Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради

Створено: 2021-04-27 11:05:04Оновлено: 2021-04-27 11:08:39

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі», який підписано 23.04.2021 постійними комісіями Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики; з питань підприємництва.

ЗВІТ

про базове відстеження  результативності проєкту регуляторного акта -

рішення Криворізької  міської  ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: проєкт рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління розвитку підприємництва, економіки, департамент фінансів виконкому Криворізької міської  ради.

3. Цілі прийняття акта: установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі, відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з  25.02.2021  до 25.03.2021.

5. Тип  відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників за період базового відстеження:

- статистичних – фактичних та прогнозних надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (надалі – податок). Під час підготовки проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу за інформаціями Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (листи від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-11-08) здійснювався аналіз чисельності платників податку у 2020–2022 роках;

- оціночних – розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, визначений за результатами консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики під час підготовки аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Криворізької міської ради, рівень поінформованості.

 

         7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних: базове відстеження здійснюється з метою оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта, та проводиться на підставі:

- інформацій Головного управління ДПС у Дніпропетровській області щодо чисельності платників податку, прогнозних надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати податку;

- консультацій з представниками Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Дніпропетровській області (лист від 02.02.2021 №0202/1), Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати (лист від 01.02.2021 №7/14-12), Криворізької міської громадської організації «Спілка робітників сфери побуту та платних послуг» (лист від 11.02.2021); членами міської координаційної та галузевих рад підприємців за відповідними напрямами діяльності щодо витрат часу й коштів на реалізацію регулювання.

         У період обговорення проєкту рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» надійшла пропозиція від міської галузевої ради підприємців з питань охорони здоров’я щодо збереження розмірів ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на рівні діючих у 2021 році. У період поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, запровадження заходів щодо запобігання її поширенню, установлення ставок податку у запропонованих розмірах вищезазначеною міською галузевою радою підприємців не вплине на зменшення рівня підприємницької активності, відповідно на скорочення ринку праці та відповідних надходжень, розвиток інвестиційної привабливості приватної власності для об’єктів медичного призначення та зменшення неконтрольованого зростання цін на нерухомість. У місті діє зональність, що залежить від інфраструктури районів та розроблена на підставі пропозицій членів Криворізької міської територіальної громади міста. Крім того, надходження коштів від сплати податків забезпечать фінансову основу самостійності органів місцевого самоврядування.

23.05.2020 внесено зміни до Кодексу, згідно з якими органам місцевого самоврядування надано право ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів без обмеження терміну їх дії. За роз’ясненнями Державної регуляторної служби України від 04.09.2020 щодо застосування цих законодавчих норм, рішення міської ради, якими будуть внесені зміни до діючих рішень міської ради виключно в частині зміни року або його виключення в назві, не будуть мати ознак регуляторного акта, а їх ухвалення не потребуватиме застосування процедур, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

З урахуванням вищезазначеного, розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишаються на рівні діючих у 2021 році, затверджених рішенням міської ради від 22.04.2020 №4609, а саме:

            - для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних і фізичних осіб, які відповідно до вимог Кодексу не перевищують 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

− для житлової нерухомості, що перебуває у власності:

• фізичних осіб   – 0,19%, 0,20% 0,21%;

• юридичних осіб  – 0,99%, 1,00%, 1,01%;

          − для нежитлової нерухомості, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, у граничних розмірах 0,09%, 0,10%, 0,11%; 0,29%, 0,30%, 0,31%; 0,49%, 0,50%, 0,51% залежно від місця розташування (зональності) об’єкта нерухомості та типів таких об’єктів;

         − для грального бізнесу – 1,5%.

         Також, збережено пільгу в розмірі 100% для господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів. Зазначена пільга з податку не застосовується до об’єкта/об’єктів, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються в підприємницькій діяльності). Прогнозна чисельність фізичних осіб – пенсіонерів, яким буде надана така пільга зі сплати податку, становить 504 (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-08).

         При затвердженні рішення міської ради від 22.04.2020 №4609 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2021 рік» було проведено регуляторну процедуру відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами, у тому числі щодо розрахунку вигід та витрат суб’єктів господарювання від дії регулювання з перспективою на 5 років з урахуванням прогнозної мінімальної заробітної плати на 2021, 2022 роки, визначеної на момент його ухвалення.

         Запропоновані розміри ставок податку забезпечать виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

         Згідно з підпунктом 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Кодексу база оподаткування об’єкта / об’єктів  житлової  нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на                      120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

         8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: до кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та надходження коштів до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта. До якісних – рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок додаткових надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади  від сплати податку.

 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованих на території м. Кривого Рогу.

За інформаціями Головного управління ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2021 у м. Кривому Розі  обліковано платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 11 491, які є власниками житлової/нежитлової нерухомості, з них фізичних осіб – 10 109,  юридичних осіб – 1 382.

На 2022 рік прогнозована кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, складає 11 705 осіб, з них юридичних осіб – 1 382, фізичних осіб – 10 323. Прогнозована кількість платників податку збільшиться за фізичними особами на 214.

Аналітика є обмеженою, оскільки державні податкові служби відповідно до пункту 63.6 статті 63 Кодексу облік платників податку ведуть за податковими номерами платників, а не за об’єктами нерухомості. Податкове програмне забезпечення не передбачає угрупування об’єктів нерухомості за їх типами.

 

Надходження коштів до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (млн грн)

У 2020 році надходження до бюджету міста від сплати податку склали 77,32 млн грн, з них від фізичних осіб – 13,71 млн грн, за ставками, що встановлено на 2019 рік від розміру мінімальної заробітної плати, станом на 01.01.2019 – 4 173,00 грн.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно на 2021 рік очікую-ться в сумі 91,00 млн грн, у тому числі від юридичних осіб – 76,77 млн грн, фізичних – 14,23 млн грн. Порівняно з 2020 роком надходження у 2021 році очікується на 13,68 млн грн більше за рахунок зростання на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, від якої залежить розмір сплати податку (Державний бюджет України на 2021 рік – 6 000,00 грн), зміни чисельності платників – фізичних осіб на 214 осіб.

З урахуванням застосування з 2022 року розмірів ставок податку на рівні 2021 року, прогнозний обсяг надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади очікується в сумі 112,23 млн грн (від юридичних осіб у 2022 році – 90,22 млн грн, фізичних у 2023 році –              22,01 млн грн). Обсяг надходжень є розрахунковим і може змінюватися від зміни на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, чисельності платників та виконання ними обов’язків щодо податку.

Відповідно до статті 266 Кодексу фізичні особи сплачують податок у плановому періоді за попередній звітній період. Тобто, у 2022 році сплата відбудеться за ставками на 2021 рік, у 2023 році за ставками на 2022 рік тощо. Юридичні особи сплачуватимуть податок у звітному періоді за ставками, діючими в цьому періоді.

Кошти, що надійдуть від сплати податку можливо буде спрямувати на виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

            Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта (грн/год.)

Під час розробки проєкту регуляторного акта проведено консультації з представниками Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Дніпропетровській області (лист від 02.02.2021 №0202/1), Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати (лист від 01.02.2021 №7/14-12), Криворізької міської громадської організації «Спілка робітників сфери побуту та платних послуг» (лист від 11.02.2021) та консультативно-дорадчими органами: міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, міські галузеві ради підприємців за відповідними напрямами роботи й обраховано витрати коштів і часу, пов’язані з виконанням вимог акта, що виникають у суб’єктів господарювання.  У 2022 році вони складуть 12,57 грн/ 0,30 год. на одного суб’єкта господарювання.

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути скоригований при зміні розміру мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, а час

залишається незмінним.

 

               Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з державним регулюванням

Поінформовано суб'єктів господарювання, фізичних осіб про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» і аналізу його регуляторного впливу на офіційних вебсайтах Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua, виконкомів районних у місті рад, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua, у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 25.02.2021 №14 (22083) та в електронній версії газети.

Крім того, 18.03.2021 у виконкомі міської ради проведено громадські слухання у форматі відеоконференції (платформа Zoom) з обговорення проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» і аналізу його регуляторного впливу та оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта.

У заході брали участь члени Криворізької міської територіальної громади, суб’єкти господарювання, представники депутатського корпусу, органів місцевого самоврядування та громадськості, які зареєструвалися на платформі ZOOM, що забезпечило поінформованість громади й суб’єктів господарювання з основних положень акта.

         Надано характеристику за кожним показником результативності регуляторного акта щодо кількості платників податків, на яких поширюється регулювання, надходження до бюджету міста коштів від їх сплати, розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, та рівня їх поінформованості з основних положень акта.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господа-рювання ухвалене рішення Криворізької міської ради буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua, у засобах масової інформації, направлене на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в установлений законодавством термін.

 

         9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: починаючи з 2019 року (рішення Криворізької міської ради від 23.05.2018 №2712, 24.04.2019 №3669, 22.04.2020 №4609) є незмінними ставки податку на житлову/нежитлову нерухомість, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, і пільги для господарських (присадибних) будівель – допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності пенсіонерів.

         Досвід практичного застосування розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, свідчить про їх актуальність та доцільність, що сприяє зменшенню податкового навантаження на бізнес міста під час поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

         З урахуванням вищезазначеного, з метою забезпечення надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, балансу інтересів суб’єктів господарювання, Криворізької міської територіальної громади та органів місцевого самоврядування пропонується розміри ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишити на рівні діючих у 2021 році, шляхом унесення змін до рішення Криворізької міської ради від 22.04.2020 №4609 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2021 рік» у частині подовження терміну його дії. При цьому, будуть досягнуті цілі щодо надходжень, що формують загальний фонд зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, з якого здійснюється фінансування соціально важливих міських цільових програм, бюджетної сфери в галузях соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, освіти, охорони здоров’я тощо.

 

 

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань планування бюджету,

економіки та регуляторної політики

 

Юрій Вілкул

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань підприємництва                  

 

Андрій  Юріс

 

 

 

27 квітня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.