Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-10-25 11:05:28Оновлено: 2021-10-25 11:08:42

 

УВАГА!

На публічне ознайомлення виноситься звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської від 27.07.2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі».

 

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності
регуляторного акта - рішення міської ради від 27.07.2011 № 514
«Про затвердження Положення про самоврядний контроль
за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення міської ради від 27.07.2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у   м. Кривому Розі».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття цього регуляторного акта: рішення міської ради від 27.07.2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі» прийнято з метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.

4. Строк виконання заходів із відстеження: з 30.08.2021 до 30.09.2021.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження: періодичне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених регуляторним актом цілей за періоди 30.01.2019 - 30.07.2019, 30.01.2020 - 30.07.2020, 30.01.2021 - 30.07.2021 у порівнянні із значеннями аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження за період 30.01.2012 - 30.07.2012 у ході здійснення моніторингу статистичних даних департаменту регулювання містобудівної діяльності та земельних відноси виконкому Криворізької міської ради, виконкомів районних у місті рад шляхом проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів щодо витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта та відносно здійснення державної регуляторної політики та оцінки якісних показників*, а саме: кількості оформлених та поновлених діючих договорів оренди земельних ділянок та обсягу надходжень плати до міського бюджету від сплати за землю при практичному застосуванні Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі; рівня поінформованості з основних положень акта; створення умов для дотримання принципу верховенства закону та врахування особливостей соціально-економічного розвитку міста; економічного стимулювання ефективного, раціонального використання земельних ділянок; поліпшення екологічної ситуації та залучення інвестицій у поліпшення благоустрою території міста; створення стабільного клімату для здійснення підприємницької діяльності; застосування міською радою нормативного акта, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

         У ході здійснення оцінки показників результативності регуляторного акта встановлено, що впродовж періодів 30.01.2019 - 30.07.2019, 30.01.2020 - 30.07.2020, 30.01.2021 - 30.07.2021 кількісні показники характеризуються, в порівнянні з періодом повторного відстеження, позитивною динамікою їх збільшення та відповідають цілям, визначеним при ухваленні рішення.

 

*З метою здійснення оцінювання показників результативності регуляторного акта проведені заходи з членами територіальної громади, суб’єктами господарювання, представниками громадськості, органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів міста та міської консультативної ради суб'єктів господарювання з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради шляхом здійснення моніторингу за оформленням нових і поновленням діючих договорів оренди земельних ділянок, надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю та консультацій з представниками громадськості щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта.

Крім кількісних показників до вигоди належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за оренду земельних ділянок, високий рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Відповідно до ст. 206 Земельного Кодексу України використання землі в Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки.

З метою запобігання порушенням земельного законодавства України, своєчасного їх виявлення та усунення, впроваджується самоврядний контроль щодо:

-       виконання суб’єктами господарювання умов договорів оренди земельних ділянок;

-       своєчасного оформлення суб’єктами господарювання правовстановлю-ючих документів на землю;

-       виявлення фактів самовільного заняття земельних ділянок.

Так, протягом періодів з 30 січня до 30 липня:

-         2012 року проведена робота з 223 суб’єктами господарювання, які використовували земельні ділянки з порушенням чинного законодавства України у сфері земельних відносин,

-       2019 року – з 94 суб’єктами господарювання,

-       2020 року – з 187 суб’єктами господарювання,

-       2021 року – з 127 суб’єктами господарювання.

          Провівши аналіз кількості укладених договорів оренди земельних ділянок за періоди з 30.01.2019 до 30.07.2019; з 30.01.2020 до 30.07.2020; з 30.01.2021 до 30.07.2021 у порівнянні із значеннями аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження за період 30.01.2012 - 30.07.2012, спостерігається характерна стабільність та позитивна динаміка їх збільшення.

Так, протягом періодів з 30 січня до 30 липня:

-         з 30.01.2012 до 30.07.2012 укладено 316 договорів оренди земельних ділянок та ухвалено 18 рішень міської ради про передачу земельних ділянок в оренду (поновлення договорів оренди);

-         протягом періодичного відстеження з 30.01.2019 до 30.07.2019 укладено 254 договори та ухвалено 254 рішення, з 30.01.2020 до 30.07.2020 укладено 318 договорів та ухвалено 354 рішення, з 30.01.2021 до 30.07.2021 укладено 342 договори та ухвалено 345 рішень та як результат – збільшена сума доходів до бюджету в частині сплати орендної плати.

Крім цього, завдяки проведенням функцій самоврядного контролю, передбачених цим регуляторним актом, виявлених порушень стає значно менше.

У 2018 році була проведена кардинальна робота виконкомами районних у місті рад та департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради в частині виявлення порушень земельного законодавства.

За результатами проведеної роботи складено акти обстеження земельних ділянок, в яких міститься інформація щодо вчиненого порушення з посиланням на нормативно-правові акти, вимоги яких порушено, відомості про порушника, місце розташування земельної ділянки (об’єкта нерухомого майна), площа ділянки та інше. Акти обстеження земельних ділянок та рекомендації про усунення виявлених порушень направлені суб’єктам господарювання поштою. У разі, якщо суб’єктами господарювання не беруться до уваги надані рекомендації у визначений термін, питання порушення земельного законодавства розглядаються на засіданнях профільних робочих груп з самоврядного контролю.

Після всіх вжитих заходів самоврядного контролю за використанням земель, матеріали про порушення направляються до правоохоронних та контролюючих органів, відповідно до покладених повноважень. Вся направлена кореспонденція містить термін реагування, визначений законодавством.

Очікуваними вигодами внаслідок подальшої дії зазначеного рішення є:

-       у сфері інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання – економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства, покращення стану навколишнього середовища;

-       у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, залучення інвестицій у поліпшення території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок.

Внаслідок зазначеного регуляторного акта підвищується рівень правової впевненості суб’єктів господарювання та більш чіткого встановлення функцій органів контролю.  Разом  з  тим  часові  виміри не змінюються, додаткові витрати більшості суб’єктів господарювання не передбачаються, а навпаки, у майбутньому можуть зменшитися завдяки різновидам методів подання документів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: у ході здійснення оцінки показників результативності регуляторного акта встановлено, що впродовж періодів 30.01.2019 - 30.07.2019, 30.01.2020 - 30.07.2020, 30.01.2021 - 30.07.2021 кількісні показники характеризуються, в порівнянні з періодом повторного відстеження, позитивною динамікою їх збільшення та відповідають цілям, визначеним при ухваленні рішення.

 

Кількісні

показники

Одиниці виміру

Періоди відстеження

Повторний

з 30.01.2012

до 30.07.2012

Періодичний

з 30.01.2019

до 30.07.2019

з 30.01.2020

до 30.07.2020

з 30.01.2021

до 30.07.2021

1

2

3

5

6

7

8

1

Кількість укладених договорів оренди земельних ділянок

одиниці

316

254*

318**

342

2

Сума надходжень до міського бюджету від плати за землю

тис. грн

264053,8

908882,4

470193,1**

816743,0

 

* Кількісний показник протягом зазначеного періоду відстеження призводить до некоректного порівняння, оскільки більшість поновлення договорів оренди земельних ділянок здійснюється з періодичністю в 3-5 років.

** У 2020 році у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), ураховуючи вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», згідно з якими з дня оголошення карантину (12.03.2020) зупиняється перебіг строків звернення за отриманням адміністративних послуг та строків надання цих послуг, визначених законом, Постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої  коронавірусом   SARS CoV - 2»,  09 грудня 2020 року № 1236  «Про  встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» всі ці заходи призвели до значного зменшення суми надходження до міського бюджету від сплати за землю.

 

Не всі вигоди, що виникають унаслідок дії запровадженого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені.

Серед них: створення умов для дотримання принципу верховенства закону та врахування особливостей соціально-економічного розвитку міста; економічного стимулювання ефективного, раціонального використання земельних ділянок; поліпшення екологічної ситуації та залучення інвестицій у поліпшення благоустрою території міста; створення стабільного клімату для здійснення підприємницької діяльності; застосування міською радою нормативного акта, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Якісні показники за період відстеження залишилися незмінними, а саме:

- створення умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок – 5 балів;

- поліпшення екологічної ситуації та залучення інвестицій у поліпшення території міста, подальшого розвитку підприємництва в місті. – 3 бали.

Примітка: оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто.

 

У зв’язку з тим, що на момент періодичного відстеження договори оренди земельних ділянок є укладеними, при проведенні консультацій з громадськістю обрахування витрат коштів і часу, пов’язаних з виконанням вимог акта, здійснювалося для потенційних суб’єктів господарювання, що можуть виявити бажання використовувати земельні ділянки на праві оренди (0,15 год/5,63 грн)*.

 

*Витрати на ознайомлення з вимогами регуляторного акта в розмірі 5,63 грн та витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,15 год). Для розрахунку витрат використовувався мінімальний розмір заробітної плати відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», згідно з якою мінімальна заробітна плата у 2021 році становить: у місячному розмірі – 6 000,00 грн, у погодинному розмірі – 6 000,00 грн/160 год = 37,50 грн/год.

 

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки суб’єкти господарювання та мешканці міста користуються засобами масової інформації та паперовими носіями.

Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб відбулося шляхом розміщення рішення, звітів про відстеження результативності регуляторного акта на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних www.data.gov.ua, офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» www.kr.gov.ua, на вебсайтах виконкомів районних у місті рад і опублікування в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник». Також були проведені громадські слухання з членами територіальної громади, суб’єктами господарювання, представниками громадськості, органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів міста та засідання міської консультативної ради суб'єктів господарювання з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

З прийняттям Рішення міської ради від 27.07.2011 № 514 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі" в місті створюються сприятливі умови для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста та подальшого розвитку підприємництва. Забезпечується правове врегулювання майнових відносин членів територіальної громади та запобігання втратам до міського бюджету. Ведеться робота по залученню інвестицій у поліпшення території міста та покращення стану навколишнього середовища.

За результатами аналізу даних, необхідних для періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта - рішення міської ради від 27.07.2011 №514 "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі", у певній мірі підтверджуються досягнення цілей, визначених при його прийнятті, що є підґрунтям для врегулювання земельних відносин міської ради та суб’єктів господарювання, покращення інфраструктури та соціального стану міста.

 

         Додатково повідомляємо, що з 26.05.2022 наберуть чинності зміни, унесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», а саме: буде виключено ст. 189 Земельного Кодексу України «Самоврядний контроль за використанням та охороною земель» та враховуючи зазначене, у разі необхідності, переглянути діючий регуляторний акт - рішення міської ради від 27.07.2011 № 514 «Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі» з метою приведення його у відповідність до законодавства України з урахуванням змін.

 

Відтак, вважаємо за необхідне продовження виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування у сфері провадження самоврядного контролю за використанням та охороною земель в Україні.

Заступник голови постійної комісії  з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики                                                    

Тетяна Малихіна

Голова постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста                                                                                   

Ольга Куліковська

 

25 жовтня 2021

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради