Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

Створено: 2021-02-23 12:50:54Оновлено: 2021-02-23 12:55:05

  УВАГА!

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від  28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті», зі змінами, який розглянуто 19.02.2021 постійними комісіями міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку, та з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики.

 

Звіт

про  періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті», зі змінами

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті», зі змінами.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Інспекція з благоустрою виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: Удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних чинників, покращення естетичного вигляду та сприяння благоустрою міста.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 04.01.2021 до 04.02.2021

 

5. Тип відстеження: Періодичне.

 

6. Метод одержання результатів відстеження: З  метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених при ухваленні регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 28.11.2007 №1995 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті», зі змінами, проводиться порівняльний аналіз показників результативності акта періодичного періоду (04.06.2018 – 04.12.2018-04.12.2020) із значеннями аналогічних показників, установлених під час повторного відстеження (04.06.2008 – 04.12.2008), – статистичних (кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомоги; кількості рекламних конструкцій; надходження коштів від сплати за користування місцями розміщення рекламних засобів до бюджету Криворізької міської територіальної громади); – якісних (покращення естетичного вигляду та благоустрою міста; упорядкування правовідносин між громадянами, суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування; можливість для громадян, суб’єктів господарювання користуватися суспільними благами) та оціночних (розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання або фізичними особами пов’язаними з виконанням вимог акта; рівень проінформованності суб’єктів господарювання).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося інспекцією з благоустрою виконкому Криворізької міської ради шляхом аналізу показників повторного періоду (04.06.2008 – 04.12.2008) та порівняння їх з аналогічними показниками, установленими під час періодичного відстеження (2018, 2019 та 2020 роки), за даними статистичних показників. Консультативно-дорадчими органами та суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомоги, проведено оцінку інших показників.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показники

Період

Відхилення

Повторне

Періодичне

04.06 – 04.12

04.06.2008/ 04.12.2008

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

Кількість суб’єктів гос-подарювання, які здійс-нюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою, од.

207

344

218

176

+137/+11/-31

Кількість суб’єктів господарюван-ня, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою, у порівнянні з повторним відстеженням (207) становить 176, це викликано карантинними обмеженнями в країні у 2020 році, уведеними задля запобігання та недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кількість рекламних конструкцій, од.

1724

143

110

90

-979/-990/-1013

Кількість рекламних конструкцій у порівнянні з повторним відсте-женням також значно пов’язана зі станом економіки. А у 2020 році зменшення рекламних конструкт-цій, окрім вищезазначеного фак-тора, пов’язане з карантинними обмеженнями, уведеними задля запобігання та недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Кількість приписів що-до порушення Порядку розміщення зовнішньої реклами, од.

282

20

35

24

-262/-247/-258

Динаміка кількості приписів залежить від зменшення або збільшення кількості порушень суб’єктами господарювання Порядка розміщення зовніш-ньої реклами у звітному році

Розмір надходження коштів від плати за користування місцями розташування зовніш-ньої реклами в місті до цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами (тис. грн. /рік)

1904 114,91

1710571,62

2050472,13

1986999,76

-193543,29/

+146357,22/ +82884,85

Незважаючи на вказані вище процеси, у тому числі зменшення кількості суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяль-ність у сфері реклами або за її допомогою у 2020 році, та рекламних конструкцій, спосте-рігається впевнена позитивна динаміка надходжень коштів від сплати за користування місцями розташування зовнішньої реклами в місті. Можна констатувати підвищення рівня відповідальності суб’єктів господарювання щодо своєчасності сплати та більш раціональне використання площин для розміщення соціальної рек-лами. Ці фактори разом з посиленим контролюванням розмі-ру та вчасності надходжень, сплати за розміщення реклами свідчать про суттєве збільшення надхо-джень до міського бюджету за рахунок зовнішньої реклами

 

Також слід зазначити, що за ініціативи міського голови та підрозділів виконкому міської ради, зокрема й інспекції з благоустрою виконкому Криворізької міської ради, міською радою було ухвалено рішення від 22.04.2020 №4608 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» та заходи щодо підтримки малого й середнього бізнесу на період карантину», яким суб’єктів господарювання, що мають дозволи на розміщення зовнішньої реклами, звільнили від сплати за користування місцями розташування зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності міста. За період з 01.03.2020 до 11.05.2020 це сприяло заощадженню суб’єктами господарювання 898 490,00 грн.

Якісні показники як у повторному, так і в періодичному відстеженні залишилися незмінними: покращення естетичного вигляду та благоустрою міста, упорядкування правовідносин між громадянами суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування – 4; можливість для громадян, суб’єктів господарювання користуватися суспільними благами – 5. (Оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою: 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100%, 4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто. Ураховуючи, що оцінка якісних показників під час здійснення повторного відстеження проводилася за 4-бальною системою задля забезпечення відповідності оцінки отримані під час повторного відстеження були переведені в 6-бальну систему).

Оціночні показники є стабільними. Розміри коштів і часу, що використовуються суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері реклами або за її допомогою, пов’язаними з використанням вимог регуляторного акта, є стабільними та залишаються на рівні  40 хв. та 26 грн. 25 коп. (на підставі визначення на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 – 6 000 грн).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим – поінформовано членів міської галузевої ради підприємців з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

Крім того, звіти щодо проведення відстежень, починаючи з базового, повторного, та періодичні публікуються в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» і, з моменту створення, на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет. Проєкти та рішення щодо будь-яких змін, пов’язаних з регуляторним актом, обов’язково публікуються на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет та на порталі відкритих даних rada.gov.ua відповідно до вимог чинного законодавства України. Під час проведення громадських слухань 27.01.2021 у форматі відеоконференції (платформа «Zoom») пропозицій та зауважень від присутніх осіб не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: За даними періодичного відстеження можна зробити висновок, що ураховуючи  економічні процеси, які відбувалися в країні у 2018– 2020 роках дія регуляторного акта майже в повному обсязі дозволила досягти запланованих під час його ухвалення цілей, а саме: удосконалення порядку розміщення зовнішньої реклами в місті з урахуванням архітектурних, планувальних, функціональних, історико-культурних чинників, покращення естетичного вигляду та сприяння благоустрою міста.

Ураховуючи вищевикладене, вважаємо, що Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті, затверджений рішенням міської ради від 28.11.2007 №1995, зі змінами, не потребує коригувань без суттєвих змін у законодавстві, що на даний час відсутні, окрім актуалізації назв установ та організацій, які за час дії Порядку змінилися.

 

 

Голова постійної комісії Криворізької

міської ради з питань комунального,

господарства, транспорту та зв’язку

 

                                     

      

                                Юрій Яровий

Голова постійної комісії Криворізької

міської ради з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики

 

                                            

                                   Юрій Вілкул

 

 

 

 

 

 

 

23 лютого 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.