Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Порядок відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері:

Створено: 2018-02-20 09:58:40Оновлено: 2019-03-20 15:33:36

Порядок

відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері:

 

1. Порядок відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельним кооперативам на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері (надалі – порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Постанов Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2020 роки", 17 жовтня 2011 року №1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (надалі – Постанова №1056), Програми відшкодування частини кредитів, що надаються об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам (надалі – ОСББ, ЖБК або позичальники) на впровадження енергоефективних заходів у житловій сфері на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2016 №551 (надалі – програма).

2. Порядок визначає процедуру та механізми використання коштів, передбачених в міському бюджеті в рамках виконання програми.

3. Відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету надається ОСББ, ЖБК у розмірі 20 відсотків від розміру основної суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів з енергозбереження, визначених Постановою №1056:

- обладнання й матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- обладнання й матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

- теплонасосна система для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання й матеріали до неї;

- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання й матеріали до неї;

- обладнання й матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники), прилади-розподілювачі, автоматичні регулятори температури повітря в приміщенні  та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання й матеріали до нього;

- обладнання й матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім одно-камерних), у тому числі вікна та балконні двері у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них;

- двері для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них.

- електричні котли для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідне додаткове обладнання й матеріали до них (за умови передбачення оптимізованою схемою перспективного розвитку системи теплопостачання міста, погодженої відповідним рішенням міської ради, децентралізації опалення із застосуванням систем електричного опалення в такому будинку).

4. Умовою надання відшкодування позичальникам частини суми кредиту з міського бюджету є:

4.1 отримання позичальником відшкодування частини суми кредиту з державного бюджету;

4.2 у разі виконання капітального ремонту (реконструкції) із застосуванням обладнання та/або матеріалів згідно з пунктом 3 порядку, – наявність у пакеті документів проектно-кошторисної документації, що пройшла комплексну державну експертизу згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів і акта авторського та технічного нагляду за виконанням робіт, що зберігаються в уповноваженій установі та надаються головному розпоряднику коштів міського бюджету.

5. Відшкодування частини суми кредитних коштів здійснюється на       підставі договору про взаємодію (додаток 1) між головним розпорядником коштів міського бюджету, передбачених на фінансування заходів програми, та державними банками або банками,  у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належать державі, (надалі- уповноважені банки).

6. Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі пакета документів, що зберігається в уповноваженому банку. Він містить:

6.1 копію статуту ОСББ, ЖБК;         

6.2 свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

6.3 наказ (витяг з протоколу) про призначення уповноваженої від ОСББ та ЖБК особи;

6.4 копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або документів, що подаються до банку; копії довідок про присвоєння реєстраційних номерів облікової картки платника податків вищезазначеним особам;

6.5 копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів членів ОСББ, ЖБК) про необхідність отримання кредиту та проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку;

6.6 кредитний договір;

6.7 документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів:

6.7.1 рахунок-фактура;

6.7.2 договір купівлі-продажу або інший документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи;

6.7.3 акт прийому-передачі товару або накладна;

6.7.4 акт виконаних робіт.

6.8. документи (акти, довідки тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії в багатоквартирному будинку, приєднаному до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, узяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків установлення приладу обліку теплової енергії в процесі впровадження енергоефективних заходів відповідно до пункту 3 Порядку).

6.9 документи (акти, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію (у разі коли позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання й матеріалів до них).

7. ОСББ, ЖБК при проведенні загальних зборів відповідно до статуту визначають необхідні першочергові роботи, ухвалюють рішення про залучення кредитних коштів, суму та оптимальний термін кредиту.

8. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішень загальних зборів укладають кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до її внутрішніх нормативних документів.

9. Уповноважені установи щомісяця до 30 числа інформують головного розпорядника коштів міського бюджету про позичальників, які мають право на відшкодування кредиту на заходи, зазначені в пункті 3 порядку.

10. Позичальники, що отримали у звітному місяці кредит, але не подали до уповноваженої установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються уповноваженим банком до зведеного реєстру позичальників у наступних періодах після отримання уповноваженою установою таких документів.

11. Після отримання від позичальника повного пакету документів, наведених у підпункті 4.2 (у разі виконання капітального ремонту (реконструкції), пункті 6 порядку, та отримання уповноваженим банком відшкодування кредиту з державного бюджету, уповноважені банки подають головному розпоряднику коштів зведений реєстр (додаток 2) позичальників, які взяли кредити в цих установах, та копії пакета документів, завірених належним чином.

12. Відшкодування частини суми кредиту проводиться головним розпорядником коштів у межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження від уповноважених банків зведених реєстрів позичальників на підставі пропозицій на фінансування.

13. Відшкодування позичальникам частини суми кредиту проводиться одноразово за одним кредитним договором за однією адресою.

14. Відшкодування позичальникам частини суми кредиту проводиться з моменту надання повного пакету документів від уповноваженого банку. При цьому сума кредиту, що підлягає відшкодуванню, має бути не погашена позичальником, про що уповноважений банк обов’язково інформує головного розпорядника коштів.

15. Позичальник кредитних коштів забезпечує цільове та ефективне їх використання відповідно до Постанови №1056.

16. Головний розпорядник коштів здійснює заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за використанням коштів міського бюджету протягом усього строку реалізації програми.

17. Відшкодування частини суми кредиту з міського бюджету надається в строки, визначені чинними нормативними документами, але не пізніше 20 грудня фінансового року, за умови своєчасного проведення платежів органами Державної казначейської служби України.

18. Відшкодування відбувається шляхом перерахунку головним розпорядником коштів на рахунок відповідного  уповноваженого банку, яка, у свою чергу, протягом 3 банківських днів розподіляє ці кошти на розрахункові рахунки відповідних позичальників.

19. Уповноважений банк протягом 1 банківського дня надає головному розпоряднику звіт про цільове використання коштів, до якого додаються відповідні виписки чи необхідні документи.

 


© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.