Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Основні завдання та функціїї

Створено: 2021-05-13 10:32:41Оновлено: 2021-11-26 15:42:15

 Здійснення контролю  за:

 -  дотриманням законодавства про рекламу;

 -   порядком розміщення рекламних конструкцій;

 -   виконанням умов укладених договорів.

 -  надходження коштів до цільового фонду від плати за право тимчасового використання місць розташування рекламних засобів.

 До повноважень відділу входить:

 -  розгляду заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами (на надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, унесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії);

 - підготовки та подання до виконавчого комітету міської ради проєктів рішень про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами згідно з Регламентом виконавчого комітету Криворізької міської ради, на підставі оформлених документів відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті;

 - на підставі рішення виконкому міської ради оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами, анулювання та продовження терміну їх дії;

 -  оформлення вимог щодо усунення порушень;

 -  підготовки листів до відповідного органу в справах захисту прав споживачів, матеріалів щодо порушення порядку розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами;

 -  проведення демонтажу рекламних засобів;

 -  ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

 -  надання розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проєктно-технічної документації для розташування складних рекламних засобів;

 -  підготовки листів про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який установлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

 - замовляти виготовлення та розміщення соціальної розміщення соціальної реклами на рекламних конструкціях міста.

 -  здійснювати розробку та оновлення регуляторних актів, підготовку рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень, наказів, довідок з питань, що стосуються його діяльності.

 - брати участь у розгляді та безпосередньо розглядає звернення й скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що належать до його компетенції.

 - здійснювати профілактику запобігання порушенням законодавства у сфері рекламної діяльності відповідно до компетенції.

 - . забезпечувати єдині правові відносини, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста.

 -  забезпечувати інформаційну підтримку ресурсів, розміщених на офіційному вебпорталі міста Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр», що за змістом належать до його компетенції, удосконалює їх структуру та зміст, будує взаємозв’язки з іншими ресурсами.

 -  уживати заходів з оптимізації доступу суб’єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених до його компетенції, шляхом підвищення рівня їх відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотного зв’язку.

 -  забезпечувати права громадян на доступ до публічної інформації та надання безоплатної первинної правової допомоги з питань, віднесених до його компетенції.

 -  забезпечувати включення до проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади розрахункових показників у сфері розміщення зовнішньої реклами в місті.

 -  здійснюєвати публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами.

 -  оприлюднювати паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період.

 -  здійснюєвати внутрішній фінансовий контроль.

 -  організовує роботу та здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти у визначеному чинним законодавством України порядку, призначає для цього уповноважену особу.

 -  здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного за-конодавства України.

 План діяльності

План діяльності на плановий 2022 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим 2023-2024 роки відділу з питань реклами

Зміни до плану діяльності на плановий 2022 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим 2023-2024 роки;

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради