Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2020-03-31 09:03:18Оновлено: 2020-03-31 09:04:46

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу».

 ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта –          рішення міської ради від 24.06.2015 №3728
«Про затвердження технічноїдокументації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу»

 1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу».

 2. Виконавець заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

 3. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.02.2020 до 02.03.2020.

 4. Цілі прийняття регуляторного акта: визначення розміру плати за землю у вигляді земельного податку або орендної плати за землю, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок відповідно до вимог Податкового кодексу України, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок. Крім того, створення в місті сприятливих і рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання шляхом визначення економіко-планувальних зон і факторів, що враховують розташування земельних ділянок, залежність рентного доходу від місцезнаходження населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та функціонального використання земельної ділянки.

 5. Тип відстеження: періодичне.

 6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного акта: періодичне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, на врегулювання яких спрямована дія акта, шляхом аналізу статистичних показників щодо надходжень до бюджету міста від плати за землю на підставі даних, наявних у департаменті регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, за інформацією Криворізьких управлінь Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та шляхом проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів відносно здійснення державної регуляторної політики та оцінки якісних показників за періоди 01.07.201701.01.2018, 01.07.201801.01.2019, 01.07.201901.01.2020 у порівнянні зі значеннями аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження за період 01.07.201601.01.2017.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася шляхом аналізу обсягу надходжень до міського бюджету від плати за землю при практичному застосуванні нормативної грошової оцінки земельних ділянок для розрахунку земельного податку та орендної плати за землю.

Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії рішення є:

         - у сфері інтересів територіальної громади – економічне стимулювання ефективного і раціонального використання земельних ділянок, визначення їх ринкової вартості; спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства;

         - у сфері інтересів суб’єктів господарювання – стабілізація розмірів земельного податку та річної орендної плати за землю при укладанні нових і поновленні діючих договорів оренди землі; установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди земельних ділянок з урахуванням їх нормативної грошової оцінки;

- у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – стимулювання раціонального й ефективного землекористування; залучення інвестицій у поліпшення території міста; розширення бази оподаткування за рахунок мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю; спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування міського господарства та програм соціально-економічного розвитку.

Унаслідок дії зазначеного регуляторного акта часові виміри не змінюються, а додаткові витрати більшості суб’єктів господарювання не передбачаються. Разом з тим, розміри річної орендної плати за використання земельних ділянок для розташування об’єктів залежать тільки від нормативної грошової оцінки землі.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

 

Кількісним показником результативності регуляторного акта є обсяг надходжень від плати за землю до міського бюджету. До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету міста від плати за землю.

         Надходження коштів до бюджету міста від плати за землю складають за періоди: 01.07.201701.01.2018–440,2 млн грн, 01.07.201801.01.2019 – 282,4 млн грн, 01.07.201901.01.2020–577,8 млн грн, що перевищує аналогічний показник за період повторного відстеження 01.07.2016–01.07.2017 на 146,7 млн грн. Кількість платників (на яких поширюється дія акта) – юридичних осіб 2 219, фізичних – 22 550.

         Найбільш важливим ефектом застосування нормативної грошової оцінки є стимулювання розвитку первинного ринку землі в місті, збільшення кількості продаж земельних ділянок і відповідно суттєве збільшення надходжень від продажу до бюджету міста. Ураховуючи, що нормативна грошова оцінка застосовується також при визначенні мита під час  нотаріального посвідчення договорів оренди земельної ділянки, спадкування та дарування землі, при визначенні експертної оцінки земельних ділянок, що застосовується при розрахунках під час купівлі-продажу земельних ділянок,– відповідне збільшення надходжень до бюджету міста у 2,39 рази.

Не всі вигоди, що виникають унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені.

Серед них: економічне стимулювання ефективного  раціонального використання земельних ділянок, визначення їх ринкової вартості; установлення чіткого механізму визначення розміру річної орендної плати в договорах оренди земельних ділянок з урахуванням їх нормативної грошової оцінки; залучення інвестицій у поліпшення території міста; розширення бази оподаткування за рахунок мотивації суб’єктів господарювання до оформлення правовстановлюючих документів на землю; спрямування додаткових коштів на здійснення фінансування міського господарства та програм соціально-економічного розвитку.

Якісними показниками результативності регуляторного акта є: створення умов для визначення ринкової вартості земельних ділянок міста; економічне стимулювання та зацікавлення територіальної громади у викупі земельних ділянок; стимулювання суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів оціночної діяльності, до здійснення найбільш вірогідної оцінки земельних ділянок, що підлягають відчуженню. За результатами періодичного відстеження значення якісних показників у порівнянні з аналогічними показниками за період повторного відстеження результативності рішення характеризуються стабільністю та відповідають цілям, визначеним при його ухваленні.*

 

         Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта є досить високим. Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта відбулося шляхом його опублікування в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» (25.06.2015 №45) і розміщення на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавча база» www.kr.gov.ua. Роз’яснювальна робота щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста проводиться на постійній та системній основі як безпосередньо при спілкуванні з окремими землекористувачами, так і через письмове й електронне листування (через офіційний                     вебпортал м. Кривого Рогу «Криворізький ресурсний центр»), засоби масової інформації, під час проведення семінарів із суб’єктами господарювання, зустрічей з громадськістю. Консультації із зазначених питань надаються фахівцями виконкому міської ради в Центрі адміністративних послуг «Віза» щотижня відповідно до встановленого графіка.

 

*З метою здійснення оцінювання якісних показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської галузевої ради підприємців з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня до­сягнення визначених цілей

 

Результати аналізу даних періодичного відстеження результативності регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу» у певній мірі підтверджують досягнення цілей, визначених  під час його ухвалення.

         З прийняттям регуляторного акта в місті створені сприятливі умови для:

         - дотримання вимог чинного законодавства України;

         - використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста, запобігання втратам міського бюджету;

         - установлення збалансованого й економічно обґрунтованого розміру земельного податку та орендної плати за землю в залежності від її містобудівної цінності й напряму господарського використання;

         - раціонального ефективного використання земельних ділянок;

         - рівних економічних умов для всіх суб’єктів господарювання;

         - реалізації соціальних програм у місті, фінансування заходів з утримання та розвитку міського господарства.

         Розроблена технічна документація із землеустрою щодо нормативної грошової оцінки земель міста пройшла обов’язкову державну експертизу землевпорядної документації у відповідності до вимог статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» і отримала позитивний висновок.

За результатами здійснення заходів з періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 24.06.2015 №3728 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кривого Рогу» установлено, що рішення сприяє створенню стабільного прогнозованого клімату для здійснення підприємницької діяльності в місті, забезпечує баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, є актуальним.

Упровадження регуляторного акта є доцільним та сприяє:

- уведенню нової нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу та приведенню у відповідність до законодавства місцевих нормативних актів, що регулюють земельні відносини;

- збільшенню доходів бюджету міста шляхом упровадження диференційованого підходу до розрахунку розміру річної суми орендної плати за землю;

- урегулюванню відносин, пов'язаних з платою за землю, визначення державного мита при міні, спадкуванні й даруванні земельних ділянок згідно із законом та економічному стимулюванню раціонального використання і охорони земель тощо;

- виключенню ситуацій, пов'язаних з можливими корупційними діями, при використанні нормативної грошової оцінки земель;

- поінформованості суб’єктів господарської діяльності про зміни  в законодавстві у сфері земельних відносин.

Згідно із Законом України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше разу на 5–7 років. У зв’язку з цим вищезазначений регуляторний акт необхідно переглянути для запобігання порушенню строків проведення нормативної грошової оцінки земель.

 

 

Міський голова                                                                    Юрій Вілкул

 

 

30 березня 2020

© 2009—2023, Виконком Криворізької міської ради