Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2018 році

Створено: 2018-12-28 08:41:46Оновлено: 2018-12-28 08:47:24

У контексті реалізації засад державної регуляторної політики діяльність виконавчих органів міської ради протягом року була зосереджена на поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом у вирішенні питань створення стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та сприятливих умов для розвитку підприємництва.

Регуляторна діяльність у 2018 році здійснювалася відповідно до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (надалі – Закон), «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами, і в цілому була спрямована на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, перегляд і приведення у відповідність до вимог законодавства чинних нормативно-правових актів, забезпечення відкритості та прозорості під час розробки проектів регуляторних актів, у тому числі підготовки своєчасного й обґрунтованого аналізу результатів їх регуляторного впливу.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня, поглиблення й розширення професійних знань щодо підготовки регуляторних актів для відповідальних осіб виконавчих органів міської ради (склад яких підтримується в актуальному стані) щоквартально проводяться навчання.

З метою підвищення правової обізнаності у звітному році представники виконавчих органів міської ради та районних у місті рад  взяли участь у спеціалізованому тренінгу «Експрес-аналіз місцевого бізнес-клімату» (за участі експертів Проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст») Одним з етапів проведення експрес-аналізу було дослідження місцевого регуляторного середовища.

Задля напрацювання рішень, що сприяють розвитку міста й бізнесу, підвищення ступеня взаємної довіри та ефективної співпраці як комунікативний майданчик між владою та фізичними і юридичними особами, їх об’єднаннями дії органів місцевого самоврядування виконкому міської ради відкриті на всіх етапах регуляторної діяльності. Запроваджено обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку, обов’язковість і своєчасність інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності, доведення до її відома проектів, прийнятих  рішень, що підтверджено:

- оприлюдненням  проектів, прийнятих регуляторних актів, у тому числі, що не підпадають під вимоги ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», інформації з регуляторної   діяльності   (майже   200  публікацій  на  офіційному   веб-сайті Криворізької  міської  ради та її виконавчого комітету та в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник»);

- завершенням 23 відстежень результативності дії прийнятих регуляторних актів (базових – 10, повторних – 3, періодичних – 10) підготовлено та оприлюднено в установленому порядку звіти щодо них, ще за 2 рішеннями виконкому міської ради тривають заходи з базового відстеження;

- залученням до консультацій понад 500 представників мікро- та малого підприємництва стосовно оцінки впливу регулювань (у тому числі  Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України», Всеукраїнської громадської організації «Спілка податкових консультантів України», Фонду підтримки та захисту прав підприємництва, малого та середнього бізнесу в Україні, Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати тощо), експертної комісії з питань підготовки проектів регуляторних актів, до складу якої введено науковців навчальних закладів міста, представників профспілкових організацій, депутатів міської ради, суб’єктів господарювання, фіскальних органів;

- проведенням 21 громадського слухання з питань обговорення проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу та визначення ефективності прийнятих рішень;

- проведенням трьох семінарів, трьох «круглих столів», чотирьох форумів, зборів тощо;

- забезпеченням систематичного оновлення інформації з регуляторної діяльності на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділів «Законодавство України», «Інформаційна база», на порталі Криворізький ресурсний центр та його інформаційному модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор», на Єдиному державному порталі відкритих даних (https://data.gov.ua);

-   безкоштовним розповсюдженням збірника регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (відповідно до Програми сприяння розвитку малого й середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017 – 2020 роки /рішення міської ради  від 21.12.2016 №1173/) тощо.

            Планування регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування проводилося відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». На підставі пропозицій розробників проектів регуляторних актів, з урахуванням рішення міської ради від 22.11.2017 №2205 «Про затвердження плану діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.12.2017 №525, зі змінами, затверджено плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, до яких  включено 11 проектів регуляторних актів (з яких 7 – рішення міської ради, 4 – рішення виконавчого комітету міської ради).

Робота з перегляду чинних міських регуляторних актів проводиться постійно. Крім того, у ІІ кварталі 2018 року проведено узагальнення перегляду діючих міських регуляторних актів.

Інформаційний матеріал (паспорти місцевих регуляторних актів) проекспертовано представниками 10 міських галузевих рад підприємців за відповідною спрямованістю. Інформаційно-аналітична основа удосконалення місцевого регуляторного середовища та покращення регуляторних умов розвитку підприємництва в місті відображена в рекомендаціях/пропозиціях до кожного акта та використовується для інформування членів територіальної громади, постійної комісії міської ради з питань регуляторної діяльності та підприємництва, міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та суб’єктів господарювання через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

Робота міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва,  на засіданнях якої розглянуто нагальні питання для впровадження діяльності підприємницьких структур, забезпечує більш якісний підхід до виконання органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Представники сфери підприємництва є обов’язковими учасниками заходів, що стосуються питань розвитку бізнеса міста, дерегуляції підприємницької діяльності, обговорення регуляторних актів, підготовки пропозицій з унесення змін до законодавства у сфері підприємництва тощо.

Виконання заходів за результатами перегляду актів позитивно вплинуло на упорядкування нормативно-правових документів з регулювання підприємницької діяльності в місті та підготовку регуляторних актів місцевого рівня з додержанням вимог законодавства.

Скорочено «регуляторний портфель»: з 38 діючих регуляторних актів залишилося – 34 (з яких 20 рішень міської ради та 14 рішень виконавчого комітету міської ради). Визнано такими, що втратили чинність, 3 регуляторні акти, унесено 9 змін до діючих, установлено місцеві податки на 2019 рік, замість тих, що встановлені актами, які вичерпали термін виконання.   

Додержанню на практиці принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості та передбачуваності під час розробки та прийняття регуляторних актів протягом 2018 року сприяв розгляд проектів регуляторних актів – проектів рішень міської ради на засіданнях відповідальної постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва  та профільних постійних комісій міської ради.

            У 2018 році прийнято 9 регуляторних актів щодо затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях, Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, конкурсних засад розміщення тимчасових споруд та утримання об’єктів благоустрою, (за процедурою, розпочатою у 2017 році), установлення місцевих податків і зборів на 2019 рік (3 документи), Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним відділом виконкому Криворізької міської ради, унесення змін до Порядку використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами.

            Цими актами врегульовано низку важливих питань, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання м. Кривого Рогу, щодо:

- підвищення  дисципліни  оподаткування  (установлено  диференційовані ставки податку в розмірі, нижчому за показники, передбачені Податковим кодексом України), надано преференції: особам з інвалідністю, які самостійно здійснюють підприємницьку діяльність, при працевлаштуванні 10 найманих працівників (єдиний податок);

- часткового компенсування в розмірі 75% від фактично сплачених відсоткових ставок за кредитом при створенні суб’єктом господарювання нових робочих місць. Перевагу мають  при визначенні переможців конкурсу ті суб’єкти, що здійснюють діяльність:

– у пріоритетних напрямах (відповідно до Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, затвердженого рішенням міської ради від 31.03.2016 №376, такими є виробництво будівельних матеріалів, розвиток високотехнологічного машинобудування, ІТ-сфери, транспорту й логістики);

–  створюють нові робочі місця:                                                                                                                                                                                                      

– для молоді, яка не більше трьох років тому здобула освіту у вищих навчальних закладах  І-ІV рівня акредитації;

– для громадян на перше робоче місце;

– для осіб з числа учасників антитерористичної операції на сході України та операції об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях;

 – для громадян з числа внутрішньо переміщених осіб;

- упровадження конкурсних засад при розміщенні пересувних споруд  під час проведення сезонних ярмарків тощо.

На теперішній час розпочато регуляторну діяльність щодо Правил утримання домашніх тварин, додержання тиші, приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, Порядку розміщення реклами в місті,  установлення в м. Кривому Розі тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування.

На виконання ст. 34 Закону до Державної регуляторної служби України  направлено 10 проектів регуляторних  актів – проектів рішень міської ради, експертні висновки відповідальної постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва щодо регуляторного впливу цих проектів та аналізи регуляторного впливу для підготовки пропозицій у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку відносно удосконалення проектів відповідно до принципів державної  регуляторної політики.

Для запобігання негативному впливу на конкуренцію проекти підлягають належній оцінці шляхом аналізу відповідей підприємницької спільноти на питання контрольного переліку, запропонованого Державною регуляторною службою України, та направляються їх розробниками до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для проведення більш ґрунтовного аналізу. Органи місцевого самоврядування співпрацюють  з  Антимонопольним  комітетом  України   відповідно  до  вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» під час визначення ставок податків.

  У   цілому   виконавчі   органи   міської   ради   забезпечують  дотримання

основних вимог та принципів Закону – доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

            У 2019 році передбачається продовжити роботу, спрямовану на підвищення ефективності державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, та забезпечити:

- недопущення ухвалення економічно недоцільних і неефективних регуляторних актів;

- підвищення якості підготовки аналізів регуляторного впливу та звітів з відстеження регуляторних актів;

- інформаційну відкритість та залучення громадськості до проведення регуляторних процедур як під час обговорення проектів регуляторних актів, так і для проведення незалежної експертизи на етапі відстеження результативності їх дії.

 

Міський голова                                                                                           Ю.Вілкул

 

28 грудня 2018

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради