Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про планування діяльності виконкому міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік

Створено: 2021-11-19 09:28:23Оновлено: 2021-11-19 09:38:43

На виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням виконкому міської ради від 17.11.2021  №587 затверджено план діяльності виконкому міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у 2022 році:

Назва проєкту

Цілі ухвалення регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-

ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта (розробника)

Про встановлення тарифів (цін) на платі послуги, що надаються архівним від-ділом виконкому Криво-різької міської ради на-селенню, бюджетним уста-новам та іншим спожи-вачам

Урегулювання питання на-дання платних послуг архів-ним відділом виконкому Криворізької міської ради, забезпечення виконання основних його завдань і функцій відповідно до рі-шення міської ради від 22 листопада 2017 року №2206 «Про затвердження Поло-ження про архівний відділ виконкому Криворізької міської ради в новій ре-дакції», збереження робочих місць та стабільність від надходжень до спеціального фонду бюджету Криворізь-кої міської територіальної громади шляхом установ-лення тарифів (цін)

ІІ півріччя

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

(вул. Співдруж-ності, 107А,

тел. 94-83-16),

електронна адреса:

[email protected]

 

Вищезазначеним рішенням виконкому міської ради затверджено на 2022 рік:

- графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

- реєстр діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому;

-  заходи щодо реалізації в місті державної регуляторної політики. Зміст зазначених документів розміщено на офіційній сторінці Криворізької міської ради  та її виконавчого комітету в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» www.kr.gov.ua

 

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 92-25-89).

19 листопада 2021

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради