Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ про наслідки періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта

Створено: 2020-02-03 12:20:40Оновлено: 2020-02-03 12:22:46

                                                                          

ЗВІТ

про наслідки періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі».

 

2. Виконавець заходів відстеження: департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: удосконалення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території міста.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 27.04.2019 до 28.10.2019.

 

5. Тип відстеження: періодичне.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:  результативності регуляторного акта отримано департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо правил та норми поведінки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста. Визначені правові, економічні, екологічні, соціальні й організаційні засади благоустрою території міста з метою створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Досягнення визначених регуляторним актом – рішенням міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі» цілей відстежувалося в порівняні з повторним періодом за такими кількісними показниками:

-  кількість звернень громадян до виконкомів міської ради та районних у місті рад з питань благоустрою;

- кількість протоколів і актів, складених за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою в місті Кривому Розі;

- залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів з благоустрою міста;

-  рівень поінформованості фізичних осіб, суб'єктів господарювання (фізичні та юридичні особи) з основних положень регуляторного акта.

Способи одержання вищезазначених даних – інформація департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад.

Основною метою внесення змін  у рішення міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі» є   підвищення ефективності здійснення органами місцевого самоврядування повноважень у сфері благоустрою міста з урахуванням вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 листопада 2017 року №310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту» від 16 серпня 2017 року №363 (погоджений Рішенням Державної регуляторної служби України).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п

Показники

Одиниця виміру

Період відстеження

Повторний період відстеження           з 27.04.2016

до 27.10.2016

Періодичний період відстеження

з 27.04.2019

до 27.10.2019

1

2

3

4

5

Кількісні показники

1

Кількість звернень громадян до виконкомів міської ради та районних у місті рад з питань благоустрою

од.

           517

145

Динаміка падіння  кількості звернень відносно попереднього періоду обумовлена підвищенням рівня благоустрою міста шляхом залучення громадськості до міських заходів, акцій «Чистий четвер» «День довкілля» та заходів суб’єктів господарювання, підприємств

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість протоколів і актів, складених за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою в місті Кривому Розі

 

од.

          222

384

Динаміка збільшення кількості складених  протоколів свідчить про посилення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами й елементами благоустрою, санітарними нормами  Правил благоустрою в місті Кривому Розі та  на підставі Кодексу України про адміністративні право- порушення.

 

 

 

3

 

 

Збільшення кількості залучення пред-ставників громадськості та суб’єктів господарювання свідчить про зацікавленість суспільства в благоустрою міста та посилення роз’яснювальної роботи

4

Рівень поінформованості фізичних осіб, суб'єктів господарювання (фізич-ні та юридичні особи) з основних положень ре-гуляторного акта

Високий

Рішення оприлюднено в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» і на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет (http://kr.gov.ua у підрозділі «Регуляторна політика»)

Якісні показники*

1

Покращення санітарно-го, екологічного й есте-тичного стану міста

бал

 

    4

             4

 

2

Упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадянами міста тощо

бал

 

    4

             4

 

3

Зменшення навантаження на міський бюджет у зв’язку з виконанням робіт з утримання та відновлення об’єктів і елементів благоустрою

бал

 

    4

             4

 

 

 

       *Примітка: оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результату якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100% якісного показника, 4 бали – досягнуто на 75% результату якісного показника, 3 бали – досягнуто на 50% результату якісного показника, 2 бали – досягнуто на 25% результату якісного показника, 1 бал – результату практично не досягнуто.

 

Рівень санітарного, екологічного та естетичного стану міста формує  додатковий стимул для громадськості в питаннях дотримання Правил благоустрою в місті Кривому Розі, що в певній мірі підтверджує досягнення цілей, задекларованих при ухваленні регуляторного акта.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що питання встановлення правил благоустрою території, забезпечення чистоти й порядку, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність, розглядається на пленарних засіданнях міської ради.

Регуляторний акт певним чином впливає на інтереси суб’єктів господарювання, органів самоорганізації населення, громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, що провадять діяльність на території міста Кривого Рогу.

На засіданні міської галузевої ради підприємців з питань діяльності готелів, надання індивідуальних послуг були зроблені висновки  що суб’єкти господарювання дотримуються Правил благоустрою в місті Кривому Розі і це свідчить про їх  необхідність. Підприємства,  суб’єкти  господарювання, заклади та організації беруть активну участь у заходах і акціях з благоустрою міста.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За результатами аналізу періодичного  відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі»,   можна зробити висновок, що підтверджується в певній мірі досягнення цілей, визначених при його ухваленні: удосконалення порядку благоустрою та утримання об’єктів благоустрою на території міста. Ураховуючи  потребу суспільства  та пропозиції депутатів міської ради, установлено необхідність удосконалення задекларованих норм у частині їх коригування.

Унесення змін до рішення міської ради від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в місті Кривому Розі» передбачено планом діяльності Криворізької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на І півріччя 2020 року.

 

 

 

 

Голова постійної комісії

міської ради комунального

господарства,транспорту

зв’язку                                                                                    Валентина  Абрамова

02 лютого 2020

© 2009—2023, Виконком Криворізької міської ради