Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2023 рік

Створено: 2023-07-24 13:51:07Оновлено: 2023-07-24 13:53:18

п/п

Дата прийняття, номер, назва  регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності дії

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (відповідальні за проведення відстеження регуляторного акта)

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативнос-ті регуляторного акта

 

1

2

3

4

Рішення міської ради

1

Від 28.04.2021 №423 «Про встановлен-ня ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу»

Управління розвитку підприємництва, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Повторне – січень

2

Від 26.05.2021 №506 «Про встановлен-ня ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території                    м. Кривого Рогу»

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

Повторне – січень

3

Від 30.06.2021 №553 Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у                       м. Кривому Розі»

Управління розвитку підприємництва, економіки, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради

Повторне – січень

4

Від 28.12.2012 №1660 «Про затвер-дження тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяль-ності»

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

5

Від 30.01.2013 №1731 «Про внесення змін у додаток до рішення  міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвер-дження Положення про порядок на-дання ритуальних послуг  на території міста Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – березень

6

Від 28.04.2010 №3816 «Про затвер-дження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

 

Періодичне – червень

Рішення виконкому міської ради

1

Від 09.01.2013 №25  «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транс-порту загального користування в                  м. Кривому Розі»

Управління транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

2

Від 13.02.2019 №79 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведен-ня м. Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, Ко                   мунальне підприємство «Кривбасводоканал»

Періодичне – березень

Проєкти рішень міської ради

1

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №506 «Про вста-новлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу»

Департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради

Базове – травень

 

24 липня 2023

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради