Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

KryvyiRihGREEN Strategy. Криворізька зелена стратегія

Створено: 2020-03-04 17:14:17Оновлено: 2020-03-04 17:17:27

28 лютого відбувся третій міжнародний форум «KryvyiRihGREEN Strategy. Криворізька зелена стратегія».

В панельній дискусії «Екологічні податки 2020: європейська модель чи тиск на бізнес? Формування рентної шкали для промислових підприємства – чи може це питання допомогти довкіллю? виступив заступник міського голови Олександр Катриченко із презентацією «Екологічний податок – можливість органів місцевого самоврядування забезпечити реалізацію екологічних прав мешканців міста Кривого Рогу», в якій доповів про результати,  виконаних в 2018 - 2019 роках, робіт з визначення хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря, ідентифікації та інвентаризації основних джерел викидів забруднюючих речовин промислових підприємств міста, у тому числі оцінки ризиків для довкілля та здоров’я населення,  якими доведено зв'язок між забрудненням повітря і широким спектром несприятливих наслідків для здоров'я населення. Уперше в Україні проведено розрахунки збитків через витрати на лікування хвороб, пов’язаних із забрудненням атмосферного повітря. За результатами розрахунків встановлено, що загальна усереднена  сума збитків перебуває на рівні 161‒205 млн грн/рік. У перерахунку на загальну кількість мешканців збитки коливаються в межах 502‒639 грн/рік на одну особу. Для осіб, що проживають на територіях з максимальним розрахунковим індексом небезпеки, суми збитків сягають від 3-х до 4-х тис. грн/рік на одну особу.

Результати виконаної роботи та розрахунки збитків, завданих здоров’ю населення стали науково-обґрунтованою підставою вимагати від органів державної влади вжиття широкого комплексу взаємопов’язаних економічних, організаційних та державно-правових заходів, які нададуть можливість компенсувати шкоду, заподіяну людям внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та порушенням їх екологічних прав, а саме – права на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 

З метою збільшення фінансових ресурсів на виконання заходів з охорони здоров’я виконкомом Криворізької міської ради розроблено Законопроєкти по внесенню змін до:

- Податкового кодексу України щодо збільшення ставок екологічного податку (збільшення ставок екологічного податку в 1,5 рази);

- Бюджетного кодексу щодо збільшення відсотку надходження коштів до міського фонду охорони навколишнього природного середовища шляхом зміни зарахування екологічних платежів (надходження до міського бюджету екологічного податку в розмірі- 50% у тому числі екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення);

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», а саме включити до переліку заходи,  що забезпечать формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

За підписом міського голови розроблені Законопроєкти направлені Президенту України Володимиру Зеленському, як суб’єкту законодавчої ініціативи для подальшого їх розгляду Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, а також голові Комітету  Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олегу Бондаренку.

В разі прийняття запропонованих законопроєктів зростуть надходження до міського фонду охорони навколишнього природного середовища на   227,7 млн. грн, тобто з 60,0 млн. грн до майже 300,0 млн. грн та з’явиться можливість здійснювати фінансування нагальних заходів з охорони здоров’я та покращення медичного обслуговування мешканців міста Кривого Рогу за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища.

Презентовано результати здійснення моніторингу показників довкілля у місті, що здійснюється за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища, як автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря, так і лабораторних досліджень якості атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів із залученням лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України та мобільної станції комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради.

Факти перевищень, виявлені за результатами моніторингу показників довкілля, передані слідчому відділу Служби Безпеки України у Дніпропетровській області, та відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, що проводять досудові розслідування кримінальних проваджень за фактом вчинення порушень вимог природоохоронного законодавства промисловими підприємствами міста .

Бурхливе обговорення викликала презентація Станіслава Зінченка – голови комітету промислової екології та сталого розвитку  Європейської Бізнес Асоціації, про використання коштів екологічного податку, який надходить до державного бюджету.  За інформацією Асоціації, в 2019 році із 4 млрд. грн, коштів екологічного податку, які надійшли до державного бюджету від суб’єктів господарювання України, Державою  використано лише 300 млн.грн. І цей факт підтверджує актуальність та правильність розробленого виконкомом Криворізької міської ради законопроєктів по внесенню змін до Бюджетного та Податкового  кодексів України в результаті чого міський фонд охорони навколишнього природного середовища отримає додаткову проямопропорційну суму коштів, що підтверджена  розрахунками збитків для здоров’я населення міста в рамках виконаної роботи.

Форум – це один із кроків вперед задля вирішення екологічних проблем промислових міст України та покращення стану навколишнього природного середовища шляхом об’єднання  спільних зусиль законодавчої та виконавчої влади України, органів місцевого самоврядування, громадськості  і промислових підприємств.

04 березня 2020

© 2009—2023, Виконком Криворізької міської ради