Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2022-02-24 12:27:51Оновлено: 2022-02-24 12:33:29

УВАГА!

На публічне ознайомлення виноситься звіт про повторне відстеження  результативності  регуляторного  акта - рішення  міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі», який підписано постійними комісіями Криворізької міської ради: 18.02.2022 з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку; з питань підприємництва та 23.02.2022 з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики.

 ЗВІТ

про повторне відстеження  результативності  регуляторного  акта - рішення  міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі»

 

1. Назва регуляторного акта,  результативність якого відстежується: 

рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі».

 

2. Виконавець заходів з відстеження: департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської  ради.

 

3. Цілі прийняття акта: поліпшення санітарного та епізоотичного стану міста, створення умов для належної життєдіяльності мешканців, змінення громадської думки на користь цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, приведення правил утримання домашніх тварин у відповідність до змін у чинному законодавстві України.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 31.12.2021 до 31.01.2022 (включно).

 

5. Тип  відстеження: повторне.

 

6. Методи  одержання  результатів  відстеження: 

Результати відстеження отримано департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради з метою оцінки ступеня досягнення визначених цим актом цілей. Отримані кількісні та якісні значення показників результативності акта встановлені під час повторного періоду з 23.06.2021 до 23.12.2021 порівнюються з фактичними показниками, що встановлені під час базового відстеження в період з 23.12.2020 по 23.06.2021 та аналогічними періодами 2017–2021 років. Аналіз даних проводився за даними Криворізької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів, Комунального підприємства  «Центр  поводження  з  тваринами»  Криворізької  міської ради та через проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики та аналіз витрат суб’єктів  господарювання, пов’язаних з виконанням вимог регулювання, шляхом  порівняння показників:

статистичних кількість зареєстрованих, щеплених та карантинованих тварин, складених протоколів за ст.154 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», звернень мешканців щодо проявів агресивності тварин;

оціночних час та кошти, що витрачаються суб’єктом господарювання або фізичною особою для виконання регуляторного акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за даними Криворізької міжрайонної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів (лист від 12.01.2022 №10 вих/10-05), Комунального підприємства «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради (лист від 10.01.2022 №9), виконкомів Центрально-міської, Тернівської, Інгулецької, Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Саксаганської районних у місті рад (листи від 10.01.2022 №7/20/180, 12.01.2022 №1/9-32, 12.01.2022 №6/33-98, 13.01.2022 №04/19-103, 13.01.2022 №4/24-72, 13.01.2022 №6/01-21/144, 13.01.2022 №6/28-146)

 

8.Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  регулятор-ного  акта*:

Кількісні

показники

Одиниці

виміру

Базовий період

23.12.2020 –

23.06. 2021

Повторний

період

23.06.2021 – 23.12.2021

2021 рік

Фактичні показники

Прогнозовані показники, визначені в АРВ

Зареєстровані/ щеплені тварини

од.

9393

8864

18 257

15 660

Карантиновані тварини

од.

18

23

41

310

Звернення громадян та суб’єктів госпо-дарювання щодо прояву агресивності тварин

од.

34

157

191

193

Складені протоколи за порушення стат-ті 154 Кодексу України про адміні-стративні правопо-рушення та інших нормативно-правових актів

од.

24

17

41

45

* період відстеження показників становить 6 міс.

 

Простежується тенденція до збільшення  кількості зареєстрованих і щеплених тварин від запланованих, що, у свою чергу, веде до зменшення кількості карантинованих тварин. Цей показник вказує на підвищення рівня санітарно-епізоотичного стану міста.

 Від громадян і суб’єктів господарювання міста надходять звернення щодо вилову безпритульних тварин та їх  стерилізації. Зменшення  кількості  звернень свідчить про часткове підвищення рівня  безпеки мешканців міста, а також дотримання ними Правил утримання домашніх тварин.

Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення на власників тварин щодо порушення Правил утримання домашніх тварин у   м. Кривому Розі зменшується, що говорить про стабілізацію ситуації з дотриманням мешканцями міста Правил утримання домашніх тварин у    м. Кривому Розі. Відповідно до статті 154 Адміністративного кодексу «Про адміністративні правопорушення» тримання собак і котів у місцях, де це  заборонено   відповідними   правилами,   або   незареєстрованих  собак,  чи приведення в громадські місця або вигулювання собак без поводків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У порівнянні з аналогічними періодами 20172021 років кількість зареєстрованих тварин збільшилася з 11 882 до 18 257 а, відповідно, карантинованих зменшилася з 152 до 41 тварин, кількість звернень зменшилася з 262 до 191.

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання визначено витрати на одного суб’єкта господарювання або фізичну особу, що будуть виникати внаслідок ознайомлення з вимогами регуляторного акта, а саме: для отримання первинної інформації суб’єкти господарювання або фізичні особи можуть понести витрати на ознайомлення з актом, а також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу. З метою здійснення оцінювання якісних показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської галузевої ради підприємців з питань діяльності готелів, надання індивідуальних послуг. Відповідно до проведених розрахунків на проходження етапів регулювання суб’єкт господарювання або фізична особа витратить від 9,38 грн до 10,16 грн (з 01.12.2021), час не змінено та залишається 0,25 години.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія  акта, не обмежена (визначається кількістю власників тварин, які звернулися за реєстрацією).

Змінилася  вартість послуг поховання (кремації) тварини: перевезення тіла тварини спеціалізованим транспортом складає 6,24 грн/км; кремація за 1 кг тварини – 28,55 грн. Під  час  дії  акта,  за  результатами  проведених  закупівель, зменшилася  вартість послуг з реєстрації тварин, у порівнянні з базовим періодом, на 11,4 % та складає 131,05 грн.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців міста є досить високим. Рішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у  м. Кривому Розі» оприлюднено   на   офіційному   вебсайті   Криворізької   міської   ради   та   її виконавчого комітету в мережі Інтернет (http://kr.gov.ua у підрозділі «Регуляторна політика») і в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник», 27.08.2021 оприлюднено звіт про базове відстеження результативності  регуляторного акта. Крім того, 15.07.2021 та 27.01.2022 у виконкомі міської ради проведено громадські слухання у форматі відеоконференції (платформа «google meet») з обговорення питань оцінки стану суспільних відносин та досягнення цілей, на врегулювання яких спрямовано регуляторний акт – рішення Криворізької міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі».

У Правилах утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі викладені вимоги, урегульовані Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» щодо реєстрації домашніх тварин, наявності на них намордника, повідка, нашийника з ідентифікуючими позначками, обов’язкової стерилізації безпритульних тварин, вакцинації проти сказу, кліпсування їх вушною номерною кліпсою, чіпування внутрішнім електронним транспондером та внесення в реєстраційну базу. Це свідчить, що в Правилах утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі враховані основні вимоги до утримання домашніх і безпритульних тварин та гуманного ставлення до них. Передбачено вимоги щодо наявності договору обов'язкового страхування відповідальності власників  собак  за шкоду,  що може бути заподіяна третім особам (для собак з переліку порід, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам». Але, у листопаді 2021 року внесено зміни до вказаної Постанови та ухвалено нову Постанову Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2021 року №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак», якою затверджено перелік небезпечних порід собак.

Основним показником дієвості міської Програми поводження з безпритульними тваринами та регулювання їх чисельності у м. Кривому Розі на період 2020–2024 років є проведення системних підрахунків бездомних тварин і їх біостерилізації. Відповідно до Меморандуму про співробітництво, укладеного з міжнародною платформою Animal-id, у місті кожні два роки Комунальним підприємством «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради, із залученням громадських організацій проводиться моніторинг кількості безпритульних собак. Підрахунки проведено в 2017, 2019 і 2021 роках з використанням методики підрахунку бездомних тварин міжнародної організації WAP. У 2017 році в місті налічувалося близько 7 000 бездомних собак, у  травні 2019 року - 5 192 тварини, станом на червень 2021 року встановлено, що кількість безпритульних тварин (собак)  зменшилася та склала – 3 645. При цьому з них 34,01% уже стерилізовані.

З метою виховання в зростаючого покоління гуманного етичного ставлення до тварин Комунальним підприємством «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради проведено дистанційно 4 «уроки доброти» у загальноосвітніх закладах міста за участю представників місцевих органів Національної поліції України, проведено 24 екскурсії для школярів на території Центру, у засобах масової інформації випущено 47 роликів, на території міста розміщено 8 білбордів із соціальною рекламою. 

 

9. Оцінки результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Ухвалення  вказаного рішення вплинуло на врегулювання правовідно-сини між громадянами, організаціями, суб’єктами господарювання, установами та підприємствами, які утримують домашніх та інших тварин, й органами місцевого самоврядування.

У результаті повторного відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» з’ясовано, що у зв’язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 року №1164 «Деякі питання щодо небезпечних порід собак», унесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 липня 2002 року №944 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам» та введення їх у дію потребує опрацювання питання внесення змін  рішення міської ради від 23.12.2020 №48 «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у  м. Кривому Розі».  

 

 

 

 

 

24 лютого 2022

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради