Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Інформація про виконання за 9 місяців 2023 року Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки

Створено: 2023-11-20 11:16:32Оновлено: 2023-11-20 11:25:54

Незважаючи на складність умов воєнного стану промисловими підприємствами продовжується реалізація комплексу заходів Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки (надалі – Міська екологічна програма, програма), яка затверджена рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, та є основою природоохоронної діяльності в місті.

Згідно інформації промислових підприємств міста, за підсумками 9 місяців 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшено обсяги:

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 14%;

утворення та розміщення відходів на 12%;

виробництва продукції на 17%.

На виконання заходів програми за звітний період направлено 699,8 млн грн., з них кошти підприємств 647,8 млн грн, міського фонду охорони навколишнього природного середовища 52 млн. грн.

У сфері охорони та поліпшення стану атмосферного повітря ПРАТ «ЦГЗК» виконано роботи по заміні зношеного обладнання вентиляційних установок в корпусі сухої магнітної сепарації дробарної фабрики.

З метою зменшення техногенного навантаження та запобігання надходженню в атмосферне повітря забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів у кар'єрах використовується внутрішня і зовнішня гідрозабійки, застосовуються виключно безтротилові вибухові  речовини. Разом з тим, удосконалюється технологія проведення масових вибухів із застосуванням нових реагентів, які сприяють зниженню викидів, зокрема:

ПРАТ «ПІВНГЗК»,  ПРАТ «ІНГЗК», ТОВ «Рудомайн», ПРАТ «ЦГЗК» на постійній основі  застосовується реагент на гуматовій основі;

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проведено випробовування ефективності пилогазопридушення гідрогелем та запроваджено його використання на постійній основі;

АТ «ПІВДГЗК» проведено виробничі випробування пилозв’язуючого реагенту піноутворювача.

Реалізація таких заходів сприяла запобіганню надходження в атмосферне повітря 2,6 тис. тонн забруднюючих речовин.

За звітний період заходи з пилопригнічення пилуючих поверхонь хвостосховищ, відвалів, промислових майданчиків проведено на площі понад 286 га, з них на площі майже 124 га впроваджено новітні технології:

ПРАТ «ІНГЗК» закріплено майже 53 га хвостосховища із використанням поверхнево-активних речовин, розчину бішофіту, покриття скельними породами. Проведено посів жита на 36 га хвостосховища. Закріплено 18 га  відкосів відвалів та берм хвостосховища за допомогою фітопосівів із використанням суміші «Активний мул біологічної очистки води» очисних споруд ТОВ «НАДЄЖДА Л».

ПРАТ «ПІВНГЗК» закріплено понад 24 га хвостосховища за допомогою гуматового розчину та шляхом озеленення. Виконано озеленення майже 7 га  відкосів та берм хвостосховища.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виконано закріплення пилуючих поверхонь хвостосховищ та автовідвалу №4 розчином бішофіту на площі на 125,7 га. Крім того, у співпраці з КНУ НДГРІ проведено випробування технології закріплення укосів відвалу гідросумішшю з насінням багаторічних трав.

АТ «ПІВДГЗК» проведено промислові випробування обробки ділянок карт хвостосховищ із застосуванням 4-х різних пилозв’язуючих речовин на загальній площі 22,535 га.

У рамках контролю за виконанням заходів з пилопридушення управлінням екології проведно обстеження ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ «ЦГЗК» щодо виконання ними зазначених заходів, а також заходів з розпланування, упорядкування та озеленення їх санітарно-захисних зон.

У сфері охорони водного середовища за 9 місяців 2023 року  перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання понад 30 млн м3 дренажних й фільтраційних вод хвостосховищ.                     

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»  в оборотний цикл хвостосховища заведено 172,20 тис. м3  стічних вод з обвідного каналу, з яких 122,80 тис. м3 використано на пилопридушення.

ПрАТ «ПІВНГЗК» забезпечено  відведення  434,55 тис. м3  води  для  гідрозахисту  шахти «Першотравнева».

АТ «ПІВДГЗК» зменшено обсяг витоку фільтраційної води на 21,35 тис. м3.

У рамках реалізації заходів зі зменшення скиду шахтних вод у р. Інгулець:

ПРАТ «ЦГЗК» розробляється проєкт «Будівництво трубопроводу скиду шахтних вод ш. «Гігант-Глибока» для використання шахтної води у системі оборотного водопостачання;

КП «Кривбасводоканал» замінено 3,208 км мереж водовідведення шахтних вод, зокрема на вул. Конституційна, Старобешівська, Колачевського, Університетська, від           КП-2 до б. Свистунова;

проведено обстеження ложа ставка-накопичувача б. Свистунова,  у рамках реалізації Плану заходів з управління шахтними водами Кривбасу, що затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2021 №1802-р, наразі готується технічний звіт за результатами проведених обстежень.

Для забезпечення раціонального та ощадливого використання питної води, контролю за її якістю КП «Кривбасводоканал»:

замінено 12,32 км зношених та аварійних ділянок водопровідної мережі;

проведено ремонтні роботи на хлораторній фільтрувальної станції №51 Радушанських водоочисних споруд та хлораторній Карачунівських водоочисних споруд;

придбано та встановлено 11 перетворювачів частот, 12 насосних агрегатів, 5 резервуарів для води для хлораторної Карачунівських водоочисних споруд, а також прилад обліку холодного водопостачання та газовий хроматограф.

З метою запобігання забрудненню довкілля через можливі аварійні витоки:

1) за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища проводиться реконструкція напірних каналізаційних колекторів, зокрема за поточний період виконано монтаж 736 м трубопроводів та побудовано 2 колодязі у рамках проєктів «Реконструкція лівої нитки напірного каналізаційного колектору від КНС-8 до автодороги пр-т 200 річчя Кривого Рогу в Саксаганському районі міста Кривий Ріг, Дніпропетровської обл. (1 ділянка) та (2 ділянка)»

2) за кошти КП «Кривбасводоканал» виконано заміну 1 230,0 м каналізаційних мереж, придбано та встановлено насосний агрегат на КНС-29,52, перетворювач частоти на КНС-7, виконується ремонт обладнання каналізаційних очисних споруд на Центральній, Північній та Південній станціях аерації.

В умовах надзвичайної ситуації техногенного характеру, спровокованої підривом російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції та фактичного знищення Каховського водосховища, особлива увага приділяється питанню якості води річок Інгулець та Саксагань, що є резервом для відновлення водності Південного водосховища – джерела питного водопостачання міста та населених пунктів Криворізького району.

За результатом аналізу лабораторних досліджень проб води річок Інгулець та Саксагань, відібраних в межах моніторингу якості річкової води, направлено вимогу:

підприємствам, виробничі об'єкти яких можуть потенційно впливати на якість води річок щодо вжиття заходів із їх запобігання забруднення стічними, фільтраційними водами, зокрема шляхом організації додаткової схеми перехоплення та повернення в оборотний цикл підприємств;

Державній екологічній інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) щодо організації та здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням підприємствами, зокрема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та АТ «ПІВДГЗК»  вимог природоохоронного законодавства;

Державному агентству водних ресурсів України та Регіональному офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області щодо перегляду встановлених нормативів граничнодопустимих скидів та концентрацій забруднюючих речовин у виданих дозволах на спеціальне водокористування для суб’єктів міста Кривого Рогу.

Разом з тим, для недопущення забруднення водних об'єктів міста несанкціонованими витоками стічних вод у виконкомах районних у місті рад створено робочі групи з обстеження  водоохоронних зон поверхневих водних об'єктів, у тому числі річок Інгулець та Саксагань, робота яких координується управлінням екології виконкому Криворізької міської ради та контролюється профільною постійною комісією міської ради. До проведення обстежень залучаються представники поліції.

За поточний період 2023 року  проведено 106 обстежень водоохоронних зон річок Інгулець та Саксагань. Виявлено та ліквідовано 27 несанкціонованих витоків.

У рамках реалізації заходів, направлених на екологічне оздоровлення водойм міста ТОВ «МЕТІНВЕСТ – КРМЗ» виконано чистку 800 м берегової лінії р. Саксагань.

У рамках реалізації заходів Міської екологічної програми  у сфері поводження з промисловими відходами, відновлення та рекультивації порушених земель:

1) ПРАТ «ІНГЗК» з серпня розпочато реалізацію талькових сланців;

2) АТ «ПІВДГЗК» працює технологія згущення пульпи;

3) ПРАТ «Кривий Ріг Цемент» забезпечено використання золошлаку, що утворюється при випалі цементного клінкеру;

4) ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ІНГЗК», АТ «ПІВДГЗК» забезпечено використання 1,6 млн тонн розкривних порід для виробництва щебеню, будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно  до будівельних норм;

5) ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «СУХА БАЛКА», АТ «Кривбасзалізрудком» розкривні та пусті породи обсягом 8,2 млн тонн використано для проведення гірничотехнічної рекультивації земель для засипки кар’єрів, зон обвалення шахт та воронок;

6) АТ «Кривбасзалізрудком» отримано висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Біологічна рекультивація хвостосховища та дамби ш. «Покровська» (Октябрська)  АТ «Кривбасзалізрудком». Триває реалізація проєкту «Рекультивація складів пустих порід (СПП) № 4, № 9 і складу некондиційної фракції рудної маси (НФРМ)  № 8 на території гірничого відводу шахти «Покровська».

7) здійснюється розробка проєктної документації з рекультивації полігону твердих побутових відходів в районі шахти «Валявко-Південна».

У сфері поводження з твердими побутовими відходами ТОВ «Екоспецтранс» придбано 2 сміттєвози та 160  контейнерів об’ємом 1,1 м³.

Завдяки наполегливій роботі виконкому у сфері розбудови та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища до міського модулю «ЕКОМОНІТОРИНГ» підключено дані ще 6-ти додаткових постів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На теперішній час до складу міської автоматизованої системи моніторингу за станом атмосферного повітря входить 34 пости автоматичного спостереження: 5 міських, 29 - промислових підприємств. Первинні дані міської автоматизованої системи моніторингу вивчаються аналітичним відділом показників атмосферного повітря    КП «Інститут розвитку міста» Криворізької міської ради (надалі – аналітичний відділ), діяльність якого координується управлінням екології. Інформація про якість атмосферного повітря висвітлюється на офіційній сторінці аналітичного відділу у соціальній мережі Фейсбук (http://surl.li/eopwk) та в телеграм-каналі «Екомоніторинг Кривий Ріг» (http://surl.li/mnuto)/.

ТОВ «Рудомайн» розробляється проєкт розміщення стаціонарних постів моніторингу атмосферного повітря на межі СЗЗ з виведенням інформації онлайн.

За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється лабораторний моніторинг показників стану навколишнього природного середовища. У рамках лабораторного моніторингу станом на 01.10.2023 відібрано 321 пробу атмосферного повітря та 1 344 проб водних об’єктів міста, 110 проб ґрунтів. У липні для проведення моніторингових досліджень атмосферного повітря та водойм міста залучено пересувну  станцію екологічного моніторингу КП «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради.

Для встановлення меж територій природно-заповідного фонду, забезпечення доступності їх використання в освітньо-виховних, науково-дослідних та рекреаційних цілях, за кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища здійснюється розробка проєктів землеустрою з організації та встановлення меж п’яти об’єктів ПЗФ  місцевого значення на території м. Кривого Рогу.

Крім того, управлінням екології разом з департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, представниками виконкомів районних у місті рад, Криворізького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та підприємств, що здійснюють збереження та охорону об’єктів природно-заповідного фонду, протягом серпня-вересня 2023 року проведено обстеження природних комплексів (об’єктів), які мають особливу природоохоронну, наукову, рекреаційну та геологічну цінність.

За результатами обстежень підприємствам та виконкомам районних у місті рад надано рекомендації щодо збереження та охорони цінних природних комплексів, дотримання екологічних вимог територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

У рамках виконання заходів з озеленення, які направлені на поліпшення стану довкілля, благоустрій та створення нових зелених зон,  протягом звітного періоду висаджено понад 3 900 зелених насаджень, з них:

480 дерев та 1 250 кущів за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на територіях загального користування;

1 620 зелених насаджень на територіях промислових підприємств, з них у санітарно-захисних зонах 1 156 дерев та  241 кущ.

При координації управління екології виконкому Криворізької міської ради            ТОВ «Рудомайн» у співпраці Криворізьким ботанічним садом проведено озеленення території біля міської лікарні №2 - висаджено понад 500 зелених насаджень. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» висаджено 52 дерева у сквері біля Палацу молоді та студентів.

Для одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень АТ «ПІВДГЗК» на площі 673,2 га проведено інвентаризацію зелених насаджень.

З метою зменшення площі розповсюдження карантинних рослин на територіях загального користування проведено заходи боротьби з карантинними бур’янами механічним методом на загальній площі 3 171,0 га, з них коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища на площі 2 341,74 га та шляхом травозаміщення на площі 2 га (сівба газону).

Промисловими підприємствами для  боротьби з амброзією та іншими карантинними бур'янами проведено покіс на площі 795,44 га, на площі 31,4 га впроваджено інноваційні методи.

Підвищення рівня екологічної свідомості населення є одним із важливих напрямків роботи управління екології, що сприяє усвідомленню власної відповідальності за побудову сталого майбутнього. У цьому напрямку:

1. Проведено одинадцятий конкурс студентських наукових робіт з питань екології, переможці якого відзначені 05 червня разом з найкращими фахівцями підприємств міста на Урочистому засіданні з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища;

2. За ініціативи управління екології виконкому Криворізької міської ради на 9 білбордах  розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування: «Стоп амброзія! Допоможи знищити небезпечний алерген!», «Не залишай сміття біля річки!», «Не пали листя! Дихай повітрям, а не димом». Промисловими підприємствами АТ «ПІВДГЗК», ПРАТ «СУХА БАЛКА», ТОВ «Рудомайн» розміщено соціальну рекламу екологічного спрямування на 11 білбордах;

3. Коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища виготовлено 4 000 екземплярів буклетів «Не пали суху рослинність та сміття - не завдавай шкоди собі та природі!», «STOP АМБРОЗІЯ. Допоможи знищити небезпечний алерген!», «До уваги суб’єктів господарювання! Інформація щодо використання газових, твердопаливних та рідкопаливних котлів», які  передано виконкомам районних у місті рад та інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради для розповсюдження серед суб’єктів господарювання та мешканців міста під час проведення рейдів та інформування;

4. У рамках виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» для інформування громадськості про провадження на території міста планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля розміщено 89 матеріалів з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.

5. Проведено рейди на території приватного сектора за участі фахівців управління екології виконкому Криворізької міської ради, представників виконкомів Металургійної, Інгулецької, Довгинцівської, Центрально-Міської районних у місті рад, поліції, інспекторів Криворізького районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та громадськості, під час яких проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо недопущення спалювання опалого листя та залишків сухої рослинності та розповсюджено інформаційні матеріали про негативні наслідки, відповідальність за порушення та методи утилізації залишків сухої рослинності.

Виконання Міської екологічної програми знаходиться на постійному контролі. Звіти підприємств-учасників програми аналізуються управлінням екології виконкому Криворізької міської ради, розглядаються робочою групою з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у м. Кривий Ріг  та представниками громадськості, а також висвітлюються в засобах масової інформації.

20 листопада 2023

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради