Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Основні завдання та функції

Створено: 2017-04-18 16:21:10Оновлено: 2017-06-20 11:27:16


20.06.2017
Інспекція з благоустрою контролює роботи з упорядкування території міста  після проведення аварійно-ремонтних робіт


 

Основні завдання інспекції з благоустрою

1. Контроль за станом благоустрою міста.

2. Контроль за дотриманням правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях та житлової забудови міста.

3. Сприяння розвитку та поліпшення стану благоустрою міста.

4. Притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста.

5. Профілактика запобігання правопорушень в сфері благоустрою міста.

Інспекція в межах наданих їй повноважень:

3.1. Проводить самостійні й спільні  рейди та перевірки території  об’єктів міста щодо їх благоустрою.

3.2. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями й громадянами чинного законодавства України у сфері благоустрою.

3.3. складає протоколи про порушення чинного  законодавства України у сфері  благоустрою населених пунктів для притягнення винних до відповідальності.

3.4. Забезпечує подання  позовів до суду  про  відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою, та з інших питань у разі порушення вимог законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою міста Кривого Рогу відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Сприяє забезпеченню  чистоти  й  порядку  в  місті,  очищенню  територій та об'єктів від побутових відходів, безгосподарського майна, самовільно розміщених  об'єктів і елементіву межах законодавства України.

3.6. Уживає заходів до зупинення робіт, що проводяться самовільно й порушують стан благоустрою міста.

3.7. Бере участь у контролі за якістю матеріалів і виробів та проведенням робіт з будівництва, ремонтів, належним утриманням територій і об’єктів благоустрою.

3.8. Уносить  пропозиції  про  розвиток  та  поліпшення  стану  об’єктів  і елементів  благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою міста Кривого Рогу.

3.9. Здійснює контроль за виконанням заходів і приписів з приведення територій та об’єктів міста до належного стану благоустрою міста.

3.10. Бере участь та безпосередньо розглядає звернення й скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що належать до її компетенції.

3.11. Залучає громадських інспекторів з благоустрою до участі в пе-ревірках.

3.12. Готує  матеріали  та  пропозиції  на наради, засідання  міської  ради  та  її  виконавчого комітету, у межах наданої компетенції. Ініціює про-ведення нарад.

3.13. У процесі виконання покладених на неї завдань безпосередньо співпрацює та взаємодіє з іншими підприємствами, установами й органі-заціями міста.

3.14. Здійснює профілактику запобігання порушенням законодавства в сфері благоустрою населених пунктів.

3.15. Інформує міську раду та її виконавчі органи про результати рейдів і перевірок.

3.16. Здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України.


 

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради