Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-02-23 08:09:47Оновлено: 2021-02-23 08:10:37

Звіт

про повторне відстеження  результативності  регуляторного 

акта – рішення  Криворізької міської  ради від 26.06.2019 №3849

«Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва   м. Кривого Рогу на 2020 рік»

 

1. Назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:  рішення Криворізької міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік».

 

2. Виконавець заходів з відстеження: управління розвитку підприємництва, департамент фінансів виконкому Криворізької міської  ради.

 

3. Цілі прийняття акта: установлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України для суб’єктів господарювання – платників податку І, ІІ груп залежно від виду господарської діяльності.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:  з 01.01.2021 до 01.02.2021 (включно).

 

5. Тип  відстеження:  повторне.

 

6. Методи  одержання  результатів  відстеження: 

З метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених у рішенні міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік», під час повторного відстеження проводився порівняльний аналіз показників результативності акта із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження:

-  статистичних – кількості платників податку та фактичних надходжень у 2020 році до бюджету міста від сплати єдиного податку платниками І, ІІ групи;

-  оціночних – розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта, та рівня їх поінформованості з основними його положеннями, визначеними та підтвердженими суб’єктами господарювання, консультативно-дорадчими органами в здійсненні державної регуляторної політики.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу показників повторного періоду (01.01.2020–01.01.2021) та порівняння їх з аналогічними показниками, що встановлені під час базового відстеження (01.01.2019–01.01.2020), щодо надходжень до бюджету міста зі сплати єдиного податку та чисельності платників податку на підставі звіту управління Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, оперативної інформації Головного управління ДПС у  Дніпропетровській області (листи від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-07).

   Відповідно до Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) фіксовані ставки єдиного податку для платників І, ІІ груп установлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб-підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності (згідно з Кодексом та  КВЕДом ДК 009:2010) з розрахунку на календарний місяць. Податок є одним з джерел наповнення загального фонду міського бюджету.

Ставки податку на 2020 рік прийняті в місті в розмірі: для платників І групи – 8% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, ІІ групи – 17% розміру мінімальної заробітної плати при максимально допустимих на законодавчому рівні 10% та 20% відповідно.

                 

8. Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності акта:

Відповідно до статі 293 Кодексу органам місцевого самоврядування надані повноваження стосовно встановлення розміру ставок єдиного податку, для платників І, ІІ групи. Рішенням міської ради від 26.06.2019 №3849 установлені ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік, строк дії якого з 01.01.2020 до 31.12.2020.

 Оцінка показників повторного відстеження результативності регуляторного акта здійснювалася шляхом порівняння кількісних та якісних показників з аналогічними показниками, що встановлені під час базового відстеження (таблиця).                                                                                                                        

Показники

Показники  результативності дії регуляторного акта

Відхилення

 (+/-)

Базовий період

(01.01.2019–01.01.2020)

Повторний період

(01.01.2020– 01.01.2021)

Кількість платників єдиного податку І, ІІ груп (осіб)

10 037

10 196

+159

 Надходження коштів до бюджету міста від сплати єдиного податку (млн грн)

69,4

71,9

+2,5

Розмір часу і коштів, що витрача-тимуться суб’єктами господарю-вання-підприємцями, пов’язані з виконанням вимог акта (год./грн)

1,75/ 51,20 грн

1,75/51,66 грн

 

+0,46 *

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних по-ложень акта

Високий

Високий

 

 

*Примітка: зміна розміру коштів пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

Надходження до бюджету міста

За 2020 рік до бюджету міста надійшло єдиного податку від усіх груп  платників у сумі 374,7 млн грн, що складає 86,7% від плану. Невиконання склало 57,7 млн грн. Воно обумовлене впливом карантинних заходів на функціонування об’єктів бізнесу та доходи платників єдиного податку ІІІ групи.

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», зі змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                  SARS-CoV-2», зі змінами, міською радою ухвалені рішення від 27.05.2020 №4741 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік», зі змінами, 20.11.2020 №5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень», якими  встановлені пільги для платників єдиного податку І, ІІ груп з 01.03.2020 до 01.08.2020 та з 01.11.2020 до 30.11.2020.

За інформацією Головного управління  ДПС у Дніпропетровській області в 2020 році надійшло коштів до бюджету міста від сплати єдиного податку платниками І, ІІ груп у сумі 71,9  млн грн, що на 2,5 млн грн або на 3,6% більше, порівняно з прогнозними показниками, зазначеними в аналізі регуляторного впливу при розробці проєкту регуляторного акту (69,4 млн грн). Це пояснюється підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, що впливає на  розмір установлених ставок єдиного податку платникам І та ІІ груп.

 

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Показники прогнозної чисельності платників податку при підготовці аналізу регуляторного впливу розраховувалися за інформаціями Криворізьких північного, південного управлінь Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області на 2020 рік. Передбачалося кількість фізичних осіб-підприємців: 10 037 особи, з них І групи – 2 986 осіб,  ІІ групи – 7 051 особа (листи від 11.01.2019 №3096/10/04-36-57-08 та 10.01.2019 №272/04-36-56-02-40). Станом на 01.01.2021 чисельність платників єдиного податку становить  10 196 осіб, з них І групи – 3 064, ІІ групи – 7 132. Порівнюючи  повторний показник результативності дії регуляторного акта з базовим показником, можна констатувати збільшення кількості платників на 159 осіб або на 1,6%, у тому числі й платників І групи  на 78 осіб або на 2,6%, ІІ групи – на 81 особу або на 1,1%, що обумовлюється прагненням мешканців міста займатися підприємницькою діяльністю. 

 

Розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами малого підприємництва для подання заяви

Фактичні витрати часу суб’єктів господарювання, що виникають унаслідок дії регуляторного акта, відповідно до регулювання є стабільними й не перевищують заплановані 1,75 години та коштують 51,20 грн (для ознайомлення з регуляторним актом та подачею звітності податковим органам). У зв’язку зі збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 (прогнозовано 4 407 грн, установлено – 4 723 грн) витрати коштів збільшені на 0,46 грн та склали 51,66 грн.

Зміна грошових витрат пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

 

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Рівень поінформованості з основних положень регуляторного акта суб’єктів господарювання є достатньо високим. Суб’єктів господарювання було проінформовано про рішення міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу на 2020 рік» шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика», Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» (від 02.07.2019 №47 (21947), у тому числі в електронній версії газети).

На громадських слуханнях, що відбулися 21.01.2021 у форматі відеоконференції (платформа «Zoom»), надана характеристика кожному показнику результативності регуляторного акта щодо чисельності платників єдиного податку І, ІІ груп, надходження коштів до бюджету міста від сплати податку, розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, та рівня їх поінформованості з основних положень акта.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей.

На підставі показників результативності та оцінки результатів реалізації регуляторного акта – рішення міської ради від 26.06.2019 №3849 «Про встановлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва  м. Кривого Рогу на 2020 рік» можна зробити висновок, що цілі ухваленого рішення міської ради досягнуті повною мірою. Вищезазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог Кодексу, що забезпечує нормативно-правове регулювання відносин між платниками І, ІІ груп, контролюючими органами, органами місцевого самоврядування.

 

Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та  підприємництва Юрій Вілкул

Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань підприємництва    Андрій Юріс

 

23 лютого 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.