Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Криворізької міської ради у 2020 році

Створено: 2020-12-24 14:30:31Оновлено: 2020-12-24 14:33:28

Робота із забезпечення реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (надалі – Закон) у виконавчому органі Криворізької міської ради проводиться системно. В її основу покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності.

З цією метою розроблено та виконуються заходи відповідних розділів Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017–2020 року (затверджено рішенням міської ради від 21.12.2016 №1173), спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, недопущення ухвалення економічно недоцільних,  неефективних регуляторних актів та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

Визначені пріоритети в забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики на 2020 рік впроваджено, про що свідчить:

– регулярність проведення семінарів для посадових осіб відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності.

У відділах, управліннях, інших виконавчих органах міської ради розпорядженням міського голови від 17.08.2010 №174-р «Про заходи щодо забезпечення ефективності у здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування» визначені особи, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Щоквартально з 23 посадовими особами відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання й упровадження регуляторної діяльності, проводяться навчання. Задля недопущення ухвалення органами місцевого самоврядування регуляторних актів, що суперечать чинному законодавству, до таких навчань залучалися фахівці Сектору Державної регуляторної служби України у Дніпропетровській області;  

– розміщення у 2020 році розділу «Регуляторна політика» на головній (стартовій) сторінці офіційного вебсайта Криворізької міської ради та її виконавчого комітету;

– продовження розпочатих у минулі роки заходів:

  •  з підвищення якості підготовки проєктів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу до них, у тому числі, шляхом визначення в аналізі регуляторного впливу компенсаторних заходів у разі, якщо від запровадження регулювання прогнозується надмірне навантаження на малий бізнес.

Усі проєкти регуляторних актів – рішень міської ради разом з аналізом їх регуляторного впливу направлялися до Державної регуляторної служби України відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для підготовки пропозицій щодо удосконалення проєкту відповідно до принципів державної регуляторної політики. У поточному році жодних пропозицій служби щодо обрахунку витрат суб’єктів мікро- та малого підприємництва не надходило. Застосування цих інструментів безпосередньо впливає на підвищення якості регуляторних рішень та сприяє зменшенню кількості регулювань, запропонованих до запровадження, оскільки передбачає в доступній та зрозумілій формі обґрунтування економічної доцільності їх ухвалення;

  •  спрямованих на втрату чинності положень регуляторних актів, що ускладнюють ведення  господарської діяльності.

За рахунок ужитих заходів:

- досягнуто скорочення адміністративних та економічно недоцільних витрат на здійснення певних видів господарської діяльності шляхом установлення розмірів ставок податків (єдиного; на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плати за землю; збору за місця для паркування)  у розмірі, меншому від максимально передбаченого Податковим кодексом України;

- збережено формування раціональної структури плати вартості проїзду/обліку пасажиропотоку, у тому числі для пасажирів пільгових категорій, для транспорту, що, у свою чергу, забезпечить стабільність вартості проїзду пасажирів у автотранспорті недержавної форми власності;

- удосконалено правила додержання тиші при провадженні господарської діяльності;

- розширено кількість учасників тендерних пропозицій через проведення конкурсів на відповідних платформах;

- спрощено та осучаснено процедуру оформлення орендних відносин відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- забезпечено можливість компенсувати 75% витрат підприємців під час сплати відсоткових ставок за кредитами, оформленими у державних банках, за умови створення нових робочих місць.

Питання реалізації покладених на виконавчі органи міської  ради повноважень у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності перебувають на постійному контролі.

На виконання Закону у 2020 році міським органом виконавчої влади було проведено роботу в таких напрямах.

Організаційна система здійснення регуляторної діяльності

Відповідно до рішення міської ради від 30.01.2013 №1684 «Про затвердження Положення про управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради в новій редакції», зі змінами, повноваження з координації  та  здійснення  заходів  (у  тому  числі  методичного  забезпечення) щодо  провадження  державної  регуляторної  політики  у  сфері   господарської

діяльності органами місцевого самоврядування покладено на управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради.

Керуючись повноваженнями щодо забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, недопущення ухвалення економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, постійна комісія міської ради з питань регуляторної діяльності та підприємництва, що була відповідальною постійною комісією міської ради, розглядала, уносила пропозиції, готувала експертні висновки про відповідність проєктів регуляторних актів – рішень міської ради вимогам статі 4 та 8  Закону.

Консультативно-дорадчим з цих питань є експертна комісія з питань підготовки проєктів регуляторних актів, до складу якої залучені представники навчальних установ (Криворізький національний університет, Криворізький державний педагогічний університет, Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія», Криворізький навчально-науковий інститут Донецького юридичного інституту МВС України), професійних спілок, фіскальних органів, суб’єктів господарювання, громадських організацій, бізнес-асоціацій.

Проведення роботи з планування діяльності

щодо підготовки проєктів регуляторних актів

Підготовка проєктів регуляторних актів здійснювалася згідно з Планами діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік, затвердженими рішенням міської ради від 30.10.2019 №4863, зі змінами, виконавчого комітету міської ради від 13.11.2019 №538, зі змінами.

Зазначені Плани було сформовано на підставі пропозицій відділів, управлінь, інших виконавчих органів  міської ради.

Протягом року до планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів вносилися зміни та доповнення.

За наявності ознак регуляторного акта розробниками проєктів рішень здійснювалося консультування з Державною регуляторною службою України.

Планом передбачено підготовку у 2020 році 8 проєктів рішень міської ради та 2 її виконкому. Затверджені плани, зміни та доповнення до них оприлюднювалися в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua) у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник», на порталі відкритих даних (https://data.gov.ua).

Дотримання єдиного підходу до

підготовки проєктів регуляторних актів

Постійно забезпечується єдиний підхід до підготовки проєктів регуляторних актів та ухвалення їх тільки після проходження всіх процедур, визначених Законом.

Протягом звітного періоду за регуляторною процедурою оприлюднено 7 проєктів регуляторних актів та аналіз їх регуляторного впливу, ухвалено 4 рішення міської ради щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік (податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного, земельного та збору за місця для паркування,) та рішення виконкому міської ради щодо проведення конкурсу з відбору суб’єкта господарювання для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) на міських автобусних маршрутах загального користування, що обслуговуються перевізниками приватної форми власності, відбулося громадське обговорення проєкту рішення міської ради щодо Правил утримання домашніх тварин, користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу.

Інші проєкти регуляторних актів доопрацьовуються з урахуванням зауважень Державної регуляторної служби України, пропозицій, отриманих у ході громадського обговорення та, за необхідності, будуть перенесені до планів діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік.

Опрацювання одержаних зауважень

і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх

об’єднань у процесі підготовки проєктів регуляторних

актів та виконання заходів з відстеження їх результативності

З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань проєкти регуляторних актів постійно публікуються розробниками на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України», у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» з відповідними повідомленнями про їх оприлюднення та аналізом регуляторного впливу. Крім того, у звітному році, запроваджено е-платформу «SMART ГРОМАДА – КРИВИЙ РІГ», одним із е-сервісів якої є «Консультації з громадськістю» (https://proponui.kr.gov.ua/), де розміщується актуальна інформація, у тому числі з регуляторної діяльності, повідомлення про проведення громадських обговорень нормативно-правових актів, громадських слухань та їх результати.

Одержані під час оприлюднення проєктів регуляторних актів зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань ретельно вивчаються, та враховуються або аргументовано відхиляються.

На виконання ст. 34 Закону до проєктів регуляторних актів – рішень міської  ради відповідальною постійною комісією (постійною комісією міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва) готувалися експертні висновки щодо регуляторного впливу внесеного проєкту, які з відповідним пакетом документів направлялися до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій відносно вдосконалення проєкту. Отримані пропозиції опрацьовувалися розробниками та постійними комісіями міської ради відповідної функціональної спрямованості, розглядалися депутатами міської ради задля виваженого ухвалення рішень.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» усі проєкти регуляторних актів направляються до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для погодження як такі, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, установлення та зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом.

Взаємодія міської влади у процесі регуляторної

діяльності із суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями,

науковими установами та консультативно-дорадчими органами

У процесі роботи з реалізації державної регуляторної політики у 2020 році щодо забезпечення прозорості та гласності підготовки проєктів регуляторних актів виконавчий комітет Криворізької міської ради постійно співпрацював із суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями.

Забезпечується системний діалог органів виконавчої влади й громадськості шляхом проведення семінарів, «круглих столів», засідань міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та 12 галузевих рад підприємців відповідної функціональної спрямованості.

Під час підготовки проєктів регуляторних актів налагоджена співпраця з територіальним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Дніпропетровській області, Криворізьким представництвом Дніпропетровської торгово-промислової палати.

Інформація з регуляторної діяльності висвітлюється на офіційних вебсайтах  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету й районних у місті рад. Протягом 2020 року участь у заходах з регуляторної діяльності  щодо ознайомлення зі змістом інформаційних документів взяли майже 300 тис. відвідувачів. Найбільший інтерес проявлено до офіційних вебсайтів  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (понад 70 тис.) та  виконкомів Саксаганської (понад 50 тис.), Центрально-Міської (майже 40 тис.), Металургійної (майже 39 тис.), Інгулецької (понад 38 тис.) районних у місті рад.

У період уведення карантинних заходів у країні розробниками регуляторних актів запроваджено проведення громадських слухань у режимі відеоконференцій з використанням платформ ZOOM, Google Meet. Застосування таких технологій допомагає провести заходи з дотриманням карантинних вимог. Протягом звітного періоду проведено 6 громадських слухань з питання обговорення проєктів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу та з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія регуляторного акта.

Систематизація регуляторних актів

З метою виконання вимог ст. 5 Закону сформовано Реєстр діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому, що підтримується в актуальному стані.

У поточному році регуляторний портфель було зменшено. Наразі в місті діє 28 регуляторних актів (19 – рішень міської ради та 9 – її виконавчого комітету). Скорочення кількості регуляторних актів зменшує навантаження на суб’єктів господарської діяльності та спрощує процедуру ведення підприємницької діяльності.

Реєстр був затверджений рішенням виконкому міської ради від 13.11.2019 №538, зі змінами. Його, з урахуванням змін, у встановленому порядку розміщено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України». Там же розміщено збірник чинних регуляторних актів з унесеними змінами й доповненнями; запроваджена можливість подання розробникам зауважень і пропозицій до проєктів регуляторних актів у електронному вигляді.

Окрім того, відповідно до абзацу другого частини першої ст. 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (надалі – Постанова №835) виконкомом як розпорядником інформації проведено відповідну роботу щодо підготовки та оприлюднення інформації у форматі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua/, а саме:

- переліку регуляторних актів із зазначенням дати набуття чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення (підтримується в актуальному стані);

- плану підготовки регуляторних актів Криворізькою міською радою;

- плану підготовки регуляторних актів виконавчим комітетом Криворізької міської ради.

Крім того на вказаному ресурсі розміщуються повідомлення та звіти про відстеження регуляторних актів, повідомлення та безпосередньо проєкти регуляторних актів разом з аналізом їх регуляторного впливу.

            У звіті регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Дніпропетровській області  про результати моніторингу стану виконання законодавства про доступ до публічної інформації Криворізької міської ради підтверджено оприлюднення інформації з регуляторної діяльності відповідно до Постанови №835.

Перегляд регуляторних актів та

виконання заходів з відстеження їх результативності

Керуючись ст. 11 Закону постійно проводиться моніторинг чинних  регуляторних актів.

Відповідно до проведеного моніторингу можна зробити висновок, що в цілому, відділи, управління, інші виконавчі органи  міської ради при ухваленні регуляторних актів дотримуються вимог Закону.

Відстеження результативності регуляторних актів відповідно до ст. 10 Закону здійснюється на підставі Графіка відстежень результативності регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 13.11.2019 №538, зі змінами, і розміщеного на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство України».

Відповідно до вказаного Графіка відповідальними відділами, управліньнями та іншими виконавчими органами міської ради проводиться робота щодо виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.

Протягом 2020 року було оприлюднено 23 звіти про результати відстежень результативності регуляторних актів, а саме:

- 10 звітів про результати періодичного відстеження результативності;

- 7 – повторного;

- 6 –  базового відстеження результативності (додаток).

З метою поліпшення регуляторного середовища відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради забезпечується неухильне виконання вимог Закону.

 

Додаткова фінансова підтримка бізнесу в період пандемії

Карантин уніс корективи не тільки в життя кожного криворіжця, а й у діяльність підприємницького бізнес-середовища міста. Законом України від 30.03.2020 №540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (надалі Закон №540) унесено зміни до статті 3 Закону.

Відтак дія Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з ухваленням актів, прийнятих з питань запровадження та здійснення заходів правового режиму на період заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, установленим Кабінетом Міністрів України.

Але, обмеження не означають, що бізнес міста має бути закритим. Міською владою вжито заходів, щоб підприємництво якомога менше постраждало від карантину, а після його закінчення запрацювало з новою силою.

Компенсаторні заходи стосувалися не лише розміру ставок єдиного податку, як передбачено Законом №540, а й оренди нерухомого майна комунальної власності міста, зовнішньої реклами та розміщення пересувних тимчасових споруд.

Тільки в Кривому Розі не лише встановлено пільги суб’єктам господарювання, діяльність яких була заборонена, а й на 50% знижено ставки єдиного податку платникам І, ІІ групи та за оренду комунального майна для працюючих суб’єктів господарювання.

Пільги діяли з 01 березня до 01 серпня поточного року, тоді як в інших містах 1, 2 місяці.

З метою послаблення впливу карантинних заходів на функціонування суб’єктів господарювання малого й середнього бізнесу за підтримки депутатів міської ради ухвалено  рішення від 22.04.2020 №4608 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та заходи щодо підтримки малого й середнього бізнесу на період карантину», відповідно до якого:

- зменшені ставки єдиного податку для платників I та II груп (0% для тих суб’єктів, які підпали під обмеження, визначені Урядовими постановами, 50% для тих, які працюють);

- зменшена плата орендарям комунального майна (звільнені від сплати ті орендарі, які підпали під обмеження, визначені Урядовими постановами, на 50% зменшили плату для тих, хто працював в умовах карантину);

- звільнені від сплати:

  •  за користування місцями розташування зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності суб’єкти господарювання, які мають дозволи на розміщення зовнішньої реклами;
  • користувачі об’єктів комунальної власності міста, на яких розміщено пересувні тимчасові споруди під час проведення сезонних ярмарків, від сплати орендної плати.

За оперативними даними розрахунково обсяги компенсації для підприємців коштом міського бюджету  лише в березні – вересні склали майже 33,2 млн грн, а саме: за рахунок:

  • звільнення фізичних осіб–підприємців, платників І, ІІ груп від сплати єдиного податку, діяльність яких була заборонена, та зменшення розмірів ставок для підприємців, які здійснювали господарську діяльність – 9,6 млн грн (березень – липень);
  • звільнення від сплати:

- орендної плати за користування комунальним майном міста –  2,9 млн грн (березень –  вересень);

- за користування місцями розміщення зовнішньої реклами – 0,9 млн грн (березень –  квітень);

- за об’єкти комунальної власності, на яких розміщені пересувні тимчасові споруди під час проведення сезонних ярмарків, – 0,2 млн грн (березень – липень).

Також, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»  суб’єктів господарювання на місяць звільнено від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4,3 млн грн та сплати за землю – 10,0 млн грн (березень).

Крім того, отримали соціальну допомогу  фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку (1 163 особи) з дітьми до 10 років  на суму понад 10,5  млн грн  та  компенсацію  за  частковим безробіттям для найманих працівників суб’єктів малого бізнесу 255 роботодавців (1 568 найманих працівників) і 2 721 фізична особа-підприємець на суму 26,9 млн грн.

Після набуття чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року №1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641» Криворізькою міською радою на позачерговій сесії міської ради 20.11.2020 було ухвалено рішення №5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень», яким на період з 01.11.2020 до 30.11.2020 встановлено ставку 0% (для суб’єктів, робота яких заборонена пунктом 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних, фізичних осіб, єдиного податку, плату за землю в розмірі 0% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у власності/оренді юридичних, фізичних осіб.

Перспективи реалізації вимог регуляторної політики

Зусилля влади насамперед спрямовані на:

- розширення партнерських відносин з міськими інституціями інфраструктури підтримки підприємництва;

- ефективний обмін інформацією про регуляторну діяльність між владою, суб’єктами господарювання, громадським організаціями й об’єднаннями підприємців;

- забезпечення оприлюднення відкритих регуляторних даних;

- урахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб’єктів господарювання, їх об’єднань при ухваленні регуляторних актів;

- підготовку пропозицій щодо ухвалення нових та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, спрямованих на формування чіткої прозорої системи правовідносин у сфері підприємництва;

- продовження роботи щодо недопущення ухвалення неефективних та обтяжливих для суб’єктів підприємництва регуляторних актів;

- пошук нових підходів до формування політики з питань підприємництва, покращення комунікації органів влади з підприємницькою громадськістю, співпраці з підприємницькими колами та їх громадськими організаціями щодо їх активізації в наданні зауважень і пропозицій відносно конкретних проєктів задля досягнення спільної мети зі створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в місті, середнього класу на базі розвитку підприємництва, збільшення його ролі в економіці міста тощо.

Звіт дає новий старт пошуку підходів до формування регуляторної політики в галузі підприємництва.

 

 

Міський голова                                                                                           Костянтин Павлов

24 грудня 2020

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради