Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-02-23 08:11:11Оновлено: 2021-02-23 08:11:45

Звіт

про повторне відстеження  результативності регуляторного акта

рішення  Криворізької  міської  ради від 24.04.2019 №3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік»

 

            1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Криворізької міської ради від 24.04.2019 №3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік».

 

            2. Виконавець заходів з відстеження: управління розвитку підприємництва,  економіки,  департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради.

 

            3. Цілі прийняття акта: установлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у місті Кривому Розі на 2020 рік, відповідно до вимог Податкового кодексу України.  

 

            4. Строк виконання заходів з відстеження:  з  01.01.2021  по 01.02.2021.

 

            5. Тип  відстеження: повторне.

 

            6. Методи одержання результатів відстеження:

            З метою оцінки ступеня досягнення цілей, визначених при ухваленні  регуляторного акта – рішення міської ради від 24.04.2019 №3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік», проводиться порівняльний аналіз показників результативності акта повторного періоду із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження:

- статистичних – чисельності платників податку та фактичних надходжень коштів до бюджету міста від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (надалі – податок);

- оціночних – розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, та рівень їх поінформованості з основними його положеннями, визначені та підтверджені суб’єктами господарювання, консультативно-дорадчими органами в здійсненні державної регуляторної політики.

           

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також способи одержання  даних:

            Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося             шляхом аналізу показників повторного періоду (01.01.2020 – 01.01.2021)                    та порівняння їх з аналогічними показниками, що встановлені під час базового відстеження (01.01.2019 – 01.01.2020), щодо надходжень до бюджету міста                   та чисельності платників податку на підставі звіту управління Державної казначейської служби України в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-08).

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

У місті Кривому Розі рішенням міської ради, за типовою формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», установлено ставки податку на 2020 рік  у тих розмірах, що діяли у 2019 році та які є нижчими за граничний розмір ставки, передбачений Податковим кодексом України (1,5%):

      - на нежитлову нерухомість, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, у граничних розмірах  0,09% – 0,11%,  0,29% – 0,31%, 0,49% – 0,51% залежно від місця розташування (зональності) об’єкта;

- на житлову нерухомість, що перебуває у власності фізичних осіб, у розмірах 0,19% – 0,21% – залежно від місця розташування (зональності) об’єкта, юридичних осіб – 0,99% – 1,01% відповідно.

Також, установлено пільги зі сплати податку в розмірі 100% на господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, що перебувають у власності фізичних осіб – пенсіонерів. Чисельність фізичних осіб – пенсіонерів, задекларованих у базовому періоді, становила 254. Фактично у 2020 році зазначена пільга надана 492 пенсіонерам.

            Крім того, керуючись Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» міською радою ухвалено рішення від 20.11.2020 №5059 «Про податкові канікули для малого й середнього бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень», яким установлено ставку податку в розмірі «0%» з 01.11.2020 до 30.11.2020 на нежитлову нерухомість, що перебуває у власності юридичних та/або фізичних осіб, робота яких була заборонена пунктом 15 Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами.

Відповідно до статті 266 Податкового кодексу України сплата податку фізичними особами за звітний період здійснюється в другій половині періоду, наступного за звітним. Тобто, фізичні особи – платники податку, за ставками, установленими на 2020 рік, будуть сплачувати податок у ІІ півріччі 2021 року. Тому, аналізувати показники надходжень до бюджету міста можливо буде за результатами 2021 року.

Юридичні особи, відповідно до Податкового кодексу України, сплачують податок у звітному періоді. Тому, результативність регуляторного акта відстежується за показниками надходжень коштів від юридичних осіб.

Рішенням Антимонопольного комітету України від 11 липня 2019 року №493-р «Про розгляд справи про державну допомогу» визначено, що підтримка, яка надавалася Криворізькою міською радою, у формі встановлення ставки податку на 2020 рік, не є державною допомогою відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

За 2020 рік до бюджету міста надійшло податку від юридичних осіб у сумі 63,6 млн грн, (з них за житлову нерухомість – 0,7 млн грн, нежитлову – 62,9 млн грн.), що на 1,3 млн грн або на 2,1% більше, порівняно з прогнозними показниками, зазначеними в аналізі регуляторного впливу при розробці  проєкту регуляторного акта (62,32 млн грн, з них житлова нерухомість –                   0,65 млн грн, нежитлова – 61,67 млн грн). Це пояснюється збільшенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати на 7,2% (на момент розробки регуляторного акта – прогнозована 4 407 грн, на 01.01.2020 встановлено – 4 723 грн), що впливає на розмір ставки податку (збільшується вартість 1 кв метра житлової/нежитлової нерухомості), а також зростанням на 53 особи чисельності платників податку – юридичних осіб, які є власниками нежитлової нерухомості (на момент розробки регуляторного акта – 1 329 осіб,  на 01.01.2021 – 1 382 особи, листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-08).

Податок є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету міста, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, та фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

            Згідно з результатами повторного відстеження чисельності платників податку юридичних та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, установлено, що їх чисельність станом на 01.01.2021 становить 11 491 особу.   Порівнюючи повторний показник результативності дії регуляторного акта з базовим показником, можна констатувати збільшення кількості платників на 1 408 осіб, або на 14%, з них юридичних осіб – на 53, фізичних – на 1 355. Це пов’язано із залученням до сплати нових платників, які підпадають під дію регуляторного акта, завдяки проведеній роз’яснювальній роботі серед населення, у тому числі через засоби масової інформації, мережу Інтернет, надання окремих індивідуальних консультацій.

            Розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта, для ознайомлення з регуляторним актом та подачею юридичними особами декларації податковим органам було визначено – 8,25 грн / 0,30 год. У зв’язку з установленням на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 в розмірі 4 723,00 грн (прогнозовано 4 407,00 грн) витрати фактично склали  8,85 грн.

            Рівень поінформованості з основних положень регуляторного акта є досить високим. Суб'єктів господарювання, фізичних осіб було проінформовано про ухвалене рішення міської ради від 24.04.2019 №3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика», у Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 03.05.2019 №32 (21932) та в електронній версії газети.

На громадських слуханнях, що 15.01.2021 відбулись у форматі відеоконференції (платформа Zoom), надана характеристика за кожним показником результативності регуляторного акта щодо чисельності платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на яких поширювалося регулювання, надходження коштів до бюджету міста від сплати податку, розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, та рівнем їх поінформованості з основних положень акта.

            Інформацію про розмір та дату встановлення ставок податку оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України в підрозділі «Ставки місцевих податків та зборів» розділу «Податки, збори, платежі» (https://tax.gov.ua).

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

            На підставі аналізу показників результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 24.04.2019 №3669 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі на 2020 рік» можна зробити висновок про його актуальність у 2020 році, досягнення в повній мірі визначених ним цілей.

 

Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань планування бюджету, економіки та  підприємництва Юрій Вілкул

Голова постійної комісії Криворізької міської ради з питань підприємництва    Андрій Юріс

23 лютого 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.