Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта

Створено: 2021-05-25 09:24:34Оновлено: 2021-05-25 09:27:30

         УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу», який підписано постійними комісіями Криворізької міської ради з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста; підприємництва – 21.05.2021; планування бюджету, економіки та регуляторної політики – 24.05.2021.

 

 

ЗВІТ

про базове відстеження результативності проєкту

регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради

«Про встановлення ставок плати за землю та пільг із

земельного податку на території м. Кривого Рогу»

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого від-стежується: проєкт рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

         - установлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку за користування земельними ділянками міста;

         - забезпечення соціально-економічного розвитку міста, регулювання земельних відносин;

         - створення рівних умов для суб’єктів господарювання;

         - отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.04.2021 до 05.05.2021.

 

5. Тип відстеження: базове.

 

6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного акта: аналіз та прогноз показників щодо чисельності платників податку та надхо-джень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю виконувалися за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та шляхом проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів відносно здійснення державної регуляторної політики щодо витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог регулювання*.

 

*З метою здійснення оцінювання показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської галузевої ради під-приємців з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами), шляхом аналізу фактичних показників чисельності платників податку і прогнозних показників надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю у 2020–2022 роках та інформації щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконанням вимог акта.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, високий рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Очікуваними вигодами внаслідок дії рішення міської ради є:

         - у сфері інтересів територіальної громади – недопущення збільшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільг щодо земельного податку для земельних ділянок, зайнятих індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, установлення пільг органам місцевого самоврядування, підприємствам комунальної форми власності, що здійснюють діяльність у сферах освіти, культурно-просвітницького обслуговування, соціальної допомоги, організації утримання парків, скверів і алей. Розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць; спрямування фінансового ресурсу, отриманого за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень від плати за землю, на вирішення соціальних проблем населення;

         - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – установлення ставок плати за користування земельними ділянками міста, створення рівних умов для суб’єктів господарювання;

         - у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – удосконалення системи місцевого оподаткування, підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, забезпечення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту та ін.

        

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: до кількісних показників належать: чисельність платників податку, надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта. Якісний показник – рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта. До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок стабільних надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю.

 

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт

         За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2020 у м. Кривому Розі чисельність платників плати за землю становила 24 769, з них: фізичних осіб – 22 550, юридичних осіб – 2 219 (листи від 16.01.2020 №252/9/04-36-57-30-10, 02.03.2020 №1217/9/04-36-56-50). Станом на 01.01.2021 чисельність платників податку становить 23 278, з них: фізичних осіб – 20 959, юридичних осіб – 2 319 (листи від 20.01.2021 №157/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №308/5/04-36-04-11-08). Аналіз кількості платників плати за землю свідчить про її зменшення станом на 01.01.2021 у порівнянні з минулорічним періодом на 1 491 особу, що відбулося за рахунок зменшення кількості платників – фізичних осіб на 1 591 особу. Разом з тим, кількість юридичних осіб за 2020 рік збільшилася на 100 осіб. У перший рік регулювання у 2022 році чисельність платників прогнозується на рівні 2021 року в кількості 23 278, з них: фізичних осіб – 20 959, юридичних осіб – 2 319.

 

Надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю

         У 2020 році надходження до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю склали 1 062,60 млн грн.

         Надходження від плати за землю на 2021 рік очікуються в сумі 1 512,0 млн грн (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 25.02.2021 №3583/5/04-36-04-10-16, №3896/5/04-36-04-11-09).

         У результаті ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» розмір надходжень від плати за землю у перший рік регулювання у 2022 році прогнозується на рівні 1 655,97 млн грн.

         Надходження до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю можливо буде спрямувати на виконання соціально важливих міських цільових програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

     Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта

         При розробці проєкту регуляторного акта на основі інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (листи від 20.01.2021 №157/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №308/5/04-36-04-11-0809) та консультацій з громадськістю обраховано витрати коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта, а саме: витрати на сплату податків і зборів та ознайомлення з вимогами регуляторного акта (0,1 год. + 0,2 год.).** Також обраховано бюджетні витрати для Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на адміністрування регулювання щодо суб'єктів великого й середнього підприємництва.

** Для розрахунку витрат використовується орієнтовний розмір мінімальної заробітної плати на 2022 рік 6 700,00 грн (лист Міністерства фінансів України від 18.08.2020 №05110-14-6/25074), у погодинному розмірі – 41,88 грн (6 700,00 грн / 160 год.).

            Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта:

            - на отримання первинної інформації про вимоги регулювання – 4,19 грн / 0,1 год;

            - на подання декларації зі сплати податку контролюючому органу – 8,38 грн / 0,2 год.

 

         Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

         Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб про проєкт регуляторного акта відбулося шляхом опублікування в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 01.04.2021, тираж якої 12 514 примірників, і його розміщення 01.04.2021 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» www.kr.gov.ua і на вебсайтах виконавчих комітетів районних у місті рад.

         Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта та проведення базового відстеження його результативності, проєкт рішення міської ради і аналіз його регуляторного впливу оприлюднено у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці користуються не тільки паперовими носіями Криворізької міської газети «Червоний гірник», але і її електронною версією (статистичні дані не обраховуються), офіційними сайтами Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих комітетів районних у місті рад.

Крім того, 07.04.2021 у виконкомі міської ради в режимі відеоконференції проведено громадські слухання з обговорення проєкту регуляторного акта й аналізу його регуляторного впливу та оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта. У заході взяли участь члени Криворізької міської територіальної громади, депутати міської ради, суб’єкти господарювання, представники органів місцевого самоврядування, державної податкової служби та громадськості, що додатково забезпечило поінформованість громади й суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Після ухвалення міською радою рішення буде оприлюднено в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, направлене на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в установлений законодавством термін.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: за результатами громадських слухань 07.04.2021 та розгляду пропозицій, що надійшли в ході громадського обговорення від представників Криворізької міської територіальної громади, визначено, що проєкт рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу потребують удосконалення. Це було враховано при оприлюдненні доопрацьованого проєкту рішення міської ради та аналізу його регуляторного впливу 16.04.2021 у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» і на офіційних сторінках у мережі Інтернет Криворізької міської ради та її виконавчого комітету та виконавчих комітетів районних у місті рад. Термін громадського обговорення доопрацьованого проєкту рішення міської ради та аналізу його регуляторного впливу – до 17.05.2021 включно.

 

 

 

Заступник голови постійної комісії Криворізької міської ради з питань планування

бюджету, економіки та

регуляторної політики

 

Тетяна Малихіна

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань

підприємництва

 

Андрій  Юріс

 

 

25 травня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.