Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради

Створено: 2021-05-26 13:14:32Оновлено: 2021-05-26 13:15:28

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу», який підписано 21.05.2021  постійними комісіями Криворізької міської ради з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста; підприємництва. 24.05.2021 постійною комісією Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики.

ЗВІТ

про базове відстеження проєкта регуляторного акта – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»

 

1. Назва проєкта регуляторного акта: рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для  здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів  м. Кривого  Рогу».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: проєкт рішення Криворізької міської ради спрямований на урегулювання питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності згідно з вимогами чинного законодавства та забезпечення належного благоустрою міста. Також цілями регулювання є: установлення для суб’єктів  господарювання  єдиного зручного механізму, відповідно до якого вони мають можливість використовувати окремі елементи благоустрою з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері податкових, земельних відносин, щодо санітарних норм, правил благоустрою, приведення  споруд у відповідність до архітектурних вимог.

 

             4. Строк виконання заходів з відстеження: з 08.04.2021 до 11.05.2021 включно.

 

5. Тип відстеження: базове

 

6. Методи одержання результатів:

         Методами одержання показників результативності проєкту є статистичні дані про кількість місць розміщення тимчасових споруд на території міста, передбачених комплексними схемами, оціночні дані щодо розміру часових витрат у еквіваленті встановленої  мінімальної вартості робочого часу, можливості отримання прибутку за рік (за консультаціями із суб’єктами господарювання), рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням (Криворізька міська газета «Червоний гірник»  на паперових носіях та в електронній версії, офіційні вебсторінки міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад у мережі Інтернет).

 

     7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-тивність дії регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

         Оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія проєкта регуляторного акта, здійснена за результатами статистичних і оціночних даних, отриманих за фактичними даними комплексних схем розміщення тимчасових споруд на території міста та за результатами обговорень із суб’єктами господарювання, у тому числі підприємцями,  якими організовано діяльність сезонних ярмарків на елементах благоустрою, членами міської галузевої ради з питань торгівлі та ресторанного господарства.

 

                8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:

При  розробці проєкту регуляторного акта використано вихідні дані  комплексних схем розміщення тимчасових споруд, відповідно до яких передбачено 812 окремих елементів благоустрою, на яких можуть бути  розміщені тимчасові споруди за відповідними договірними умовами.

Суб’єкти господарювання можуть понести витрати на відшкодування вартості проведення незалежної оцінки вартості елемента благоустрою, на розробку паспорта прив’язки, а також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу, використаного на оформлення договірних відносин. Відповідно до проведених розрахунків на проходження етапів регулювання підприємець витратить 1,9 години та  4,57 тис. грн.

У свою чергу, за результатами проведених консультацій із суб’єктами господарювання, які протягом 2020 року здійснювали роботу в пересувних тимчасових спорудах, орієнтовно розраховано, що завдяки запровадженню регулювання суб’єкти господарювання мають можливість отримати прибутки за рік у розмірі  майже 16,00 млн. грн.

При цьому прогнозованим ефектом від регулювання може бути якісний показник – приведення стану щонайменше 200 фасадів тимчасових споруд  до  архітектурних вимог.  

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців міста є досить високим, оскільки річний тираж Криворізької міської газети «Червоний гірник» складає понад 1,3 млн  примірників на паперових носіях. Крім того, мешканці користуються електронною версією газети (статистичні дані не обраховуються). У мережі Інтернет офіційними вебсторінками Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад щомісячно користуються  понад 30 тис. відвідувачів.

 

     9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей:

 

Під час проведення базового відстеження (у ході обговорення проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу) за змістом проєкту зауважень, пропозицій від виконкомів районних у місті рад, дорадчих органів, громадськості, суб'єктів господарювання до розробників не надходило.

У ході експертування проєкту в  Південно-східному міжобласному територіальному відділенні антимонопольного комітету України виникли деякі питання, що потребували роз'яснень. Зазначені питання перебували у стилістичній площині та не стосувалися аспектів безпосереднього регулювання діяльності суб'єктів господарювання у ході виконання визначених процедур. Надання роз’яснень за всіми питаннями, а також внесення стилістичних уточнень до проєкту регуляторного акта було здійснено у законодавчо передбачених для експертування межах. Ураховуючи те, що розробниками надано аргументовані роз’яснення за всіма питаннями, проєкт рішення «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» погоджено (лист від 12.05.2021 №54-02/1777 ).

Позиція Державної регуляторної служби, щодо відсутності  правових підстав органів місцевого самоврядування для прийняття проєкта рішення, висловлена при експертуванні проєкта у лютому 2021 року, лишилася незмінною.

Проте, відповідно до роз’яснень державної регуляторної служби України, опублікованих 05.05.2021 на офіційному сайті служби  стосовно виконання вимог регуляторного законодавства зазначено, що Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не встановлює вимоги щодо обов’язкового врахування пропозицій уповноваженого органу щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

На сьогоднішній день державна політика України у сфері місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралізацію влади, тобто передачу від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповідальності. Децентралізація, або реформа децентралізації - це реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, основною метою якої є створення умов для формування ефективної і відповідальної місцевої влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне середовище для проживання людей територіальної громади.

За рахунок додаткових надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, що передбачено проєктом пропонованого рішення, буде можливим забезпечити стале  утримання бюджетних установ, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансування соціально важливих місцевих цільових програм, на які розраховують члени Криворізької міської територіальної громади. Крім того, прийняття пропонованого проєкту дасть можливість створити нові робочі місця та забезпечити роботою щонайменше 2 тисячі осіб.

Тому прийняття проєкту  «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» дасть можливість врегулювати інтереси суб’єктів господарювання, членів Криворізької міської територіальної громади та органів місцевого самоврядування. При цьому будуть досягнуті цілі, задекларовані при розробці проєкта регуляторного акта щодо кількості упорядкованих окремих елементів благоустрою, на яких буде розміщено тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, укладених договорів про їх  користування, розміру надходжень за договорами на право користування окремими елементами благоустрою та часу, що витрачаються одним суб’єктом господарювання,  на якого розповсюджується регулювання, а також чисельності суб’єктів господарювання, які мають наміри використовувати окремі елементи благоустрою у межах, передбачених кількістю елементів благоустрою.

 

 

 

 

 

 

26 травня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.