Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Публічна інформація та доступ до неї

Створено: 2011-07-19 08:16:03Оновлено: 2021-10-20 14:55:16

Доступ до публічної інформації

Міський голова наголошує на обов’язковості безумовного дотримання і виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також Указів Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».

Надання публічної інформації Криворізькою міською радою та її виконкомом здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
  3. підпис і дату.

Порядок оскарження рішень
розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Законодавча база


Закон України від 13.01.2011, № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"


Закон України від 02.10.1992, № 2657-XII "Про інформацію"

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Рішення Криворізької міської ради від 22.06.2011 №433 "Про організацію роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»" (Додаток 1, Додатки 2-8)


Відомості про відповідальних осіб за прийом запитів на інформацію та контакти для надання запитів

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.