Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про наслідки базового відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі».

Створено: 2021-08-27 16:52:07Оновлено: 2021-08-27 16:52:53

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності  регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у  м. Кривому Розі»

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі».

2. Виконавець заходів з відстеження: департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття акта: приведення правил утримання домашніх тварин у відповідність до змін у чинному законодавстві України, забезпечення санітарного, епізоотичного благополуччя мешканців міста, виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження», посилення відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання, урегулювання питань, що виникають при поводженні з домашніми та безпритульними тваринами.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.06.2021 до 23.07.2021 включно.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: 

Результати відстеження отримано департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта  шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості зареєстрованих, щеплених тварин та карантинованих тварин, складених протоколів ст.154 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», звернень мешканців щодо проявів агресивності безпритульних та домашніх тварин; оціночних даних щодо часу та коштів, що витрачаються суб’єктом господарювання або фізичною особою для виконання регуляторного акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з основних положень акта. 

 

 

2

 

Порівняльний аналіз фактичних показників за базовий період відстеження 23.12.2021 – 23.06.2021 здійснювався з аналогічними періодами 2016 - 2020 років.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось за даними Криворізької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів (лист від 13.07.2021), Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради (лист від 16.07.2021 №496), виконкомів районних у місті рад (від 09.07.2021 № 7/20/5084, 13.07.2021 № 04/19-1976, 12.07.2021 № 6/28-3053, 12.07.2021 №6/33-1849, 12.07.2021 № 4/24-1019, 12.07.21 № 6/01-32/2730). 

8. Кількісні  та  якісні  значення показників  результативності регуляторного акта*:

Кількісні показники

 

Одини-ці виміру

 

Базовий період      23.12.2020 – 23.06.2021

Аналогічні періоди

      23.12.2016 – 23.06.2017

      23.12.2017 – 23.06.2018

      23.12.2018 – 23.06.2019

      23.12.2019 – 23.06.2020

Зареєстровані/щеплені тварини

од.

9393

8313

1981

8027

9341

Карантиновані тварини

од.

18

195

112

108

48

Звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо прояву агресивності:

безпритульних/ домашніх тварин

 

 

 

 

 

од.

 

 

 

 

 

34/-

 

 

 

 

 

 

32/5

 

 

 

 

 

 

49/7

 

 

 

 

 

 

42/9

 

 

 

 

 

38/6

Складені протоколи за порушення статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів

од.

24

10

24

23

24

 

* період відстеження показників становить 6 міс.

 

Незважаючи на незначний термін дії, рішення  позитивно вплинуло на вирішення цілей його прийняття. Простежується тенденція щодо збільшення  зареєстрованих та щеплених тварин, що в свою чергу веде до зменшення кількості карантинованих тварин. Цей показник вказує щодо підвищення рівня санітарно-епізоотичного стану міста.

 

 

3

 

Від громадян та суб’єктів господарювання міста надходять звернення щодо вилову безпритульних тварин та їх стерилізаії. Зменшення кількості звернень показує часткове підвищення рівня гарантування  безпеки мешканців міста, а також дотримання ними Правил утримання домашніх тварин.

Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення на власників тварин щодо порушення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі залишається на одному рівні, що говорить про стабілізацію ситуації щодо дотримання мешканцями міста Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі. Відповідно до статті 154 Адміністративного кодексу «Про адміністративні правопорушення», тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами або незареєстрованих собак, чи приведення в громадські місця або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання визначено витрати на одного суб’єкта господарювання або фізичну особу, що будуть виникати внаслідок ознайомлення з вимогами регуляторного акта, а саме: для отримання первинної інформації можуть понести витрати на ознайомлення з актом, а також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу. З метою здійснення оцінювання якісних показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської галузевої ради підприємців з питань діяльності готелів, надання індивідуальних послуг. Відповідно до проведених розрахунків на проходження етапів регулювання суб’єкт господарювання або фізична особа витратить від 9,38 грн, час не змінено та залишається 0,25 години.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців міста є досить високим. Рішення оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет (http://kr.gov.ua у підрозділі «Регуляторна політика») і в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник». Крім того, 15.07.2021 у виконкомі міської ради проведено громадські слухання у форматі відеоконференції (платформа «google meet») з обговорення питання оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямовано регуляторний акт – рішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у                  м. Кривому Розі».

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта - не обмежена (визначається кількістю власників тварин, які звернулися за реєстрацією). Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, не пов’язаний з дією акта.             У зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, що затверджена

4

 

Законом України від 15.12.2020 № 1082-ІХ «Про Державний бюджет України на 2021рік», змінилася  вартість послуг з реєстрації тварини та складає                147,97 грн, з поховання (кремації) тварини: перевезення тіла тварини спеціалізованим транспортом  5,90 грн/км; кремація за 1 кг тварини – 18,0 грн.

Основним показником дієвості міської програми по вилову і біостерилізації є проведення системних підрахунків бездомних тварин. Відповідно до Меморандуму про співробітництво, укладеного з міжнародною платформою Animal-ID, у місті кожні два роки Комунальним підприємством «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради (далі – Центр), при залученні громадських організацій проводиться моніторинг кількості безпритульних собак. Підрахунки проведено в 2017, 2019 і 2021 роках з використанням методики підрахунку бездомних тварин міжнародної організації WAP. У 2017 році в місті налічувалося близько 7 тисяч бездомних собак, в травні 2019 року - 5 192 тварини, станом на червень 2021 року встановлено, що кількість безпритульних тварин (собак)  зменшилася та склала – 3 645 бездомних собак. При цьому з них 34.01% вже стерилізовані.

З метою виховання в зростаючого покоління гуманного, етичного ставлення до тварин Центром проводяться «уроки доброти» у загально-освітніх закладах міста.

 

9. Оцінки результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» є актуальним. Показники базового відстеження дають оцінку врегулювання стану суспільних відносин, на що спрямована дія акта. Прийняття  вказаного рішення вплинуло на врегулювання правовідносини між громадянами, організаціями, установами та підприємствами, які утримують домашніх та інших тварин й органами місцевого самоврядування.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» та введення його в дію через три місяці з дня набрання ним чинності, потребує опрацювання питання щодо необхідності внесення змін або викладення у новій редакції рішення.

 

 

27 серпня 2021

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради