Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2020-07-15 11:03:30

Послуги, які надає відділ з питань захисту прав споживачів
апарату міської ради і виконкому

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому надає такі послуги:

1)      Здійснення безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до його компетенції, відповідно до закону:

-  надання громадянам консультацій і роз’яснень з проблемних питань сфери захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення;

-  надання громадянам роз’яснень положень законодавства про захист прав споживачів;

-  надання громадянам консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-  аналізування умов договорів, що укладаються продавцями (виконавцями робіт, послуг) зі споживачами, які обмежують права споживачів;

-  допомога у cкладанні заяв, претензій, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) до субꞌєктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг);

-  допомога у cкладанні листів правового характеру до органів, що здійснюють захист прав споживачів;

-   надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

2)  Розгляд звернень громадян-споживачів (заяв, скарг, пропозицій) з питань захисту прав споживачів у межах наданих повноважень.

3) Надання інформаційно-консультаційних послуг городянам (споживачам й суб’єктам господарювання) за місцем їх роботи та навчання:

-   у виконкомах Криворізької міської ради та районних у місті рад;

-   у навчальних закладах;

-  у Територіальних центрах соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

-  у районних радах ветеранів;

-  на ринках міста;

-   у телефонному режимі;

-  при виступах у засобах масової інформації тощо.Звіт
про роботу відділу з питань захисту
прав споживачів
апарату міської ради і виконкому за І півріччя 2020 року


Криворізькою міською радою та її виконкомом створена дієва система захисту прав споживачів. Завдання щодо дотримання законних прав громадян, як споживачів продукції (товарів, робіт, послуг) покладено на відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому.

Відділ надає безоплатну первинну правову допомогу, яка включає такі види правових послуг: надання громадянам консультацій з питань захисту прав споживачів, аналізування умов договорів, що укладаються суб’єктами господарювання зі споживачами, надання допомоги у cкладанні заяв-претензій правового характеру (крім документів процесуального характеру) до суб’єктів господарювання і листів до органів, що здійснюють захист прав споживачів, розгляд звернень громадян-споживачів у межах наданих повноважень.

Фахівцями відділу надаються вичерпні і кваліфіковані консультації споживачам, ґрунтовні роз’яснення їх запитань. Графік прийому громадян-споживачів та контактні телефони відділу, зразки заяв-претензій до суб’єктів господарювання розміщені на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua).

У зв’язку з установленим Урядом карантину на території України, з метою запобігання виникненню і поширенню коронавірусу, мешканців міста було повідомлено про дистанційне отримання консультацій та порад з проблемних питань, пов’язаних із захистом прав споживачів, у телефонному режимі за номером телефону 493-04-76 або електронною поштою zahyst@kr.gov.ua.

Ураховуючи, що рівень роботи зі зверненнями громадян є важливим чинником довіри людей до влади, проводиться робота щодо забезпечення кваліфікованого, об'єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, оперативного вирішення викладених у них питань.

За І півріччя  2020 року до відділу надійшло 292 звернень громадян, 83% з яких вирішено в термін за 1 - 2 дні; 15% - від 3 до 7 днів; 2% - від 8 до 15 днів. Кожного дня за телефоном «гарячої лінії» отримують консультацію понад 15 осіб.

Для підвищення ефективності діяльності відділу впроваджено електронний документообіг, завдяки якому здійснюється належний контроль за додержанням встановлених термінів розгляду звернень громадян.

Аналіз звернень громадян свідчить, що 1% їх стосується якості продуктів харчування та правил торгівлі продовольчими товарами і ресторанних послуг; 66% – якості непродовольчих товарів (побутової техніки, мобільних телефонів, взуття, одягу тощо) та правил торгівлі непродовольчими товарами, гарантійних зобов’язань; 33% – якості послуг (побутових, житлово-комунальних, транспортних, туристичних тощо) та правил надання послуг (робіт) й умов укладених договорів.

Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної функції органів місцевого самоврядування на даний час не закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань (повернення грошових коштів, заміна товарів, виконання робіт, надання послуг) вирішено на користь споживачів на загальну суму понад 80 тис. грн., у інших випадках надано роз'яснення відповідно до норм чинного законодавства України.

Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд звернення громадян. Це відсутність розрахункових документів, що засвідчують факт купівлі (замовлення) продукції, відсутність чітких договірних відносин між споживачем та виконавцем робіт (послуг), неможливість визначити місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Низкою заходів з обговорення шляхів вирішення нагальних проблем захисту прав споживачів підтримано Всесвітній день захисту прав споживачів, який відзначається щорічно 15 березня.

Не менш проблемним залишається питання функціонування стихійної торгівлі в місті. Воно не регулюється законодавством про захист прав споживачів. Це питання віднесено до повноважень правоохоронних органів.

Однак, відділом проводиться активна роз’яснювальна робота щодо порядку впровадження торговельної діяльності в місті та шкідливих наслідків вживання харчової продукції, придбаної в місцях стихійної торгівлі. Розв’язання цієї проблеми буде успішним у разі підтримки мешканцями міста дій влади і правоохоронних органів, спрямованих на недопущення на території міста торгівлі продукцією з рук у невстановлених місцях.

Задля вирішення проблемних питань у сферах торгівлі і надання послуг, захисту прав споживачів міською владою розроблено комплекс дій, направлених на удосконалення механізмів припинення правопорушень, збалансування інтересів бізнесу і споживачів.

Між органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами укладено угоду про взаємодію з питань протидії незаконному продажу товарів у місті Кривому Розі, відповідно до якої відділ приймає активну участь у заходах щодо недопущення порушень чинного законодавства у сфері торгівлі, у т.ч. з продажу алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів, та про ризики придбання громадянами продукції на стихійних ринках.

Також відділ щотижнево приймає активну участь у рейдових заходах міських робочих груп з питань: функціонування об’єктів бізнесу; обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів; формування переліків місць розміщення пересувних тимчасових споруд на об’єктах комунальної власності під час проведення сезонних ярмарків; соціально-економічного захисту найманих працівників. Рейдові заходи тимчасово припинені, у зв’язку з установленим Урядом карантином на території України.

Моніторингом дотримання правил торгівлі і послуг у місті охоплено понад 100 об’єктів бізнесу, що дає можливість оцінити якість продукції і рівень обслуговування, рівень споживчої задоволеності та попередити правопорушення.

З метою подолання негативних тенденцій на споживчому ринку, підвищення рівня інформаційної обізнаності суб’єктів господарювання та їх працівників було проведено понад 10 інформаційних зустрічей-навчань з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів, забезпечення належного рівня обслуговування населення. Обговорювались питання євроінтеграційних змін у харчовому законодавстві, сучасних вимог інформування споживачів щодо харчових продуктів, заходів державного нагляду (контролю).

Аналіз звернень громадян і умов договорів, що укладаються продавцями (виконавцями робіт, послуг) зі споживачами, спостереження при приведенні рейдових заходів свідчать про необхідність підвищення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й безпеки товарів і надання послуг, отримання повної, достовірної й своєчасної інформації про суб’єкта господарювання та про продукцію (товари, роботи, послуги), правильності здійснення розрахунків тощо.

Тому, основна робота відділу спрямована на підвищення свідомості суб’єктів господарювання в питаннях дотримання ними прав і інтересів споживачів, а також на посилення пильності й обачності громадян-споживачів при виборі продукції (товарів, робіт, послуг).

Так, з початку 2020 року відділом проведено понад 200 інформаційно-роз’яснювальних заходів для споживачів та суб’єктів господарювання: надання консультацій, проведення інформаційних зустрічей, навчань, семінарів, виступів на теле- та радіопередачах, надання інтерв’ю представникам місцевих мас-медіа.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей зі споживачами у навчальних закладах, у Територіальних центрах соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, у районних радах ветеранів, на ринках міста, виступи у «прямих ефірах» засобів масової інформації.

Понад 850 видів актуальної інформації з питань захисту прав споживачів розміщено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua). З цієї інформацією можна також ознайомитися й на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр» (https://www.krmisto.gov.ua) і в мобільному додатку «Мій Кривий Ріг Smart City».

Щотижнево відділ здійснює наповнення мобільної інформаційної споруди «Рупор для підприємців», розміщеної в приміщенні зали № 3 Центру адміністративних послуг «Віза», актуальними повідомленнями для суб’єктів господарювання. За цей період розміщено понад 100 інформаційних матеріалів, які стосуються порядку впровадження торговельної діяльності, правил торговельного обслуговування і надання послуг.

Для більш активного просування та розповсюдження інформації сфери захисту споживачів у квітні 2019 року створено сторінку відділу у Facebook, де розміщено понад 600 інформаційних матеріалів, у тому числі за І півріччя 2020 року понад 350 інформаційних матеріалів. На даний час цією сторінкою користується понад 1000 підписчиків.

Завдяки проведеним інформаційно-роз’яснювальним заходам, забезпечено загальнодоступність і відкритість інформації у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень інформованості та правової обізнаності споживачів щодо їх законних прав та рівень правової грамотності суб'єктів господарювання.

Створено умови доступу до інформації про роботу відділу щодо захисту прав споживачів, результати якої постійно висвітлюються на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (https://kr.gov.ua), у міській газеті «Червоний гірник» та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (https://data.gov.ua).

Скерувати роботу задля задоволення потреб і сподівань місцевої громади дозволяє впроваджена відповідно до міжнародних стандартів система управління якістю та розроблені методики процесів: «Розгляд звернень громадян», «Інформаційно-роз'яснювальна робота», «Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів», «Взаємодія з мас-медіа».

Діяльність відділу перебуває на постійному контролі постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва та виконкому міської ради.

 

 

 

 

 

 


 

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.