Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Щодо назви об’єкта будівництва

Створено: 2024-03-28 11:18:35Оновлено: 2024-03-28 11:20:27

(коментує відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради).

Цей матеріал підготовлений за результатами розгляду документів, що подаються для отримання дозволів на виконання будівельних робіт з будівництва об’єктів СС2 класу наслідків (відповідальності). Однак він актуальний не тільки для замовників об’єктів зазначеного класу наслідків. Адже перелік документів, які повинні бути оформлені належним чином до початку виконання будівельних робіт з будівництва об’єктів СС1, СС2 та СС3 класу наслідків (відповідальності) – ідентичний.

Згідно із статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (надалі по тексту – Закон) проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотримання вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил і затверджується замовником. Такий Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів (надалі – Порядок) затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 №45.

Пунктом 8 зазначеного Порядку визначено, що назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва та місце його розташування.

Відповідно до частини 9 статті 29 Закону та п.п. 4.1 та 4.2 Порядку – завдання на проектування складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень та затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 29 Закону містобудівні умови та обмеження містять назву об’єкта, що повинна відображати вид будівництва та місце розташування об’єкта.

Для ідентифікації об’єкта та визначення його розташування не місцевості використовується унікальна структурована сукупність реквізитів – адреса об’єкта нерухомого майна (надалі – адреса).

Відповідно до частини 3 статті 263 Закону  адреса присвоюється об’єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.

Процедуру присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, окремих частин об’єкта, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартир, гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень) визначає Порядок присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам  нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 №690 (надалі – Порядок присвоєння адрес).

Разом з тим, хочемо зауважити, що Порядок присвоєння адрес не поширюється на земельні ділянки.

Частина 4 зазначеної  статті 263 Закону визначає реквізитами адреси, якими є:

1) назва держави (Україна);

2) назва адміністративно-територіальної автономії у складі України; 

3) назва області;

4) назва району - для населених пунктів районного підпорядкування;

5) назва населеного пункту, а для об’єктів, розташованих за його межами, - назва найближчого населеного пункту (об’єднаної територіальної громади), розташованого у межах відповідного району (об’єднаної територіальної громади);

6) назва гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об’єкта (за наявності);

7) назва вулиці, площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо (далі - вулиця) (за наявності);

8) номер об’єкта (будинку, будівлі, споруди);

9) номер корпусу - для об’єктів, які складаються з декількох корпусів;

10) номер квартири, гаражного боксу, машиномісця, іншого житлового та нежитлового приміщення, яке є самостійним об’єктом нерухомого майна (за наявності).

Провівши аналіз вищезазначених нормативно-правових актів можна зробити висновок, що вперше назва об’єкту наводиться у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, що в зайвий раз підкреслює пріоритетність, а відтак і відповідальність органу містобудування та архітектури, у формуванні назви об’єкту.

Що стосується об’єктів, для проектування яких отримувати містобудівні умови і обмеження не потрібно (перелік таких об’єктів затверджений наказом Мінрегіонбуду  №289 від 06.11.2017), то тут питання вибору правильної назви об’єкта будівництва вже більшою мірою залежить від кваліфікації проектувальника, який має надавати консультації замовнику будівництва згідно чинного законодавства.

28 березня 2024

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради