Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-04-04 12:54:33

 
 
Основними завданнями відділу з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому є:
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста Кривого Рогу;
 •  реалізація прав споживачів, насамперед на інформацію, безпеку та якість товарів (робіт, послуг);
 • здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та інших нормативно-правових актів із питань захисту прав споживачів;
 •  повідомлення відповідних територіальних органів, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг), про виявлені товари (роботи, послуги) неналежної якості, фальсифіковані, небезпечні для життя, здоров'я, майна споживачів та навколишнього природного середовища;
 •  ініціювання та організація проведення перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності міста;
 •  розгляд звернень споживачів, консультування їх з питань захисту прав споживачів;
 •  аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;
 •  співпраця з органами державної виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами, громадськими організаціями у сфері захисту прав споживачів;
 •  удосконалення системи захисту прав споживачів та забезпечення її ефективності;
 •  створення належних умов для здобуття споживачами потрібних знань із питань реалізації їх прав та інтересів;
 •  підвищення рівня правової обізнаності населення щодо реалізації їх прав та інтересів як споживачів товарів (робіт, послуг);
 •  інформування мешканців міста про стан захисту прав споживачів товарів (робіт, послуг).

Послуги, які надає відділ


28.03.2017. Підтримка споживчого руху

07.04.2017. Обізнаність - найкраща зброя споживача


Звіт
про роботу відділу з питань захисту
прав  споживачів
апарату міської ради і виконкому за І квартал 2018 року

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому спрямовує свою діяльність на дотримання законних прав громадян, як споживачів продукції (товарів, робіт, послуг).

Пріоритетними напрямками роботи є розгляд звернень громадян і консультування їх з питань захисту прав споживачів, забезпечення в межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування, контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів, поширення споживчих знань та систематичне інформування про стан захисту прав споживачів товарів (робіт, послуг) населення міста.

Повноваження щодо здійснення перевірок у суб`єктів господарювання щодо якості продукції, дотримання ними правил торгівлі й надання послуг та застосування штрафних санкцій у разі виявлення порушення прав споживачів належить виключно до Держпродспоживслужби України.

Однак, для розгляду скарг споживачів даній службі, необхідне отримання згоди від організації вищого рівня на перевірку фактів, викладених у зверненнях громадян. Довготривале отримання згоди та направлення на перевірку не дають можливості оперативно врегульовувати споживчі спори, негайно призупиняти продаж неякісної, фальсифікованої продукції, непридатної до споживання.

Крім цього, у зв’язку з ненаданням Держпродспоживслужбою України на території нашого міста консультацій та роз’яснень з питань захисту прав споживачів, збільшилася кількість звернень громадян до місцевої влади та збільшилося навантаження в питаннях розв’язання спорів між споживачами й суб’єктами господарювання.

Незважаючи на зазначене, міська влада намагається забезпечити ефективне вирішення питань, пов'язаних із захистом прав і інтересів мешканців міста.

Так, за поточний рік з питань захисту прав споживачів звернулося 214 громадян: на особистий прийом – 165 громадян, що складає 77% від загальної кількості звернень, письмово – 20 (9%), електронною поштою – 29 (14%). Кожного дня за телефоном «гарячої лінії» отримують консультацію понад 15 осіб.

Кожного дня за телефоном «гарячої лінії» отримують консультацію понад 15 осіб.

Як свідчить аналіз звернень громадян, 4% їх стосується якості продовольчих товарів; 61% – якості непродовольчих товарів; 34% – якості наданих послуг (робіт), 1% – якості обслуговування.

Для оперативного розгляду звернень громадян направлено понад 10 листів до суб’єктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг).

Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної функції органів місцевого самоврядування на даний час не закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань вирішено на користь споживачів (понад 97%) на суму понад 40 тис. грн., у інших випадках надано роз'яснення відповідно до норм чинного законодавства України.

  Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд звернення громадян (3%). Це відсутність розрахункових документів, що засвідчують факт купівлі (замовлення) продукції, відсутність чітких договірних відносин між споживачем та виконавцем робіт (послуг), неможливість визначити місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Є випадки, коли мешканці міста, а це в основному люди похилого віку, потерпають від дій шахраїв, купуючи товари за рекламними візитками-листівками, отриманими в невідомих осіб на вулицях міста, за об’явами, розміщеними на зупинках, фасадах будинків тощо. Це стосується продажу товарів, які видають за вироби медичного призначення, що нібито сприяють поліпшенню здоров’я або фізичного стану, надання послуг з установки склопакетів, ремонту меблів й побутової техніки, перевезення пасажирів тощо.

До вирішення проблемних питань городян залучаються представники мас-медіа, правоохоронних органів, фахівці торгово-промислової палати, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

З урахуванням проблемних питань активізована робота з попередження надходження на споживчий ринок міста неякісної та небезпечної продукції,  дотримання суб’єктами господарювання правил торгівлі й надання послуг та недопущення порушень прав споживачів і їх інтересів.

Забезпечено систематичний моніторинг стану споживчого ринку, яким за цей період охоплено понад 70 об’єктів бізнесу, що дає можливість оцінити якість продукції й рівень торговельного обслуговування в місті відповідно до вимог чинного законодавства України, рівень споживчої задоволеності.

Відділ постійно приймає участь у рейдових заходах із встановлення фактів незаконного продажу алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів в об’єктах бізнесу, організованих міською робочою групою з питань обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, під час яких звертається особлива увага на дотримання суб’єктами господарювання законодавства про захист прав споживачів при видачі розрахункових документів під час продажу алкогольної та тютюнової продукції.

Є випадки недотримання суб’єктами господарювання правил торгівлі й надання послуг (умов температурних режимів зберігання продукції, її маркування, оформлення цінників, застосування контрольних вагів, надання розрахункових документів тощо).

Проведені спостереження свідчать про необхідність підвищення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й безпеки товарів і надання послуг, отримання повної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію та її виробника (виконавця, продавця), правильності розрахунків за придбану продукцію тощо.

Аналіз звернень громадян свідчить, що одною із причин виникнення скарг споживачів є недостатній рівень правової обізнаності норм законодавства як громадян-споживачів, так і суб’єктів господарювання.

Тому, основна робота спрямована на підвищення свідомості суб’єктів господарювання в питаннях дотримання ними прав і інтересів споживачів, а також на посилення пильності та обачності громадян-споживачів при виборі продукції (товарів, робіт, послуг).

З початку поточного року спільно з виконкомами районних у місті рад проведено понад 70 інформаційно-роз’яснювальних заходів: консультацій, навчань, семінарів, виступів на теле- та радіопередачах, надання інтерв’ю представникам місцевих мас-медіа.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей:

-     у навчальних закладах, де організовуються тематичні ігрові програми з моделюванням реальних споживчих ситуацій, що сприяють вихованню грамотної споживчої поведінки та правової культури;

-     у Територіальних центрах соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, у районних радах ветеранів, де літнім громадянам надаються поради, застереження з актуальних питань, пов’язаних з особливостями продажу лікарських засобів, виробів медичного призначення, і з загрозою самолікування, з укладанням договорів про надання споживчого кредиту, замовлення послуг різного характеру тощо;

-     на ринках міста, де надається оперативна консультаційна допомога споживачам і продавцям у вирішенні нагальних проблем, пов’язаних з усуненням виявлених у товарі недоліків, його обміном або поверненням сплачених коштів.

Важливим аспектом роботи є щорічна підтримка низкою заходів міжнародного споживчого руху, ініціатив науковців й місцевих громадських організацій (об’єднань) захисту прав споживачів.

Для тих городян, які володіють навичками роботи в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради створена сторінка з питань захисту прав споживачів, розміщено понад 550 актуальних інформацій, корисні поради, зразки заяв-претензій, рекомендації суб’єктам господарювання.

Мешканцям міста надано поради та застереження щодо придбання продовольчих й непродовольчих товарів, замовлення будь-яких послуг.

На порталі «Криворізький ресурсний центр» (krmisto.gov.ua) функціонує ресурс Центр-«Контакт», де можна поставити питання щодо захисту прав споживачів та у короткі терміни отримати відповідь.

Сподівання громадян на позитивне розв’язання проблемних питань суттєво зростають, адже вони вирішуються в короткий термін: 59% звернень розглянуто за 1 - 2 дні; 22% - у термін від 3 до 7 днів; 9% - від 8 до 15 днів.

Завдяки проведенням інформаційно-роз’яснювальним заходам, забезпечено загальнодоступність і відкритість інформації у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень інформованості та правової обізнаності споживачів щодо їх законних прав та рівень правової грамотності суб'єктів господарювання.

Створено умови доступу до інформації про роботу щодо захисту прав споживачів, результати якої постійно висвітлюються на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради.

Скерувати роботу задля задоволення потреб і сподівань місцевої громади також дозволяє впроваджена відповідно до міжнародних стандартів система управління якістю та розроблені методики процесів: «Розгляд звернень громадян», «Інформаційно-роз'яснювальна робота», «Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів», «Взаємодія з мас-медіа».

Виконуючи державні обов’язки, відділ і надалі буде всебічно захищати порушені права споживачів та відстоювати їх інтереси. У планах діяльності на 2019 рік – продовження профілактичної роботи із запобігання порушенню законних прав та інтересів споживачів, упровадження нових її форм і методів.


 

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради