Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Створено: 2011-01-31 08:36:30Оновлено:

Звертаємо увагу суб’єктів господарювання, спеціалізованих організацій з екологічним напрямком діяльності, громадськості на прийняття нового нормативно-правового акту – Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" (від 21 грудня 2010 року №2818- VI), редакція якого дії з 14.01.2011.

Передбачається, що положення Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року та розроблені на її основі національні плани дій будуть інтегровані в регіональні програми соціально-економічного розвитку та деталізовані на рівні регіональних планів дій з охорони навколишнього природного середовища областей, на основі яких будуть розроблені місцеві плани дій з охорони довкілля, підготовлені на рівні міських рад.

Визначено основні принципи національної екологічної політики, серед яких:
• посилення ролі екологічного управління в системі державного управління України з метою досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), яка зумовлює орієнтування на пріоритети сталого розвитку;
• відповідальність нинішнього покоління за збереження довкілля на благо прийдешніх поколінь;
• невідворотність відповідності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
• пріоритетність вимоги "забруднювач навколишнього природного середовища та користувач природних ресурсів платять повну ціну".

Серед завдань, спрямованих на досягнення визначених національною політикою стратегічних цілей:
  • зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин стаціонарними джерелами до 2015 року на 10 відсотків і до 2020 року на 25 відсотків базового рівня (базовим є рівень 2010 року);
  • реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року на 15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до базового року) скиду недостатньо очищених стічних вод;
  • створення до 2015 року екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів та збору за забруднення навколишнього природного середовища для стимулювання суб’єктів господарювання до раціонального природокористування.
Крім того стратегічними цілями є:
• Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі;
• Забезпечення екологічно збалансованого природокористування;
• Удосконалення регіональної екологічної політики.

Виконання Стратегії дасть змогу:
- створити ефективну систему інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища та підвищити рівень екологічної свідомості громадян України;
- поліпшити стан навколишнього природного середовища до рівня, безпечного для життєдіяльності населення, з урахуванням європейських стандартів якості навколишнього природного середовища;
- постійно зменшувати та поступово ліквідувати залежність між економічним зростанням та погіршенням стану навколишнього природного середовища.

На виконання Закону Кабінетом Міністрів України до 31 березня 2011 року має бути розроблений та затверджений Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища.

© 2009—2023, Виконком Криворізької міської ради