31, 36, 54а)

 

вул. Геленджицька (будинки 2, 4 – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24),

вул. Генерала Кузнецова (будинки 8, 10, 11, 13),

вул. Генерала Радієвського (будинки 1, 1а, 34а),

вул. Генічеська (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21),

вул. Городищенська (будинки 1, 3, 5, 7, 9 – 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 – 35, 37 – 41, 41а, 42, 42а, 43 – 45, 45а, 46 – 91,               93 – 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,                  114 – 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 – 157, 159 – 172, 174 – 179, 179а, 180 – 182, 184 – 196, 198, 200),

вул. Дарвіна (будинки 1, 2г, 4, 5, 5а, 6, 6а),

вул. Демиденка (будинки 7, 9),

вул. Дибенка (будинки 1 – 18),

вул. Дитинства (будинки 1 – 17),

вул. Дніпровська (будинки 5 – 10, 10а, 11 – 17),

вул. Дністровська (будинки 1 – 10, 10а, 11, 11а, 12 – 15, 15а, 16 – 23, 23а, 24 – 34),

вул. Дубки (будинки 1 – 3, 3а, 4 – 29, 29а, 30, 31 – 129, 129а, 130 – 200, 200а, 201 – 229, 231, 233, 235, 237, 239),

вул. Дунаєвського (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15),

вул. Єсеніна (будинок 1б),

вул. Житомирська (будинки 1, 3),

вул. Івана Авраменка (будинки 1, 7, 10, 12, 14, 15),

вул. Каспійська (будинки 3, 5, 11),

вул. Катеринівська (будинки 1, 16, 18, 20),

вул. Качалова,

вул. Космонавтів (будинки 3, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 31, 32),

вул. Курчатова (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 38, 39),

вул. Льотчиків (будинки 1 – 8, 10, 12, 13, 15 –19, 21, 22, 24 – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68,     70 – 73, 75),

вул. Маяковського (будинки 1 – 7, 7а, 9 – 16, 16а, 17 – 19, 19а, 20, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51),

вул. Медова (будинки 1 – 50, 50а, 51 – 80, 80а, 81 – 83, 83а, 84 – 93, 95 – 97, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 107а, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а, 116а, 117, 117а, 119, 121,

Продовження додатка 4

1

2

 

121а, 121б, 123, 125, 125б, 127, 129, 131 – 133, 133а),

вул. Меркулова (будинки 1, 2а, 5 – 8, 14, 17, 22),

вул. Нобелівська (будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 – 28, 30),

вул. Огарьова (будинки 14, 16),

вул. Одеська (будинки 1, 2, 2а, 3 – 10, 12, 13, 13а, 14 – 19, 21,  23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 – 56, 56а, 57 – 60, 60а),

вул. Озерна (будинки 1, 2, 2б, 3, 4, 4а, 5 – 12, 12а, 13 – 16),

вул. Олександра Олеся (будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

вул. Павла Глазового (будинки 14, 16, 24, 26, 41),

вул. Паркова (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

вул. Покровська (будинки 1, 8, 19, 29а, 33 – 35, 38),

вул. Рокоссовського (будинки 13, 15, 17),

вул. Сагайдачного (будинок 30),

вул. Світлогірська,

вул. Святогеоргіївська,

вул. Севастопольська (будинки 1 – 43, 43а,    44 – 46),

вул. Січова (будинки 8, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137),

вул. Скандинавська (будинки 2, 2а, 3 – 12, 12а),

вул. Скляра (будинки 1 – 8, 9а, 10 – 18, 20, 22, 22а,  24,  24а,  26,  28, 30, 32 – 64, 64а, 65 – 75, 77, 79, 81, 83),

вул. Слєпньова (будинки 1 – 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 26),

вул. Спаська (будинки 1, 5, 6, 7, 10, 13, 19),

вул. Співдружності (будинки 2, 4, 5, 8, 10, 13),

вул. Тесленка (будинки 6, 11),

вул. Упіта (будинки 1 – 3, 3а, 4 – 40, 42 – 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72),

вул. Федоровського (будинки 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14),

вул. Філатова (будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32),

вул. Харцизька (будинки 5, 17 – 27, 29, 31 – 53, 53а, 54 – 59, 59а, 60 – 81, 83, 85 – 110, 110б, 111 – 155, 155а, 156 – 162, 162а, 163 –187,  187а,  188 – 198,  200,  202, 204, 206, 208,

Продовження додатка 4

1

2

 

210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240),

вул. Хетагурова (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35)

мкр-н Гірницький,

мкр-н Сонячний,

мкр-н Ювілейний,

пл. Олександра Поля,

пл. Шахтарської слави,

провул. Бульварний,

пр-т 200-річчя Кривого Рогу (будинки 1 – 7, 7а, 7в, 8 – 18, 20, 24д, 30, 32, 34),

пр-т Гагаріна (будинки 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 59а),

пр-т Героїв-підпільників (будинки 2 – 4, 6, 8),

пр-т Миру (будинки 7, 7а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 29в, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39, 41)

Тернівський район

вул. Адмірала Головка,

вул. Володимира Терещенка (будинки 1 – 5),

вул. Доватора,

вул. Івана Сірка,

вул. Карбишева (будинки 3 – 5),

вул. Каштанова,

вул. Маршака,

вул. Самотічна (будинки 11 – 16),

вул. Сергія Колачевського (будинк

04 липня 2017

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради