Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 17.11.2021 №587 «Про реалізацію та планування органами місцевого самоврядування регуляторної політики»

Створено: 2021-12-14 12:03:21Оновлено: 2021-12-14 12:04:33

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням виконкому міської ради від 08.12.2021 №646 внесено зміни до плану  діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік (рішення виконкому міської ради від 17.11.2021 №587 оприлюднено 23.11.2021 в міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в  мережі Інтернет). 

З метою дотримання принципу передбачуваності при провадженні регуляторної діяльності, на виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ураховуючи ухвалення міською радою рішень, що стосуються реалізації державної регуляторної політики, пропозиції розробників унесено зміни до  плану діяльності виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік, реєстру діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому на 2019 рік. В цілому план складається з 2 пунктів:

п/п

Назва проєкту

Цілі ухвалення регуляторного акта

Строк підготовки регулятор-

ного акта

Найменування органу, підрозділу, відповідального за розробку проєкту регуляторного акта (розробника)

1

Про встановлення в м. Кривому Розі тарифів на послу-ги з перевезення пасажирів та бага-жу автобусними маршрутами за-гального користу-вання

Створення умов для захисту пасажирів від необґрунтованого збіль-шення тарифів на на-дання транспортних пос-луг та автоперевізників від провадження збит-кової господарської дія-льності

І квартал

Управління

транспорту та телекомунікацій виконкому Криворізької міської ради

(каб. 364,

тел. 92 02 75)

[email protected]

2

Про встановлення тарифів (цін) на платі послуги, що надаються архів-ним відділом ви-конкому Криво-різької міської ра-ди населенню, бю-джетним устано-вам та іншим споживачам

Урегулювання питання надання платних послуг архівним відділом, за-безпечення виконання основних його завдань і функцій відповідно до рішення міської ради від 22.11.2017 №2206 «Про затвердження Положен-ня про архівний відділ виконкому Криворізької міської ради в новій редакції», збереження робочих місць та ста-більність від надхо-джень до спеціального фонду міського бюджету шляхом установлення тарифів (цін)

ІІ півріччя

Архівний відділ виконкому Криворізької міської ради

(вул. Співдружності, 107А,

тел. 94-83-16),

електронна адреса:

[email protected]

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2022 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» http://kr.gov.ua; з  переліком чинних регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення;  планом  діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, які містять види і назви проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua».

Додаткову інформацію можливо отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.512, 513, тел. 74-70-63, 92-25-89).

14 грудня 2021

© 2009—2024, Виконком Криворізької міської ради