Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Інформація про виконання заходу Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

Створено: 2019-01-23 14:43:27Оновлено: 2019-01-23 14:44:29

(п.5.3 «Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків, для довкілля та здоров’я населення»)

В рамках реалізації Міської екологічної програми за завданням міського голови, та при підтримці громадськості міста, на замовлення управління екології в 2018 році виконана робота: «Визначення хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікації та інвентаризації основних джерел викидів забруднюючих речовин «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Південний гірничо-збагачувальний комбінат», у тому числі оцінки ризиків для довкілля та здоров’я населення»1.

Виконавцем роботи ТОВ «Науково-дослідницький інститут інноваційних технологій», залучалися науковці державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» і Придніпровської державної академії будівництва та архітектури2.

Дослідження якості атмосферного повітря здійснювалися по чотирьом районам міста3 – Довгинцівський, Металургійний, Центрально-Міський, Інгулецький - в зоні потенційного впливу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний ГЗК», що здійснюють найбільший вплив на стан атмосферного повітря міста.

Проаналізовано стан атмосферного повітря4 за п’ять років з 2013 по 2017 роки, опрацьовано понад 1 млн. показників якості атмосферного повітря.

До проведення інструментальних досліджень якості атмосферного повітря міста залучалися пересувна лабораторія комунального підприємства «Центр екологічного моніторингу» Дніпропетровської обласної ради», Криворізький лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я та інші лабораторії.

В роботі використані матеріали5 діючих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та матеріали інвентаризації стаціонарних джерел викидів підприємств «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Південний комбінат», дані Лабораторії спостережень за станом атмосферного повітря м. Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру Гідрометеорології, результати автоматизованих постів міської системи моніторингу повітря.

Виконано геокодування та пріоретизовано основні джерела забруднення атмосферного повітря6.

На підставі моделювання усереднення концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери здійснено розрахунок зон забруднення7 від господарської діяльності пріоритетних виробничих об’єктів «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Південний гірничо-збагачувальний комбінат».

Вперше розглянуто кумулятивний вплив усіх промислових площадок ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Південний ГЗК» в цілому на стан атмосферного повітря міста.

Виконано інструментальне визначення хімічного, мінералогічного та гранулометричного складу пилу8, концентрації якого є одними з найвищих в атмосферному повітрі міста.

Здійснено просторовий аналіз (геокодуквання) населення м. Кривий Ріг за місцем проживання в зоні фактичного та потенційного впливу пріоритетних виробничих об’єктів цих двох підприємств.

Проаналізовано показники захворюваності населення чотирьох районів міста за усіма класами хвороб у різних вікових категоріях за абсолютними показниками, а також розрахунок відносних показників захворюваності, які дають більш наочне уявлення про рівень захворюваності у різних вікових групах з урахуванням чисельності населення. Використано один з найбільш ефективних сучасних підходів до встановлення зв’язку між станом навколишнього природного середовища та здоров’ям населення міста Кривий Ріг – методологію оцінки ризиків.

Результати даної роботи отримали позитивні рецензії від наукових установ Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України.

За результатами виконаної роботи встановлено:

- гострий комбінований вплив усіх досліджуваних забруднюючих речовин9, що містяться у приземному шарі атмосферного повітря чотирьох районів м. Кривий Ріг формує високі рівні ризику та надзвичайно високий рівень небезпеки для здоров’я населення;

- між викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря «АрселорМіттал Кривий Ріг» та їх концентраціями у приземному шарі атмосфери існує прямий статистично підтверджений кореляційний зв'язок в бінарних системах викидів10;

- виявлено наявність прямого зв’язку різної сили11 та ступеню достовірності між викидами пилу, оксиду вуглецю від виробничої діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та викидами пилу від ПАТ «ПівдГЗК» та первинною захворюваністю населення в 4-х досліджуваних районах усіх вікових груп;

- доведено, що найбільшою мірою на рівень захворюваності населення різних вікових груп впливають викиди від промислових площадок металургійного та коксохімічного виробництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

- визначено кількість населення, яке проживає в зонах підвищеного ризику12;

- з урахуванням європейських стандартів та європейської практики розроблено методичні рекомендації щодо визначення шкоди для здоров’я та життя населення, яке проживає на екологічно-небезпечних територіях;

- отримані результати розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарів атмосфери, результати розрахунку коефіцієнту небезпеки вказують на те, що затверджені на теперішній час проекти санітарно-захисних зон основних підприємств-забруднювачів мають певні ознаки використання підприємствами недостовірної інформації при виконанні цих проектів.

Висновки даної роботи це важливий крок до переходу від систематизації і узагальнення інформації про взаємозв’язок показників захворюваності мешканців міста із показниками негативного впливу на компоненти навколишнього середовища від діяльності промислових об'єктів міста до фактичного відшкодування цих збитків за рахунок встановлення конкретного джерела походження негативного впливу.

Результати цієї роботи це доказ необхідності і підстава для ухвалення на всіх рівнях державної влади, необхідності прийняття відповідних законодавчих актів, окремих законів, направлених на покращення існуючої ситуації для забезпечення комфортних умов проживання мешканців міста.

23 січня 2019

© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради