Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік

Створено: 2019-07-02 14:34:09Оновлено: 2019-07-02 14:34:53

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»; керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Установити на 2020 рік:

1.1 ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп відповідно до видів господарської діяльності згідно з додатками 1, 2; 

1.2 платникам єдиного податку ІІ групи, які здійснюють види діяльності, не зазначені в додатку 2, 17% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

 

2. Визначити, що:

2.1 дія рішення розповсюджується на суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і віднесені до таких груп платників єдиного податку:

2.1.1 І група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних   місць   на  ринках   та/або  провадять  господарську  діяльність  з

надання побутових послуг населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2.1.2 ІІ група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10, обсяг їх доходу не перевищує  1 500 000 грн.;

 

2.2 у разі здійснення платниками єдиного податку І та ІІ груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради, або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, установлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку;

            2.3 об’єкт, база оподаткування, податковий період, строк, порядок сплати податку та інші обов’язкові елементи податку установлено статтями 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Податкового кодексу України.

 

3. Департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради відповідно до повноважень здійснювати аналіз надходжень коштів до бюджету міста від сплати єдиного податку, у тому числі за юридичними та фізичними особами.

 

4. Рекомендувати Криворізьким управлінням Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (Лідер В.В., Ситнік О.О.) здійснювати взаємодію з виконкомом міської ради в питанні надання відкритої податкової інформації на запити управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради стосовно надходжень коштів до бюджету міста від сплати єдиного податку платників першої та другої груп і їх кількості.

 

            5. Управлінню розвитку підприємництва, департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради забезпечити:

            5.1 інформування населення міста про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін;

            5.2 виконання заходів щодо проведення відстежень результативності дії рішення в строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

5.3 оприлюднення звіту з відстеження результативності дії рішення в термін та спосіб, визначений чинним законодавством України.

 

            6. Рішення набуває чинності з 01.01.2020.

 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва; планування бюджету та економіки, координацію роботи – на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                                           Ю.Вілкул

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

                                                                                                                      26.06.2019 №3849

СТАВКИ 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І групи платників єдиного податку

з/п

Код КВЕД ДК 009:2010

 

Види господарської діяльності

 

Фіксована ставка податку, % для платників І групи

(у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць)

1

2

3

4

1

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

8

2

95.23

Послуги з ремонту взуття

8

3

14.19

Виготовлення швейних виробів за індиві-дуальним замовленням

8

4

14.11

Виготовлення виробів із шкіри за індиві-дуальним замовленням

8

5

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індиві-дуальним замовленням

8

6

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індиві-дуальним  замовленням

8

7

13.92,

13.95,

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

8

8

14.39

Виготовлення головних уборів за індиві-дуальним  замовленням

8

9

14.39

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

8

10

13.99,

14.19

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

8

11

14.39

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів   за  індивідуальним замовленням

8

12

14.39

Послуги з ремонту трикотажних виробів

8

13

13.93

Виготовлення килимів і килимових виробів    за індивідуальним замовленням

8

14

13.93

Послуги з ремонту та реставрації килимів і килимових  виробів

8

15

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних і  дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

 

8

16

15.12

Послуги з ремонту шкіряних галантерей-них і дорожніх виробів

 

8

17

31.01,

31.02,

31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

 

8

18

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та понов-лення меблів

 

8

19

43.32

Виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням

 

8

20

45.20

Технічне обслуговування та ремонт авто-мобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

 

8

21

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

8

22

95.21,

95.22

Послуги з ремонту електропобутової тех-ніки та інших побутових приладів

8

23

95.25

Послуги з ремонту годинників

8

24

45.40

Послуги з ремонту велосипедів

8

25

32.20

Послуги з технічного обслуговування та ремонту музичних  інструментів

8

26

25.93,

25.99

Виготовлення металовиробів за індиві-дуальним замовленням

8

27

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особис-того користування, домашнього вжитку та металовиробів

8

28

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індиві-дуальним замовленням

8

29

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

8

30

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

8

31

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

8

32

74.20

Послуги з оброблення плівок

8

33

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

8

34

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстиль-них,  трикотажних і хутрових виробів

 

8

35

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

8

36

96.02

Послуги перукарень

8

37

96.03

Ритуальні послуги

8

38

01.50,

02.10

Послуги, пов’язані із сільським та лісовим господарством

8

39

97.00

Послуги домашньої прислуги

8

40

81.21

Послуги, пов'язані з очищенням та приби-ранням приміщень за індивідуальним замов-ленням

8

41

47.81,

47.82,

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

8

 

Секретар міської ради                                                                              С.Маляренко

 

Додаток 2

до рішення міської ради

26.06.2019 №3849

СТАВКИ

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців ІІ групи платників єдиного податку

 

з/п

Код КВЕД ДК 009:2010

 

Види господарської діяльності

 

Фіксована ставка податку, % для платників ІІ групи

(у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць)

1

2

3

4

1

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замов-ленням

17

2

95.23

Послуги з ремонту взуття

17

3

14.19

Виготовлення швейних виробів за індиві-дуальним замовленням

17

4

14.11

Виготовлення виробів із шкіри за індиві-дуальним замовленням

17

5

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуаль-ним замовленням

17

6

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуаль-ним  замовленням

17

7

13.92,

13.95,

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текс-тильної галантереї за індивідуальним замов-ленням

17

8

14.39

Виготовлення головних уборів за індиві-дуальним  замовленням

17

9

14.39

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

17

10

13.99,

14.19

Послуги з ремонту одягу та побутових текс-тильних виробів

17

11

14.39

Виготовлення та в'язання трикотажних виро-бів   за  індивідуальним замовленням

17

12

14.39

Послуги з ремонту трикотажних виробів

17

13

13.93

Виготовлення килимів і килимових виробів    за індивідуальним замовленням

17

14

13.93

Послуги з ремонту та реставрації килимів і килимових  виробів

17

15

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних і до-рожніх виробів за індивідуальним замов-ленням

17

16

15.12

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних і дорожніх виробів

17

17

31.01,

31.02,

31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

 

17

18

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

17

19

43.32

Виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням

17

20

45.20

Технічне обслуговування та ремонт авто-мобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

17

21

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

17

22

95.21,

95.22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

17

23

95.25

Послуги з ремонту годинників

17

24

45.40

Послуги з ремонту велосипедів

17

25

32.20

Послуги з технічного обслуговування та ремонту музичних  інструментів

17

26

25.93,

25.99

Виготовлення металовиробів за індивідуаль-ним замовленням

17

27

95.29

Послуги з ремонту інших предметів осо-бистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

17

28

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індиві-дуальним замовленням

17

29

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

17

30

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

17

31

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

17

32

74.20

Послуги з оброблення плівок

17

33

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

17

34

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстиль-них,  трикотажних і хутрових виробів

17

35

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

17

36

96.02

Послуги перукарень

17

37

96.03

Ритуальні послуги

17

38

01.50,

02.10

Послуги, пов'язані із сільським та лісовим господарством

17

39

97.00

Послуги домашньої прислуги

17

40

81.21

Послуги, пов'язані з очищенням та приби-ранням приміщень за індивідуальним замов-ленням

17

41

47.81,

47.82,

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

17

42

47.11,

 

 

47.19

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих мага-зинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 

17

інші види роздрібної торгівлі в неспеціалі-зованих магазинах

17

43

 

Торговельне обслуговування через фірмову торговельну мережу виробників продуктів харчування

17

44

 

Торговельне обслуговування через магазини (відділи) з обслуговування осіб з інвалідністю внаслідок війни

17

45

47.2,

 

47.29

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 

17

 

17

46

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 

17

47

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 

17

48

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 

17

49

01,

01.11,

01.19

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;

вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 

вирощування інших однорічних і дворічних культур

17

17

17

50

01.4

Тваринництво

17

51

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

17

52

03

Рибне господарство

17

53

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

17

54

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

17

55

10.81

Виробництво цукру 

17

56

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

17

57

10.83

Виробництво чаю та кави 

17

58

10.84

Виробництво прянощів і приправ 

17

59

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

17

60

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-кру-п'яної промисловості

17

61

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних про-дуктів 

17

62

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

17

63

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв;

виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 

17

64

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

виробництво борошняних кондитерських виро-бів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

17

65

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива;

виробництво борошняних кондитерських виро-бів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

17

66

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

17

67

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

17

68

10.5

Виробництво молочних продуктів

17

69

10.52

Виробництво морозива 

17

70

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла

17

71

 

 

23.4,

 

23.49

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки.

Виробництво інших керамічних виробів 

17

 

17

72

32.40

Виробництво ігор та іграшок 

17

73

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону 

17

74

32.91

Виробництво мітел і щіток 

17

75

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

17

76

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

17

77

38.11

Збирання безпечних відходів 

17

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

17

78

38.12,

38.22

Збирання небезпечних відходів. 

Оброблення та видалення небезпечних від-ходів 

17

 

17

79

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

17

80

90.01

Театральна та концертна діяльність 

17

90.04

Функціювання театральних і концертних залів 

17

81

93.1

Діяльність у сфері спорту

17

82

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпе-ченням проживання

17

83

88.91

Денний догляд за дітьми 

17

84

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забез-печення проживання

17

85

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність 

17

86

96.04,

 

96.09

Діяльність із забезпечення фізичного ком-форту. 

Надання інших індивідуальних послуг (не віднесено до інших угрупувань) 

17

 

17

87

82.92

Пакування 

17

 

Секретар міської ради                                                                              С.Маляренко

02 липня 2019

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради