Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2019-03-28 11:42:58

Основними завданнями  та функціями Департаменту є:

         Реалізація державної та місцевої політики в галузі освіти й виховання на території міста.

         Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку дошкільної, за-гальної середньої та позашкільної освіти, удосконалення мережі закладів освіти згідно  з освітніми потребами громадян та їх утримання.

         Розробка та організація виконання міських програм розвитку освіти.

         Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

         Вивчення потреби та створення в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, умов для забезпечення прав осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

         Унесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти міста, здійснення аналізу використання обсягів фінансування.

         Здійснення оприлюднення офіційної звітності  про всі отримані та використані кошти, а також переліку вартості товарів, робіт і послуг.

         Проведення перевірок діяльності закладів освіти міста в межах повноважень.

         Здійснення навчально-методичного супроводу закладів освіти,  координації їх діяльності, а також закладів освіти інших форм власності, відповідно до наданих повноважень.

         Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності, упровадженню передового педагогічного досвіду, інформаційних технологій у освітньому процесі закладів освіти міста.

         Забезпечення контролю за виконанням закладами освіти конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками міста повної загальної середньої освіти.

         Забезпечення в межах повноважень виконання Конституції України та законодавства про мови щодо функціонування української мови, розвитку мов інших національностей, представники яких компактно проживають у місті.

         Забезпечення впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; унесення пропозицій щодо застосування експериментальних  навчальних планів і програм.

         Організація навчання обдарованих дітей, проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань.

         Координація роботи з проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів закладів освіти та вступників до закладів вищої освіти.

         Сприяння розвитку  самоврядування в закладах та установах  освіти міста.

         Удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

         Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.

         Координація роботи з питань запобігання бездоглядності та правопорушень серед дітей і підлітків у закладах освіти.

         Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

         Вивчення потреби в створенні умов для повноцінного здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечення постійного оновлення мережі гуртків і закладів позашкільної освіти.

         Сприяння функціонуванню психологічної служби та педагогічному патронажу в закладах освіти.

         Координація  роботи щодо здійснення професійної орієнтації учнів.

         Організація роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах освіти міста.

         Координація роботи закладів освіти, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля, з батьками та громадськістю.

         Унесення пропозицій щодо організації медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення заходів щодо відпочинку й оздоровлення дітей у літній період.

         Вивчення  потреби міста в педагогічних працівниках.

         Вирішення питань щодо призначення, звільнення, заохочення, преміювання та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та установ, що перебувають у комунальній власності міста, відповідно до вимог законодавства та затвердженого в місті порядку.

         Здійснення міжнародного співробітництва з питань освіти та виховання.

         Співпраця із закладами вищої та професійно-технічної освіти, розташованими на території міста.

         Участь у реалізації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради