Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про встановлення ставок єди-ного податку для суб’єктів малого підприємництва міста Кривого Рогу на 2018 рік

Створено: 2017-07-04 15:27:53Оновлено: 2017-07-04 15:29:54

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

(XXII сесія VII скликання)

 

27.06.2017                                                                                     №1774

 

                                    

Про встановлення ставок єди-ного податку для суб’єктів малого підприємництва міста Кривого Рогу на 2018 рік

 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України; керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 

1. Установити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців:

1.1 платників єдиного податку І та ІІ груп відповідно до видів господарської діяльності згідно з додатком;

1.2 платників єдиного податку, які здійснюють види діяльності, не зазначені в додатку:

1.2.1  І групи – 8% розміру прожиткового мінімуму;

1.2.2  ІІ групи – 17% розміру мінімальної заробітної плати;

1.3 суб’єктів господарювання, які оформили трудові відносини з 10 найманими працівниками (ІІ група платників податку), та інвалідів, які самостійно здійснюють підприємницьку діяльність (І група платників податку) – на рівні 50% ставки, установленої підпунктами 1.1, 1.2.

 

2. Визначити, що:

2.1 суб’єкти господарювання – фізичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

2.1.1 І група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних   місць   на  ринках   та/або  провадять  господарську  діяльність  з

надання побутових послуг населенню й обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2.1.2 ІІ група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах, одночасно не перевищує 10; обсяг доходу не перевищує   1 500 000 гривень;

2.2 у разі здійснення платниками єдиного податку І та ІІ груп:

2.2.1 кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, установлений для таких видів господарської діяльності;

2.2.2 господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, установлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку;

 

         2.3 об’єкт, база оподаткування, податковий період, строк, порядок сплати податку та інші обов’язкові елементи податку установлено статтями 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Податкового кодексу України.

 

3. Рекомендувати Криворізьким об’єднаним державним податковим інспекціям Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та зобов’язати управління розвитку підприємництва, фінансове виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад щоквартально здійснювати аналіз надходження коштів від сплати вищезазначеного податку суб'єктами малого підприємництва до бюджету міста.

 

         4. Управлінням розвитку підприємництва, фінансовому виконкому Криворізької міської ради забезпечити:

         4.1 спільно з відділом преси та інформації апарату міської ради і виконкому інформування населення міста про зміст рішення;

         4.2 виконання заходів щодо проведення відстежень результативності дії рішення в строки, визначені Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

4.3 оприлюднення звіту в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством України.

 

         5. Рішення набуває чинності з 01.01.2018.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва; планування бюджету та економіки, координацію роботи – на заступників міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Міський голова                                                                    Ю.Вілкул

Додаток

до рішення міської ради

                                                                                                                      27.06.2017 № 1774

 

СТАВКИ 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп платників єдиного податку

 

з/п

Види господарської діяльності

 

 

Фіксована ставка податку ,

 %

для платників 

І групи

(у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на

01 січня податкового (звітного) року)

для платників ІІ групи

(у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на

01 січня податкового (звітного) року)

1

2

3

4

1

Виготовлення взуття за індивідуальним замов-ленням

8

13

2

Послуги з ремонту взуття

6

12

3

Виготовлення швейних виробів за індивідуаль-ним замовленням

7

12

4

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуаль-ним замовленням

8

17

5

Виготовлення виробів з хутра за індивідуаль-ним замовленням

8

17

6

Виготовлення спіднього одягу за індивідуаль-ним  замовленням

7

5

7

Виготовлення текстильних виробів та текс-тильної галантереї за індивідуальним замов-ленням

8

12

8

Виготовлення головних уборів за індивідуаль-ним  замовленням

8

17

9

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

8

17

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текс-тильних виробів

8

12

11

Виготовлення та в'язання трикотажних виро-бів   за  індивідуальним замовленням

8

12

12

Послуги з ремонту трикотажних виробів

8

12

13

Виготовлення килимів і килимових виробів    за індивідуальним замовленням

8

17

14

Послуги з ремонту та реставрації килимів і килимових  виробів

8

17

Продовження додатка

1

2

3

4

15

Виготовлення шкіряних галантерейних і  дорожніх виробів за індивідуальним замов-ленням

8

17

16

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних і дорожніх виробів

8

13

17

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

8

17

18

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

8

17

19

Виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням

8

13

20

Технічне обслуговування та ремонт авто-мобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

8

17

21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

8

17

22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

8

17

23

Послуги з ремонту годинників

8

12

24

Послуги з ремонту велосипедів

8

12

25

Послуги з технічного обслуговування та ремонту музичних  інструментів

8

17

26

Виготовлення металовиробів за індивідуаль-ним замовленням

8

17

27

Послуги з ремонту інших предметів осо-бистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

6

12

28

Виготовлення ювелірних виробів за індиві-дуальним замовленням

8

17

29

Послуги з ремонту ювелірних виробів

8

17

30

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

8

17

31

Послуги з виконання фоторобіт

8

13

32

Послуги з оброблення плівок

8

13

33

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

8

15

34

Послуги з чищення та фарбування текстиль-них,  трикотажних і хутрових виробів

8

15

35

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

8

17

36

Послуги перукарень

8

12

37

Ритуальні послуги

7

17

38

Послуги, пов'язані із сільським та лісовим господарством

4

7

39

Послуги домашньої прислуги

6

10

40

Послуги, пов'язані з очищенням та приби-ранням приміщень за індивідуальним замов-ленням

6

11

 

Продовження додатка

1

2

3

4

41

Роздрібний продаж товарів з  торговельних місць на ринках  (крім продажу підакцизних товарів),  у тому числі:

- фруктів і овочів (вітчизняного виробництва), включаючи картоплю;

- саджанців, насіння, розсади;

- молока, молочних продуктів та яєць;

- друкованих видань;

- товарів похоронної атрибутики;

- товарів народного промислу

8,

 

 

7,

 

7,

4,

6,

4,

4

17,

 

 

12,

 

12,

7,

9,

7,

7

42

Роздрібна торгівля:

- у неспеціалізованих магазинах; 

- продуктів харчування в спеціалізованих магазинах (крім продажу підакцизних товарів), у тому числі:

       фірмова торговельна мережа виробників продуктів харчування;

       магазини (відділи) з обслуговування інвалідів війни;

- книгами та друкованими виданнями;

- товарами спортивного призначення

Не поширюється

 

15,

15,

 

 

9,

 

4,

 

9,

12

43

Сільське господарство та мисливство. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Лісове господарство та лісозаготівлі. Тваринництво. Рибне господарство 

Не поширюється

7

44

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

Не поширюється

7

45

Вирощування ягід, горіхів, фруктів, пряних, ароматичних і лікарських культур 

Не поширюється

7

46

Виробництво:

- цукру, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, чаю та кави, прянощів і приправ. Перероблення та консервування риби. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохма-льних продуктів, готових кормів для тварин; 

- безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, сухарів і сухого печива, борошняних конди-терських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, макаронних виробів і такого роду борошняних виробів, олії та тваринних жирів;

молочних продуктів, морозива 

Не поширюється

 

11,

 

 

 

 

 

10,

 

9,

 

 

 

 

7

47

Виробництво:

- скла та виробів зі скла; 

- іншої продукції з фарфору та кераміки; 

- ігор та іграшок;

- виробів з паперу та картону; 

Не поширюється

 

13,

12,

11,

11,

 

Продовження додатка

1

2

3

4

 

- мітел і щіток 

 

10

48

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність.

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг 

Не поширюється

 

Не поширюється

9,

 

13

49

Збирання безпечних відходів. Оброблення та видалення безпечних відходів 

Не поширюється

11

50

Збирання небезпечних відходів. Оброблення та видалення небезпечних відходів  

Не поширюється

9

51

Діяльність:

- з функціювання атракціонів і тематичних парків;

- концертних та театральних залів;

- у сфері спорту;

- з догляду за хворими із забезпеченням про-живання. Денний догляд за дітьми. Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;

- індивідуальна мистецька діяльність;

- громадських вбиралень та лазень

Не поширюється

 

15,

 

13,

10,

8,

 

 

 

7,

5

52

Пакування

Не поширюється

11

 

Секретар міської ради                                                                 С.Маляренко

04 липня 2017

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради