Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 12.12.2018 №549 «Про реалізацію та планування органами місцевого самоврядування регуляторної політики»

Створено: 2019-08-15 13:06:42Оновлено: 2019-08-15 13:07:57

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням виконкому міської ради від 14.08.2019 №398 внесено зміни до плану  діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення виконкому міської ради від 12.12.2018 №549, зі змінами оприлюднено 13.12.2018, 16.04.2019, 16.05.2019, 12.06.2019 в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

З метою дотримання принципу передбачуваності при провадженні регуляторної діяльності, на виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи ухвалення виконавчим комітетом міської ради рішень, що стосуються реалізації державної регуляторної політики, пропозиції розробників унесено зміни до  плану діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, реєстру діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому на 2019 рік, графіку здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради. В цілому план складається з 2 пунктів:

№ з/п

Назва проекту

Цілі прийняття регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-

ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розроблення проекту регуляторного акта  (розробника)

1

Про встановлення тари-фів (цін) на платні пос-луги, що надаються архівним відділом ви-конкому Криворізької міської ради населенню, бюджетним установам та іншим споживачам

Урегулювання питан-ня надання платних послуг архівним від-ділом виконкому Кри-ворізької міської ради, забезпечення вико-нання його завдань і функцій відповідно до рішення міської ради від 22.11.2017 №2206 «Про затвердження Положення про архів-ний відділ виконкому Криворізької міської ради в новій редак-ції», збереження робо-чих місць та ста-більності надходжень до спеціального фон-ду міського бюджету шляхом установлення тарифів (цін)

I півріччя

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

(вул. Співдружності, 107А,

тел. 440-87-25),

електронна адреса: [email protected]

2

 

 

 

 

Про затвердження По-рядку розміщення зов-нішньої реклами в м. Кривому Розі

Удосконалення право-вого регулювання процесу розміщення зовнішньої реклами в м. Кривому Розі

ІІ півріччя

Інспекція

з  благоустрою

виконкому Криворізької міської ради,

 (вул. Героїв АТО, буд. 30, каб.116,                    тел. 92-00-40, електронна адреса: [email protected])

 

З оновленим графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2019 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому (30 одиниць, у т.ч. рішень ради – 21, рішень виконкому – 9); заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2019 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство» http://kr.gov.ua; з  переліком чинних регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення;  планом  діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, які містять види і назви проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua».

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 74-70-63, 92-25-89).

15 серпня 2019

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради