Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Основні завдання та функції

Створено: 2013-08-29 15:50:57Оновлено: 2019-03-29 11:08:15

Основні завдання та функції управління:

1. Сприяння реалізації розвитку інформаційного простору, зростанню інформованості суспільства щодо дій і рішень органів місцевого самоврядування на засадах відкритості та об’єктивності.

2.    Реалізація державної й місцевої політики в напрямі аналізу й прогнозування розвитку суспільно-політичних процесів у місті.

3. Сприяння органам місцевого самоврядування в роботі  з політичними партіями, громадськими організаціями й релігійними громадами з питань, що належать до його компетенції.

4. Узагальнення громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих соціально значимих і політичних рішень.

5. Аналіз діяльності політичних партій та громадських організацій у місті, розробка пропозицій щодо заходів, спрямованих на розвиток взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями та громадськими організаціями в справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної правової держави, розвитку громадянського суспільства.

6. Забезпечення інформованості членів територіальної громади через засоби масової інформації й інші канали масових комунікацій про цілі та результати роботи міської ради, її виконавчих органів, ключові події та тенденції розвитку міста задля створення його позитивного іміджу й підвищення авторитету серед інших міст і регіонів України.

7. Надання  організаційної та  консультаційної  допомоги відділам, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради у вирішенні питань, що стосуються формування й здійснення інформаційної політики в місті.

8.  Впровадження сучасних ефективних засобів комунікації, віднесених до його компетенції, задля оперативного поширення, надання інформації та забезпечення зворотного зв’язку міської влади та громади міста.

9.  Забезпечення  права  громадян на доступ до публічної інформації та надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, віднесених до його компетенції.

10. Сприяння реалізації державної та місцевої політики у сфері інформації й розвитку  громадянського  суспільства, безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова, досягненню ефективної  взаємодії  міської  ради,  її виконкому як представників  органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

11. Забезпечення підготовки та розповсюдження через місцеві засоби масової інформації й інші канали масової комунікації інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, інші значимі для територіальної громади міста Кривого Рогу процеси, тенденції та події.

12. Інформування посадових осіб місцевого самоврядування про громадську думку, відображену в засобах масової інформації, для її врахування при плануванні ними роботи.

13.  Проведення аналізу й моніторингу суспільно-політичної ситуації в місті.

14. Виконання  функції  замовника з  розповсюдження  засобами масової інформації просвітницьких, інформаційних матеріалів соціальної спрямованості щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, про заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування.

15.  Здійснення інших повноважень, покладених на нього  відповідно до чинного законодавства України.

 

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради