Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2024 рік

Створено: 2023-11-27 13:25:50Оновлено: 2023-12-15 10:13:59

 

п/п

Дата прийняття, номер, назва  регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності дії

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (відповідальні за проведення відстеження регуляторного акта)

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативнос-ті регуляторного акта

 

1

2

3

4

Рішення міської ради

1

Від 28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в міс-ті»

Відділ з питань рекла-ми виконкому Криво-різької міської ради

Періодичне – січень

2

Від 28.12.2012 №1661 «Про затвер-дження технічної документації з норма-тивної грошової оцінки земель 5 насе-лених пунктів, підпорядкованих Криво-різькій міській раді»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Кри-ворізької міської ради

Періодичне – лютий

3

Від 31.01.2023 №1685 «Про затвер-дження Правил благоустрою території м. Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста, інспекція з благоуст-рою виконкому Криво-різької міської ради

Повторне – лютий

4

Від 27.04.2011 №327 «Про затверджен-ня Правил торгівлі на ринках м. Кри-вого Рогу»

Управління розвитку підприємництва викон-кому Криворізької мі-ської ради

Періодичне – червень

5

Від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору ке-руючої компанії індустріального парку «Кривбас»

Управління економіки виконкому Криворізь-кої міської ради

Періодичне – липень

Рішення виконкому міської ради

1

Від 21.12.2022 №1126 «Про встанов-лення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу автобусними маршрутами загального користування в м. Кривому Розі»

Управління транспорту та телекомунікацій ви-конкому Криворізької міської ради

Повторне – січень

2

Від 08.05.2013 №157 «Про затверджен-ня Порядку компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб’єктам гос-подарювання) вартості послуг, що на-дані  безкоштовно,  зі  зберігання транс-

портних засобів водіїв з інвалідністю, водіїв, які перевозять осіб з інва-лідністю, та громадських організацій, підприємств, установ, організацій, які провадять діяльність у сфері соціаль-ного захисту населення, що є власни-ками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю»

Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

3

Від 23.05.2017 №253 «Про порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації від-соткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів су-б’єктів малого й середнього підприєм-ництва»

Управління розвитку підприємництва, еконо-міки виконкому Криво-різької міської ради

Періодичне – липень

27 листопада 2023

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради