Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2022-02-24 12:13:18Оновлено: 2022-02-24 12:14:36

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4780 «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі на 2021 рік»

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4780 «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі на 2021 рік».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління транспорту та телекомунікацій, департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття акта: установлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2022 до 01.02.2022.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:

З метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених при ухваленні регуляторного акта – рішення міської ради від 30.06.2020 №4780 «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у            м. Кривому Розі на 2021 рік», під час повторного відстеження проводиться порівняльний аналіз аналогічних показників результативності акта, що встановлені під час базового відстеження:

статичних – фактичних надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів, чисельності платників збору (на підставі звіту управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі Дніпропетровської області та за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області);

оціночних – розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами госпо-дарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, та рівня їх поінформованості з основними його положеннями, визначеними та підтвердженими суб’єктами господарювання, консультативно-дорадчими органами в здійсненні державної регуляторної політики.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу показників повторного відстеження та порівняння їх з аналогічними показниками, що встановлені під час базового відстеження, щодо надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів та чисельності платників збору на підставі звіту управління Державної казначейської служби України в                м. Кривому Розі Дніпропетровської області та  за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Згідно зі статтею 12 Кодексу міська рада в межах повноважень ухвалює рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Відповідно до статті 10 Кодексу збір за місця для паркування транспортних засобів належить до місцевих зборів і установлюють його згідно зі статтею 2681.3.2 за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Рішенням Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4780 установлено ставку збору за місця для паркування транспортних засобів для суб’єктів господарювання м. Кривого Рогу на 2021 рік у розмірі 0,015 відсотків мінімальної заробітної плати, установленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Дія регуляторного акта поширюється на юридичних осіб, їх філії (відділення, представництва), фізичних осіб-підприємців, які згідно з рішенням міської ради організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

У місті виділено 9 земельних ділянок для провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. Однак, на теперішній час  відсутні суб’єкти господарювання, які б виявили бажання проводити діяльність у сфері паркування транспортних засобів. Це обумовлено в числі іншого й впливом карантинних заходів, що відобразилися на функціонуванні суб’єктів господарювання.

З метою залучення суб’єктів господарювання до організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування в місті проводиться така робота:

створено конкурсний комітет, що визначає на конкурсних засадах суб’єкта господарювання для надання йому права влаштування та експлуатації майданчика для платного паркування;

затверджено перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках, який розміщено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет (https://kr.gov.ua/);

розміщено на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» у модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор», розділі «Навігатор підприємця» алгоритм «Порядок відкриття об’єкта бізнесу з надання послуг у сфері паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках у місті Кривому Розі».

Оцінка показників повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснювалася шляхом порівняння кількісних та якісних показників з аналогічними показниками, встановленими під час базового відстеження. Основні показники для відстеження результативності дії регуляторного акта розраховувалися за умови функціонування дев’яти визначених у місті майданчиків для платного паркування.

У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання, які виявили намір проводити діяльність у сфері паркування транспортних засобів, та впливом карантинних заходів, що призвели до зниження економічної активності суб’єктів господарювання, у 2021 році кошти від сплати збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету Криворізької міської територіальної громади не надходили.

Однак, при залученні суб’єктів господарювання до організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування орієнтовно за умови роботи дев’яти визначених у місті майданчиків для платного паркування, з урахуванням підвищення рівня мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні, надходження збору склали б 1,9 млн грн при ставці 0,015% (прогнозний обсяг надходжень збору, зазначений у аналізі регуляторного впливу  при підготовці проєкту регуляторного акта - 1,6 млн грн).

Розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, для ознайомлення з регуляторним актом та подачею звітності податковій службі при плануванні становив 56,28 грн / 0,60 год. У зв’язку з установленням на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 у розмірі 6 000,00 грн (прогнозовано 5 003,00 грн) витрати коштів збільшені на 29,97 грн та склали 86,25 грн, а час залишається незмінним.

Рівень поінформованості з основних положень регуляторного акта є досить високим. Суб’єктів господарювання було проінформовано про ухвалене рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4780 «Про встановлення ставки збору за місця для паркування транспортних засобів м. Кривому Розі на 2021 рік» шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика», у Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 02.07.2020 №36 (22031).

Копію ухваленого рішення в електронному вигляді та на паперових носіях було направлено Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області з дотримання термінів, визначених підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12, підпунктом 2681.1.2 статті 2681 Кодексу. Інформацію про дату встановлення та розмір ставок податку оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України в підрозділі «Ставки місцевих податків та зборів» розділу «Податки, збори, платежі» (https://tax.gov.ua).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

 

Рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4780 «Про встановлення

ставки збору за місця для паркування транспортних засобів у м. Кривому Розі на 2021 рік» ухвалено відповідно до вимог Кодексу, що забезпечує нормативно-правове регулювання відносин між органами державної податкової служби, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.

З ухваленням цього регуляторного акта в місті встановлено ставку збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджено перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на території Кривого Рогу. До вищезазначеного рішення міської ради було внесено зміни, а саме: у назві та тексті рішення виключено термін «на 2021 рік». За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області зазначено, що якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до ухвалення нового рішення (лист від 03.02.2022 №5569/5/04-36-04-09-09).

Запропонований розмір ставки збору за місця для паркування транспортних засобів (0,015% мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у грн за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності) надає можливість залучити суб’єктів господарювання до організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування, підвищити їх зацікавленість до цієї сфери діяльності в місті та здійснення фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо, виконання міських цільових програм, на які розраховують члени Криворізької міської територіальної громади.

Вищезазначений  регуляторний акт – рішення міської ради залишається актуальним.

 

 

Заступник голови постійної

комісії Криворізької міської ради

з питань планування бюджету,

економіки та регуляторної політики                               Тетяна МАЛИХІНА

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань комунального господарства,

транспорту та зв’язку                                                          Юрій ЯРОВИЙ

24 лютого 2022

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради