Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про планування діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Створено: 2019-11-19 12:52:55Оновлено: 2019-11-19 12:53:27

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рішенням виконкому міської ради від 13.11.2019 №538 затверджено план діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік:

№ п/п

Назва проєкту

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-

ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта (розробника)

1

Про встановлення тарифів (цін) на платні послуги, що надаються архівним відділом виконкому Кри-ворізької міської ради на-селенню, бюджетним уста-новам та іншим спожи-вачам

Урегулювання питань надання платних послуг архівним відділом ви-конкому Криворізької міської ради, забезпе-чення виконання основ-них його завдань і функцій відповідно до рішення міської ради від 22.11.2017 №2206 «Про затвердження По-ложення про архівний відділ виконкому Кри-ворізької міської ради в новій редакції», збере-ження робочих місць та стабільності від надхо-джень до спеціального фонду міського бюдже-ту шляхом установлен-ня тарифів (цін)

I квартал

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради (вул. Співдруж-ності, 107А,

тел. 440-87-25),

електронна адреса: [email protected]

2

Про визначення конкурс-них засад розміщення пе-ресувних тимчасових спо-руд та утримання об’єктів благоустрою в м. Кривому Розі в новій редакції

Удосконалення процесу регулювання з метою забезпечення більшої ефективності застосу-вання конкурсних за-сад, упередження нега-тивного впливу не-добросовісної конку-ренції конкурсантів

І півріччя

Управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб.510,

тел. 74-39-72), електронна адреса:

[email protected]; департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (каб.550,

тел.92-19-10) електронна адреса: [email protected]

 

 

Вищезазначеним рішенням виконкому міської ради затверджено на 2020 рік:

- графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;

- реєстр діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому;

-  заходи щодо реалізації в місті державної регуляторної політики. Зміст зазначених документів розміщено на офіційній сторінці Криворізької міської ради  та її виконавчого комітету в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство» www.kr.gov.ua

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб. 512,513,  тел. 92-25-89, 74-70-63).

19 листопада 2019

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради