Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2010-02-02 23:15:26Оновлено: 2018-08-03 16:45:05

 Послуги, які надає відділ з питань захисту прав споживачів
апарату міської ради і виконкому

 

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому надає такі послуги:

  • здійснення безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до його компетенції, відповідно до закону:

-  надання громадянам консультацій і роз’яснень з проблемних питань сфери захисту прав споживачів та шляхів їх вирішення;

-  надання громадянам роз’яснень положень законодавства про захист прав споживачів;

- надання громадянам консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

-  аналізування умов договорів, що укладаються продавцями (виконавцями робіт, послуг) зі споживачами, які обмежують права споживачів;

- допомога у cкладанні заяв, претензій, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) до субꞌєктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг);

- допомога у cкладанні листів правового характеру до органів, що здійснюють захист прав споживачів;

-  надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації;

  • розгляд звернень громадян-споживачів (заяв, скарг, пропозицій) з питань захисту прав споживачів у межах наданих повноважень;
  • надання інформаційно-консультаційних послуг городянам (споживачам й суб’єктам господарювання) за місцем їх роботи та навчання:

-  у виконкомах Криворізької міської ради та виконкомах районних у місті рад;

-  у навчальних закладах;

-  у Територіальних центрах соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян;

-  у районних радах ветеранів;

-  на ринках міста;

- у телефонному режимі;

-  при виступах у засобах масової інформації тощо.


Звіт
про роботу відділу з питань захисту
прав  споживачів
апарату міської ради і виконкому за І півріччя 2018 року

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому спрямовує свою діяльність на дотримання законних прав громадян, як споживачів продукції (товарів, робіт, послуг).

Пріоритетними напрямками роботи є розгляд звернень громадян і консультування їх з питань захисту прав споживачів, забезпечення в межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування, контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів, поширення споживчих знань та систематичне інформування про стан захисту прав споживачів товарів (робіт, послуг) населення міста.

Повноваження щодо здійснення перевірок у суб`єктів господарювання щодо якості продукції, дотримання ними правил торгівлі й надання послуг та застосування штрафних санкцій у разі виявлення порушення прав споживачів належить виключно до Держпродспоживслужби України.

Однак, для розгляду скарг споживачів даній службі, необхідне отримання згоди від організації вищого рівня на перевірку фактів, викладених у зверненнях громадян. Довготривале отримання згоди та направлення на перевірку не дають можливості оперативно врегульовувати споживчі спори, негайно призупиняти продаж неякісної, фальсифікованої продукції, непридатної до споживання.

Крім цього, у зв’язку з ненаданням Держпродспоживслужбою України на території нашого міста консультацій та роз’яснень з питань захисту прав споживачів, збільшилася кількість звернень громадян до місцевої влади та збільшилося навантаження в питаннях розв’язання спорів між споживачами й суб’єктами господарювання.

Незважаючи на зазначене, міська влада намагається забезпечити ефективне вирішення питань, пов'язаних із захистом прав і інтересів мешканців міста.

Так, за І півріччя 2018 року до відділу надійшло 442 звернення від громадян, депутатів, адвокатів. На особистий прийом звернулося 357 громадян, письмово – 85.

Кожного дня за телефоном «гарячої лінії» отримують консультацію понад 15 осіб.

Як свідчить аналіз звернень громадян, 2% їх стосується якості продовольчих товарів; 63% – якості непродовольчих товарів; 32% – якості наданих послуг (робіт), 3% – якості обслуговування.

  Усі звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, систематично щомісячно узагальнюються й аналізуються з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав та інтересів громадян.

 У зверненнях піднімаються питання щодо:

- розірвання договорів купівлі-продажу товарів у зв’язку виявленням недоліків чи істотних недоліків у товарах, їх обміну на якісні або повернення коштів;

- довготривалого ремонту побутової техніки, мобільних телефонів, виробів медичного призначення та інших товарів;

-  порушення умов договорів з надання побутових послуг (установки склопакетів, утеплення будинків);

-  неналежного надання житлово-комунальних послуг (тепло-, газо-, водо- та енергопостачання, утримання будинків);

-  порушення правил торгівлі продовольчими товарами (недотримання умов і температурних режимів зберігання продукції, відсутності її маркування, цінників, невидачі розрахункових документів, відсутність контрольних вагів);

-   якості й безпеки продуктів харчування;

-   неналежного рівня обслуговування.

  Для оперативного розгляду звернень громадян направлено 20 листів до суб’єктів господарювання (продавців товарів, надавачів послуг).

Незважаючи на те, що правове забезпечення контрольної функції органів місцевого самоврядування на даний час не закріплено жодним нормативно-правовим актом, більшість питань вирішено на користь споживачів (понад 97%) на суму понад 55 тис. грн., у інших випадках надано роз'яснення відповідно до норм чинного законодавства України.

Однак, є проблемні питання, які ускладнюють розгляд звернення громадян (3%). Це відсутність розрахункових документів, що засвідчують факт купівлі (замовлення) продукції, відсутність чітких договірних відносин між споживачем та виконавцем робіт (послуг), неможливість визначити місцезнаходження суб'єкта господарювання.

Є випадки, коли мешканці міста, а це в основному люди похилого віку, потерпають від дій шахраїв, купуючи товари за рекламними візитками-листівками, отриманими в невідомих осіб на вулицях міста, за об’явами, розміщеними на зупинках, фасадах будинків тощо. Це стосується продажу товарів, які видають за вироби медичного призначення, що нібито сприяють поліпшенню здоров’я або фізичного стану, надання послуг з установки склопакетів, ремонту меблів й побутової техніки, перевезення пасажирів тощо.

 У разі необхідності до вирішення проблемних питань городян залучаються спеціалісти інших підрозділів виконкому міської ради та районних у місті рад, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, державного підприємства «Кривбасстандартметрологія», податкової служби, представники правоохоронних органів, мас-медіа, заявники-споживачі (за згодою).

За відповідним роз’ясненням норм законодавства направляються листи до центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів (23 листа).

  З урахуванням проблемних питань активізована робота з попередження надходження на споживчий ринок міста неякісної та небезпечної продукції,  дотримання суб’єктами господарювання правил торгівлі й надання послуг та недопущення порушень прав споживачів і їх інтересів.

Забезпечено систематичний моніторинг стану споживчого ринку (за зверненнями громадян, під час проведення рейдів міськими робочими групами), яким за цей період охоплено понад 150 об’єктів бізнесу, що дає можливість оцінити якість харчової продукції й рівень торговельного обслуговування в місті відповідно до вимог чинного законодавства України, рівень споживчої задоволеності.

Відділ щотижнево приймає участь у рейдових заходах із встановлення фактів незаконного продажу алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів в об’єктах бізнесу, організованих міською робочою групою з питань обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Також відділ приймає участь у рейдових заходах з питань дотримання правил торгівлі продуктами харчування в об’єктах бізнесу, організованих міською робочою групою з питання функціонування об’єктів бізнесу.

Є випадки недотримання суб’єктами господарювання правил торгівлі й надання послуг (умов температурних режимів зберігання продукції, її маркування, оформлення цінників, застосування контрольних вагів, надання розрахункових документів тощо).

Проведені спостереження свідчать про необхідність підвищення рівня гарантій прав споживачів стосовно якості й безпеки товарів і надання послуг, отримання повної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію та її виробника (виконавця, продавця), правильності розрахунків за придбану продукцію тощо.

Аналіз звернень громадян свідчить, що одною із причин виникнення скарг споживачів є недостатній рівень правової обізнаності норм законодавства як громадян-споживачів, так і суб’єктів господарювання.

Тому, основна робота спрямована на підвищення свідомості суб’єктів господарювання в питаннях дотримання ними прав і інтересів споживачів, а також на посилення пильності та обачності громадян-споживачів при виборі продукції (товарів, робіт, послуг).

З початку поточного року спільно з виконкомами районних у місті рад проведено понад 200 інформаційно-роз’яснювальних заходів: консультацій, навчань, семінарів, виступів на теле- та радіопередачах, надання інтерв’ю представникам місцевих мас-медіа.

При проведенні інформаційних зустрічей зі споживачами, які проводяться у відповідності до календарних планів виконкому міської ради, у виступах на радіо-, телепередачах товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. КРИВИЙ РІГ», комунального підприємства телерадіокомпанії «Рудана», філії публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя», комунального підприємства редакції Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник» постійно надаються поради й застереження щодо правильності придбання продовольчих й непродовольчих товарів, замовлення будь-яких послуг.

Понад 1500 городян отримали консультації та роз’яснення норм законодавства з питань захисту прав споживачів. 

Активну участь при проведенні інформаційних заходів приймають центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Уведено в практику проведення інформаційних зустрічей:

-     у навчальних закладах, де організовуються тематичні ігрові програми з моделюванням реальних споживчих ситуацій, що сприяють вихованню грамотної споживчої поведінки та правової культури;

-     у Територіальних центрах соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, у районних радах ветеранів, де літнім громадянам надаються поради, застереження з актуальних питань, пов’язаних з особливостями продажу лікарських засобів, виробів медичного призначення, і з загрозою самолікування, з укладанням договорів про надання споживчого кредиту, замовлення послуг різного характеру тощо;

-     на ринках міста, де надається оперативна консультаційна допомога споживачам і продавцям у вирішенні нагальних проблем, пов’язаних з усуненням виявлених у товарі недоліків, його обміном або поверненням сплачених коштів.

Важливим аспектом роботи є щорічна підтримка низкою заходів міжнародного споживчого руху, ініціатив науковців й місцевих громадських організацій (об’єднань) захисту прав споживачів.

Для тих городян, які володіють навичками роботи в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради створена сторінка з питань захисту прав споживачів, розміщено понад 600 актуальних інформацій, корисні поради, зразки заяв-претензій, рекомендації суб’єктам господарювання. Дану інформацію також можна отримати на порталі Криворізький ресурсний центр (krmisto.gov.ua) або у мобільному додатку «Мій Кривий Ріг Smart City» - у програмному модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор» - «Навчальний майданчик» - «Захист прав споживачів».

Мешканцям міста надано поради та застереження щодо придбання продовольчих й непродовольчих товарів, замовлення будь-яких послуг.

З метою підвищення рівня інформаційної та комунікаційної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, продовження платформи участі та розвитку спроможності криворізького бізнесу, безперервного поліпшення якості послуг, орієнтованих на розвиток бізнесу в місті та на професійне зростання, відділ щотижнево здійснює наповнення сегментів мобільної інформаційної споруди «Рупор для підприємців», створеної у квітні поточного року та розміщеної в приміщенні зали № 3 Центру адміністративних послуг «Віза» актуальними повідомленнями для суб’єктів господарювання (30 інформаційних матеріалів).

На порталі «Криворізький ресурсний центр» (krmisto.gov.ua) функціонує ресурс Центр-«Контакт», де можна поставити питання щодо захисту прав споживачів та у короткі терміни отримати відповідь.

Сподівання громадян на позитивне розв’язання проблемних питань суттєво зростають, адже вони вирішуються в короткий термін: 56% звернень розглянуто за 1 - 2 дні; 27% - у термін від 3 до 7 днів; 17% - від 8 до 15 днів.

Завдяки проведенним інформаційно-роз’яснювальним заходам, забезпечено загальнодоступність і відкритість інформації у сфері захисту прав споживачів, підвищено рівень інформованості та правової обізнаності споживачів щодо їх законних прав та рівень правової грамотності суб'єктів господарювання.

Скерувати роботу задля задоволення потреб і сподівань місцевої громади також дозволяє впроваджена відповідно до міжнародних стандартів система управління якістю та розроблені методики процесів: «Розгляд звернень громадян», «Інформаційно-роз'яснювальна робота», «Контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів», «Взаємодія з мас-медіа».

Інформація про проведену роботу відділу щоквартально оновлюється на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради та щорічно висвітлюється у засобах масової інформації.

Діяльність з питань захисту прав споживачів перебуває на постійному контролі постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва.

Виконуючи державні обов’язки, відділ і надалі буде всебічно захищати порушені права споживачів та відстоювати їх інтереси.


 

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради