Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-08-31 15:26:31Оновлено: 2021-08-31 15:27:44

УВАГА!

На публічне ознайомлення виноситься  звіт з періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас», який підписано 28.08.2021 постійними комісіями Криворізької міської ради: з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики; реалізації стратегії розвитку міста та інвестицій; з питань підприємництва.

ЗВІТ

з періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас»

 

         1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас».

 

         2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття проєкту регуляторного акта: вибір керуючої компанії  індустріального парку на конкурентних засадах шляхом організації та проведення відкритого конкурсу відповідно до  вимог Закону України «Про індустріальні парки».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03.07.2021 до 03.08.2021.

 

 5.   Тип відстеження:  періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося на підставі наявних статистичних показників та матеріалів управління економіки виконкому Криворізької міської ради.

Відстеження очікуваної результативності регуляторного акта проводилося за періоди періодичного відстеження з 03.12.2018 до 03.06.2019, з 03.12.2019 до 03.06.2020, з 03.12.2020 до 03.06.2021 у порівнянні з аналогічним періодом повторного відстеження з 03.12.2014 до 03.06.2015.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність  регуляторного акта, а також способи їх одержання:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося статистичним методом порівняння показників у визначені періоди на підставі аналізу інформації управління економіки виконкому Криворізької міської ради та за консультаціями з громадськістю (представниками міських консультативних рад суб’єктів господарювання з питань: страхування, фінансового посередництва, операцій біржових та з нерухомим майном; торгівлі, ресторанного господарства та виробництва продуктів харчування; діяльності готелів, надання індивідуальних послуг).

Очікуваними вигодами внаслідок дії рішення є:

- у сфері інтересів територіальної громади міста – забезпечення прозорості та поінформованості населення щодо створеного на території міста індустріального парку й поява нових робочих місць у результаті його функціонування;

- у сфері інтересів суб’єктів господарювання  (юридичні особи – претенденти) – прозорість процедури впровадження регуляторного акта; забезпечення рівних умов для всіх претендентів конкурсу, об’єктивного та чесного визначення переможця конкурсу – керуючої компанії  індустріального парку, отримання підприємницької вигоди в процесі функціонування індустріального парку, захист власних інтересів і прав через договірні відносини щодо створення та функціонування індустріального парку;

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, регламентація правовідносин між ініціатором створення індустріального парку та претендентами конкурсу, активізація інвестиційної діяльності, сприяння подальшому розвитку конкурентоспроможності території, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури міста, надходження обов’язкових платежів до бюджету Криворізької міської територіальної громади (у вигляді податків тощо).

 

         8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Рішення №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас» ухвалено Криворізькою міською радою 28.05.2014, зі змінами від 30.12.2014 №3159, 31.01.2015 №3285, 27.11.2019 №4230. Індустріальний парк «Кривбас» є одним з важливих інвестиційних проєктів. Виконкомом міської ради проводиться робота щодо створення можливості функціонування парку. Розроблено Концепцію індустріального парку «Кривбас», у якій чітко сформовані основні завдання проєкту, окреслені очікувані результати від його діяльності. Серед найголовніших – підвищення конкурентоспроможності території, залучення інвестицій в економіку, розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, створення нових робочих місць. Отримано витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.

За результатами проведеної роботи після розгляду всіх необхідних документів та представлення Концепції індустріального парку «Кривбас» у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України на засіданні постійно діючої міжвідомчої комісії з підготовки рекомендацій про включення індустріальних парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк 01.09.2014 включено до Реєстру. На сьогоднішній день таких парків у Реєстрі 51.

 

Кількість учасників індустріального парку, залучених керуючою компанією, обсяг інвестицій для залучення та функціонування індустріального парку й надходження/витрати бюджетів усіх рівнів будуть вирахувані після відбору керуючої компанії.

Для обрахування розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, проводилися консультації із суб’єктами господарювання. Фактичні витрати часу, що витрачають суб’єкти господарювання, які виникають унаслідок дії регуляторного акта відповідно до регулювання, є стабільними та становлять 0,17 годин. Грошові витрати можуть бути пов’язані виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

У період періодичного відстеження, як і в період повторного відстеження, суб’єкти господарювання не несуть матеріальні витрати, пов’язані з наданням копій документів для участі в конкурсі. Кожна юридична особа, яка виявила намір взяти участь у конкурсі, має право безоплатно отримати конкурсну документацію, розмір реєстраційного внеску залишається стабільним та незмінним відповідно до зазначеного рішення.

Додаткового часу не потрібно й суб’єкти господарювання будуть виконувати рішення згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Рівень поінформованості щодо основних положень регуляторного акта суб’єктів господарювання є високим.

Протягом періоду дії рішення міської ради від 28.05.2014 №2707 продовжувалася робота щодо залучення керуючої компанії та забезпечення можливості функціонування індустріального парку «Кривбас».

Робота в напрямі пошуку інвестора для вказаного інвестиційного проєкту триває, системно вживаються заходи з популяризації індустріального парку «Кривбас», а саме:

- відповідні інформаційні матеріали розміщено на вебресурсі «Путівник інвестора»;

- для розповсюдження серед потенційних інвесторів щороку оновлюється та випускається друковане видання «Інвестиційний паспорт» (українською і англійською мовами), який також містить матеріали про індустріальний парк;

- презентаційні матеріали надано до Дніпропетровської обласної державної адміністрації для поширення інформації на ресурсах області;

- щороку готуються та надсилаються листи, буклети з інвестиційними пропозиціями до інвестиційних компаній, груп, підприємств, торгово-промислової палати, посольств закордонних держав тощо;

- під час зустрічей з іноземними та українськими делегаціями постійно проводиться промоція індустріального парку «Кривбас».

Під час повторного та періодичного відстеження було проведено два конкурси.

У березні 2015 року було проведено конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку. Однак, конкурс визнано таким, що не відбувся, у зв’язку з тим, що протягом строку прийняття конкурсних пропозицій їх не надійшло.

У березні 2020 року був проведений повторно конкурс з вибору керуючої компанії. Оголошення та інформаціні матеріали про проведення конкурсу оприлюднено в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, на сайті Дніпропетровського інвестиційного агентства та на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Також інформація про конкурс широко розповсюджувалася в спільнотах соцмереж. Окрім того, з метою залучення потенційних інвесторів було направлено інформаційні листи про проведення конкурсу на провідні інвестиційні компанії, з досвідом розвитку індустріальних парків в Україні.

Проте, можливо, зважаючи на ситуацію, що склалася в країні та світі, пов’язану з поширенням гострої респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, протягом 30 днів (відповідно до строку, визначеного чинним законодавством) з дня оголошення конкурсу пропозицій на участь у ньому не надійшло, у зв’язку з чим конкурс визнано таким, що не відбувся.

Таким чином, ухвалене рішення Криворізької міської ради від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас» станом на період періодичного відстеження ще не призвело до очікуваних цілей.

Також, вищезазначеним рішенням регламентується склад та порядок роботи конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас». На даний момент у зв’язку з кадровими змінами виникла потреба в унесенні змін до складу конкурсної комісії з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас».

Крім того, наразі у Верховній Раді України перебуває проєкт Закону України №4416-1 «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки», спрямований на залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів у індустріальних парках. Законопроект №4416-1 був прийнятий у першому читанні й наразі очікується розгляд у другому читанні. З метою підтримки актуальності регуляторного акта управлінням економіки виконкому Криворізької міської ради ведеться моніторинг упровадження зазначеного законопроєкту. Він передбачає компенсації суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж. Також документом пропонується компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами. Водночас, держава буде фінансувати будівництво та реконструкцію основної інженерно-транспортної інфраструктури та облаштування індустріальних парків.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Цілі, задекларовані регуляторним актом – рішенням міської ради від 28.05.2014 №2707 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Кривбас», досягнуто не в повній мірі. Проте, регуляторний акт є актуальним і необхідним для подальшого впровадження.

Результати проведення відстеження свідчать про потребу внесення змін до рішення в частині оновлення складу конкурсної комісії та в разі ухвалення Законопроєкту №4416-1 з метою врахування його вимог.

 

 


Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань реалізації стратегії розвитку міста та інвестицій

Юрій Сова


Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань підприємництва

Андрій Юріс


Заступник голови постійної комісії Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики

Тетяна Малихіна


 


 


31 серпня 2021

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради