Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ГРАФІК здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2023 рік

Створено: 2023-04-21 11:53:52Оновлено: 2023-04-21 11:57:14

п/п

Дата прийняття, номер, назва  регуляторного акта, стосовно якого проводиться відстеження результативності дії

Відділи, управління, інші виконавчі органи міської ради (відповідальні за проведення відстеження регуляторного акта)

Тип та термін здійснення заходів з відстеження результативнос-ті регуляторного акта

 

1

2

3

4

Рішення міської ради

1

Від 28.04.2021 №423 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу»

Управління розвитку підприємництва, депар-тамент фінансів викон-кому Криворізької мі-ської ради

Повторне – січень

2

Від 26.05.2021 №506 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території  м. Кривого Рогу»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Кри-ворізької міської ради

Повторне – січень

3

Від 30.06.2021 №553 Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у  м. Кривому Розі»

Управління розвитку підприємництва, еконо-міки, департамент фі-нансів виконкому Кри-ворізької міської ради

Повторне – січень

4

Від 28.12.2012 №1660 «Про затвердження тимчасового порядку щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Кри-ворізької міської ради

Періодичне – лютий

5

Від 30.01.2013 №1731 «Про внесення змін у додаток до рішення  міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг  на території міста Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради

Періодичне – березень

6

Від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради

 

Періодичне – червень

Рішення виконкому міської ради

1

Від 09.01.2013 №25  «Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в  м. Кривому Розі»

Управління транспорту та телекомунікацій ви-конкому Криворізької міської ради

Періодичне – лютий

2

Від 13.02.2019 №79 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Кривого Рогу»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради, Ко-                   мунальне підприємство «Кривбасводоканал»

Періодичне – березень

Проєкти рішень міської ради

1

Про внесення змін  до рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх   тварин   у   м. Кривому Розі»

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізь-кої міської ради

Базове – травень

2

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2021 №506 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу»

Департамент регулюван-ня містобудівної діяль-ності та земельних від-носин виконкому Кри-ворізької міської ради

Базове – травень

 

21 квітня 2023

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради