Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-02-23 08:12:54Оновлено: 2021-02-23 08:15:46

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради від 26.06.2019 №3897 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2020 році», підписаний 19.02.2021 постійними комісіями Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики, земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста.

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності

регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 26.06.2019 №3897 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг щодо

земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2020 році»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого від-стежується: рішення Криворізької міської ради від 26.06.2019 №3897 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2020 році».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

 - установлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку на території м. Кривого Рогу;

- забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади м. Кривого Рогу;

- отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2021 по 01.02.2021.

 

5. Тип відстеження: повторне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного акта: повторне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених регуляторним актом цілей шляхом аналізу статистичних показників щодо чисельності платників податку та надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю на підставі статистичних даних, наявних у департаменті регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та через проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики та аналізу витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог регулювання*.

 

*З метою здійснення оцінювання показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської галузевої ради підприємців з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася шляхом аналізу фактичних показників чисельності платників податку станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.01.2021, надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю у 2019, 2020 роках та консультацій з представниками громадськості щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконанням вимог акта.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, високий рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Очікуваними вигодами внаслідок дії рішення міської ради є:

         - у сфері інтересів територіальної громади – зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільг щодо земельного податку для земельних ділянок, зайнятих індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць, спрямування фінансового ресурсу, отриманого за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень від плати за землю, на вирішення соціальних проблем населення;

         - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – установлення ставок плати за користування земельними ділянками міста з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – удосконалення системи місцевого оподаткування, підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, забезпечення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта. До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю.

 

Кількість платників плати за землю, на яких поширюється регуляторний акт

За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2020 у м. Кривому Розі чисельність платників податку становила 24 769, з них фізичних осіб – 22 550, юридичних осіб – 2 219 (листи Криворізького північного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 16.01.2020 №252/9/04-36-57-30-10, Криворізького південного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 02.03.2020 №1217/9/04-36-56-50). Станом на 01.01.2021 чисельність платників податку становить 23 278, з них фізичних осіб – 20 959, юридичних осіб – 2 319.

При розробці проєкту рішення в аналізі регуляторного впливу для від-стеження його результативності визначено показник кількості платників податку за інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2019 у розмірі 50 470, з них фізичних осіб – 48 173, юридичних осіб – 2 297 (листи Криворізького північного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.02.2019          №2227/9/04-36-57-43-10, Криворізького південного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 02.04.2019      №39035/10/04-36-56-44). У результаті звірки кількості платників податку з Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області з’ясовано, що станом на 01.01.2020 у податковому обліку платників відбулося коригування кількості платників плати за землю – фізичних осіб з 48 173 на 22 550 унаслідок виключення землекористувачів пільгових категорій, які повністю звільнені від плати за землю.

Таким чином, як свідчить проведений аналіз показників чисельності платників податку станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.01.2021 показник кількості платників – юридичних осіб, на яких поширюється регуляторний акт, характеризується стабільністю та відповідає показнику, визначеному при розробці регуляторного акта та під час базового відстеження його результативності. Скоригований показник кількості платників податку – фізичних осіб без урахування пільгових категорій також характеризується стабільністю станом на 01.01.2019, 01.01.2020 та 01.01.2021, оскільки перелік землекористувачів, звільнених від сплати земельного податку на підставі Податкового кодексу України, протягом 2019–2021 років не змінився.

 

Надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю

  За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, отриманою за результатами декларування податкових зобов’язань з плати за землю землекористувачами міста, надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю становлять: у 2019 році – 1 357,32 млн грн, у 2020 році – 1 062, 60 млн грн, що менше відповідного показника за 2019 рік на 294,72 млн грн (1 357,32 – 1 062, 60). Зменшення фактичних надходжень у 2020 році в порівнянні з 2019 роком та обсягом задекларованих на 2020 рік податкових зобов’язань з плати за землю, що був використаний під час розробки регуляторного акта та базового відстеження його результативності (2 021,23 млн грн), відбулося з таких причин:

- унаслідок звільнення в березні 2020 року суб’єктів господарювання від плати за землю згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;

- унаслідок звільнення в листопаді 2020 року суб’єктів господарювання певних сфер діяльності від плати за землю відповідно до рішення Криворізької міської ради від 20.11.2020 №5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень»;

- надання підприємствами гірничо-металургійного комплексу декларацій з плати за землю зі зменшенням податкових зобов’язань з плати за землю з урахуванням пільги, передбаченої пунктом 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

 

     Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта

При розробці проєкту регуляторного акта на основі інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за результатами декларування податкових зобов’язань з плати за землю (листи Криворізького північного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 07.03.2019 №2930/9/04-36-57-43-10, Криворізького південного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 02.04.2019 №39045/10/04-36-56-44) та консультацій з громадськістю обраховано витрати коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта, а саме: витрати на ознайомлення з вимогами регуляторного акта (0,05 год / 1,38 грн)**. За результатами повторного  відстеження підтверджуються показники, визначені при розробці регуляторного акта та за період базового відстеження його результативності.

 

** Витрати на ознайомлення з вимогами регуляторного акта в розмірі 1,38 грн. визначено за формулою: витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,05 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (27,54 грн/год.). Для розрахунку витрат використовувався орієнтовний мінімальний розмір заробітної плати (лист Міністерства фінансів України від 03.08.2018 №05110-14-21/20720), орієнтовна мінімальна заробітна плата 4 407 грн, у погодинному розмірі - 4 407 грн/160 год. = 27,54 грн/год. Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» мінімальна заробітна плата у 2020 році становить: у місячному розмірі – 4 723 гривень, у погодинному розмірі – 28,31 грн, з урахуванням чого розмір витрат на ознайомлення з вимогами регуляторного акта за результатами повторного відстеження складає 1,42 грн.

 

         Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

         Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта відбулося шляхом його опублікування в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 10.07.2019, тираж якої 16 510 примірників, і розміщення 04.07.2019 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» www.kr.gov.ua. Копію ухваленого рішення направлено на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в установлений законодавством термін.

Робота з роз’яснення основних положень регуляторного акта, зокрема щодо особливостей плати за землю, проводиться на постійній системній основі як безпосередньо під час спілкування з окремими землекористувачами, так і через листування в письмовій і електронній формах. Консультації із зазначених питань надаються фахівцями виконкому міської ради в Центрі адміністративних послуг «Віза» виконкому Криворізької міської ради щотижня відповідно до встановленого графіка. Крім того, інформація щодо основних положень регуляторного акта доводиться до відома учасників громадських заходів, що проводяться у виконкомі міської ради: на громадських слуханнях з обговорення регуляторних актів – рішень міської ради, нарадах з представниками органів Державної податкової служби щодо забезпечення над-ходжень від плати за землю, семінарах із суб’єктами господарювання, зустрічах з громадськістю.

                       

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Рішення Криворізької міської ради від 26.06.2019 №3897 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2020 році» – регуляторний акт, розроблений згідно з нормами чинного законодавства України. З ухваленням цього регуляторного акта створені сприятливі умови для використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста Кривого Рогу, раціонального ефективного використання земельних ділянок, забезпечення правового врегулювання майнових відносин членів територіальної громади. Установлення розмірів ставок плати за користування земельними ділянками у відсотках від нормативної грошової оцінки земель міста враховує вимоги чинного законодавства України щодо залежності розміру обов’язкових податкових платежів від містобудівної цінності й цільового призначення земель.

Разом з тим, оцінка результату реалізації однієї з визначених регуляторним актом цілей щодо отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста не може свідчити про досягнення її повною мірою. Це зумовлено зменшенням фактичного обсягу надходжень від плати за землю у 2020 році, що відбулося внаслідок звільнення землекористувачів від плати за землю в березні згідно із Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», у листопаді відповідно до рішення Криворізької міської ради від 20.11.2020 №5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень» та наданням підприємствами гірничо-металургійного комплексу декларацій з плати за землю зі зменшенням податкових зобов’язань з плати за землю з урахуванням пільги, передбаченої пунктом 284.4 статті 284 Податкового кодексу України.

            Ураховуючи, що термін дії регуляторного акта один рік з 01.01.2020 до 31.12.2020, результати повторного відстеження його результативності будуть взяті до уваги при розробці проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу», підготовка якого запланована у I півріччі 2021 року.

 

 

 

Голова постійної комісії

з питань планування бюджету,

економіки та регуляторної політики                             Юрій Вілкул

 

 

 

Голова постійної комісії

з питань земельних відносин,

містобудування, комунальної

власності міста                                                                           Ольга Куліковська

 

 

23 лютого 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.