Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

26 квітня Кривий Ріг попрощався з Володимиром Федоровичем Бизовим

Створено: 2011-04-26 13:33:44Оновлено:

26 квітня Кривий Ріг попрощався з доктором технічних наук, професором, лауреатом Державної премії України, заслуженим діячем науки і техніки, президентом Академії гірничих наук України Володимиром Федоровичем Бизовим, який пішов із життя 24 квітня 2011 року.

Володимир Федорович Бизов народився 17 серпня 1937 року в с. Пушкіно Омської області. Після закінчення школи в 1954 році поступив у Криворізький гірничорудний інститут, закінчивши який, працював гірським майстром, начальником ділянки РУ ім. ХХ Партз'їзду Мінчермета СРСР. З 1965 року молодший науковий співробітник, старший інженер науково-дослідного сектора, аспірант.

У квітні 1966 року Володимир Федорович захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження і вибір параметрів буропідривних робіт при відкритій розробці родовищ". З 1966 року старший викладач, доцент, завідувач кафедрою вищої математики.

У 1980 році після захисту докторської дисертації на тему: "Дослідження параметрів систем усереднювання якості залізняку на кар'єрах" призначається проректором з учбової роботи, а у 1985 році – ректором Криворізького гірничорудного інституту і обирається завідуючим кафедрою відкритої розробки родовищ корисних копалини. На посаді ректора Криворізького гірничорудного інституту Володимир Федорович Бизов пропрацював майже 18 років.

Свою наукову діяльність він присвятив створенню теоретичних основ розробки родовищ корисних копалини. Викладена в монографіях і підручниках теорія управління якістю корисних копалини привертає постійну увагу вчених, проектувальників і працівників гірської промисловості. Розроблений їм новий метод наближення скалярних функцій якості корисних копалини і топоповерхностей білінійними сплайнами і кратними рядами Фур'є дозволяє значно підвищити точність планування гірських робіт, підвищити ефективність використання ЕОМ, значно скоротити об'єм ручної праці, підвищити оперативність і достовірність інформації.

Упродовж всієї своєї науково-інженерної діяльності професор В.Бизов підтримував тісні й плідні зв'язки з підприємствами гірської промисловості, надавав їм допомогу як своїми науковими працями, так і безпосередньою участю у вирішенні практичних завдань з розробки і переробки корисних копалин.

Основні результати наукових досліджень, педагогічній діяльності викладені в 213 наукових працях, з них 19 монографій і 30 авторських свідоцтв. Спільно з провідними професорами України видана вперше у світі серія підручників під назвою "Бібліотека гірничого інженера", що складається з 14 томів і охоплює практично всі сторони діяльності гірників. Відмінною рисою наукової діяльності професора В. Бизова є широка практична апробація створених теоретичних положень, велика практична цінність результатів досліджень.

У лютому 1991 року на З'їзді гірників України була створена Академія гірничих наук, президентом якої одноголосно був обраний В.Ф. Бизов.

Володимир Федорович Бизов – "Заслужений діяч наук і техніки", лауреата Державної премії України в області науки і техніки 1999 років. Профессор В. Бизов - член оргкомітету Міжнародного гірничого конгресу, Всесвітній асоціації гірничих професорів і Нью-Йорської академії наук, дійсний член Російської Академії природничих наук.

Володимир Федорович Бизов нагороджений орденом "Знак Шани", медаллю "Ветеран праці", медаллю "За доблесну працю". Світла пам'ять про В.Ф. Бизове назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав.
© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради