Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2017 році

Створено: 2017-12-21 10:35:41Оновлено: 2017-12-21 10:37:17

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднюється звіт міського голови Вілкула Ю.Г. щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради у 2017 році. Звіт було заслухано Криворізькою міською радою (рішення міської ради від 20.12.2017 №2281).

Звіт
міського голови щодо здійснення державної регуляторної
політики виконавчими органами міської ради у 2017 році

Реалізація державної регуляторної політики Криворізькою міською радою, її виконавчим комітетом протягом 2017 року здійснювалась у відповідності до завдань, визначених Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», планами діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженими рішеннями міської ради від 23.11.2016 №1073, виконкому міської ради від 14.12.2016 №509, зі змінами, та спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади. Така процедура передбачає:

- розробку планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- підготовку проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу;

- опублікування повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів та  безпосередньо проектів разом з аналізом їх регуляторного впливу;

- роботу із зацікавленими суб’єктами (отримання зауважень і пропозицій, проведення  громадських слухань тощо);

- опрацювання проектів постійними комісіями міської ради;

- направлення нормативно-правових актів міської ради до:

- територіального відділення Антимонопольного комітету України для отримання погодження щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання (Розпорядження Антимонопольного комітету України від 01 квітня 1994 року №4-р, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за №78/287);

- державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики;

- ухвалення регуляторних актів;

- офіційне оприлюднення ухвалених регуляторних актів;

- проведення відстежень результативності ухвалених регуляторних актів (базового, повторного, періодичного);

- підготовку та оприлюднення звітів про відстеження результативності дії регуляторного акта.

Процедури щодо єдиного підходу при підготовці, затвердженні та відстеженні результативності регуляторних актів органів місцевого самоврядування відображено в рішеннях міської ради від 24.12.2015 №15 «Про затвердження Регламенту Криворізької міської ради», виконкому міської ради  від   09.11.2016  №487  «Про  затвердження   Регламенту  виконавчого  комітету Криворізької міської ради в новій редакції», зі змінами.

Під  час  проведення в лютому поточного року навчання депутатів Криворізької міської ради з теми «Про стан дотримання органами місцевого самоврядування єдиного підходу до підготовки проектів регуляторних актів» зверталася особлива увага на механізм визначення впливу органів місцевого самоврядування на діяльність суб’єктів господарювання.

Протягом 2017 року додержанню на практиці принципів державної регуляторної політики під час розробки та ухвалення регуляторних актів сприяли розгляд проектів регуляторних актів – проектів рішень міської ради на засіданнях відповідальної постійної комісії міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва та 6 профільних (головних) постійних комісій міської ради: з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, свободи слова; планування бюджету та економіки; комунального господарства, транспорту та зв’язку; природокористування, екології, охорони здоров’я та соціального захисту населення; освіти, науки, сім’ї і дітей, молоді, культури та спорту; земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста, до сфери відання яких належить супроводження розгляду регуляторного акта, опрацювання проектів рішень виконкому міської ради – на засіданнях міської координаційної ради з питань розвитку підприємництва та міських галузевих рад підприємців профільної спрямованості.

Крім того, проекти рішень міської ради розглядалися членами експертної комісії з питань підготовки проектів регуляторних актів, які є представниками наукових установ (Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет», Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»), професійних спілок, фіскальних органів, суб’єктів господарювання тощо.

Системно, як і в попередні роки, на веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет з метою посилення взаємодії органів місцевого самоврядування з бізнес-громадою міста в процесі формування та прийняття рішень, а також поліпшення спроможності бізнесу аналізувати місцеву регуляторну політику та формувати фахові пропозиції від підприємницької спільноти задля покращення бізнес-середовища розміщуються повідомлення про залучення до співпраці при підготовці аналізу регуляторного впливу суб’єктів господарювання, лідерів громадських, профспілкових організацій підприємств та їх об’єднань. 

Під  час  підготовки  проектів  регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу проводилися консультації із зацікавленими сторонами щодо вимог регулювання. Протягом поточного року в проведенні 38 консультацій брали участь 560 осіб. Серед представників громадськості слід відзначити міські галузеві ради підприємців з питань виробництва продуктів харчування; діяльності  ринків; торгівлі  та ресторанного господарства; діяльності готелів та надання індивідуальних послуг; у сфері культури, спорту, організації подорожувань, відпочинку та розваг тощо, міську координаційну раду з питань розвитку підприємництва, Криворізьке представництво Дніпропетровської торгово-промислової палати, Фонд підтримки та захисту прав підприємництва, малого та середнього бізнесу в Україні, Криворізьке регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців, Криворізьку міську громадську організацію «Спілка робітників сфери побуту та платних послуг» тощо.

Розпорядженнями міського голови від 06.02.2017 №17-р «Про недопущення згортання підприємництва в місті», 17.08.2010 №174-р «Про заходи щодо забезпечення ефективності у здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування», зі змінами (розпорядження міського голови від 10.10.2017 №227-р) відділам, управлінням, іншим виконавчим органам міської ради доручено неухильно дотримуватися виконання строків підготовки актів органів місцевого самоврядування, унесених до планів діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затверджених рішеннями міської ради від 23.11.2016 №1073, виконкому міської ради від 14.12.2016 №509, зі змінами. Для фахового опанування практичних навичок застосування оновленої методики підготовки аналізу регуляторного впливу (систематизовані оцінювання регулювання з окресленням його позитивного та негативного впливу) продовжено практику щоквартальних семінарів.

У звітному році продовжувалася робота з упорядкування нормативно-правового регулювання господарської діяльності. Якщо виникала необхідність ухвалення регуляторного акта, який не було внесено до плану діяльності з підготовки регуляторних актів, до плану вносилися відповідні зміни з подальшим їх оприлюдненням у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

Так на поточний рік було передбачено підготовку 6 рішень міської ради та 3 – її виконкому.

Протягом 2017 року було ухвалено 3 рішення міської ради від:

- 27.06.2017 №1774 «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста Кривого Рогу на 2018 рік»;

- 27.06.2017 №1775 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у  м. Кривому Розі на 2018 рік»;

- 12.07.2017 №1862 «Про встановлення ставок земельного   податку розміру орендної плати, пільг зі сплати за землю та затвердження Регламенту оподаткування земельних ділянок на території міста Кривого Рогу у 2018 році»;

та 2 рішення виконкому міської ради від:

- 23.05.2017 №253 «Про Порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого й середнього підприємництва»;

- 13.09.2017 №391 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 23.05.2017 №253 «Про Порядок використання коштів міського бюджету для надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого й середнього підприємництва».

На громадському обговоренні перебувають проекти рішень міської ради «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, відмови в їх видачі, переоформлення та анулювання таких дозволів» та виконкому міської ради «Про конкурсні засади розміщення тимчасових споруд та утримання об’єктів благоустрою в м. Кривому Розі» і аналіз їх регуляторного впливу. Проект рішення міської ради з аналізом його регуляторного впливу «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях на території міста Кривого Рогу» направлено відповідно до ст. 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до Державної регуляторної служби України для отримання пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики.

За проектом рішення міської ради «Про механізм продажу земельних ділянок комунальної власності (або прав на них) на території  м. Кривого Рогу» наразі триває уточнення всіх проблемних моментів реалізації законодавчих актів, що стосуються цього питання. Виконкомом міської ради до Державної регуляторної служби України направлено листи (від 04.08.2017 №2/18-2970, 09.11.2017 №2/18-4393) з вищевказаних питань.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів здійснювалася відповідно до Методик, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

Усі проекти рішень міської ради, що були направлені до Державної регуляторної служби України, зазнали доопрацювання. При їх ухваленні було використано найоптимальніші методи вирішення питань й доведено необхідність виконання органами місцевого самоврядування принципу правової та організаційної самостійності.

За висновками Державної регуляторної служби України окремі проекти рішень не мали ознак регуляторного характеру й були ухвалені без проведення регуляторної процедури. А саме: від:

- 29.03.2017  №1506  «Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від 26.06.2013 №2037 «Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва»;

- 26.04.2017  №1602  «Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від 21.12.2011 №778 «Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу».

Задля  забезпечення  дотримання  принципу  прозорості проведено 20 громадських  обговорень  проектів  регуляторних  актів  та  результату  досягнення   цілей, задекларованих при ухваленні діючих актів, за участю членів територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів.

При  здійсненні  аналізу результативності дії вже ухвалених регуляторних актів, під час проведення відстежень громадськість має можливість брати участь у їх оцінці відносно досягнення конкретних цілей регулювань і вносити пропозиції та зауваження щодо підвищення ефективності їх дії.

Відповідно до графіка здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради за 2017 рік було проведено 20 відстежень результативності дії регуляторних актів. Із них: базових – 4, повторних – 6, періодичних – 10 (додаток). Крім того, за двома регуляторними актами заходи тривають.

Під час проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів було встановлено, що їх реалізація забезпечила певне досягнення цілей, визначених при ухваленні актів. Усі звіти про відстеження результативності дії регуляторних актів оприлюднені в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

Покращується проведення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів та підготовки результатів відстежень із залученням до цієї роботи незалежних експертів. Однак, на теперішній час ця робота ще не набула значної результативності. Громадські організації, що співпрацюють з підприємницькою спільнотою, все ще не виявляють бажаної активності в експертуванні регуляторних актів на етапі відстеження результативності їх дії. Пріоритет у цьому напряму належить консультативно-дорадчим органам при виконкомі міської ради. Серед громадських організацій, що беруть участь у цьому процесі, слід зазначити громадські організації «Криворізька спілка водіїв», «Криворізька асоціація власників транспортних засобів», «Криворізька спілка власників пасажирського автотранспорту» і міські галузеві ради підприємців з правових питань та судово-експертної діяльності, з питань земельних відносин, з питань діяльності у сфері транспорту і зв’язку, міського конкурсного комітету з визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом тощо.

За підтримки депутатів міської ради на виконання Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №1173, зі змінами, з метою забезпечення інформаційної відкритості з питань державної регуляторної політики проводиться безкоштовне розповсюдження збірника регуляторних актів та розміщення презентації щодо здійснення регуляторної діяльності на програмному модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор» порталу «Криворізький ресурсний центр».

Виконкомом міської ради здійснюються постійні заходи з удосконалення нормативно-правової  бази,  що  регулює  підприємницьку  діяльність,   шляхом організації контролю за дотриманням виконавчими органами міської ради регуляторної процедури.

Завдяки ухваленню рішень виконкому міської ради від 08.02.2017 №55, 14.03.2017 №114, 12.07.2017 №314, 11.10.20217 №432 «Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 14.12.2016 №509 «Про реалізацію та планування органами місцевого самоврядування регуляторної політики» постійно підтримується в актуальному стані реєстр діючих регуляторних актів, перелік яких розміщено на офіційній веб-сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. На 01.01.2018 діючих регуляторних актів буде 38, з них 27 рішень міської ради, 11 – рішень виконкому міської ради.

З метою опанування практичними навичками застосування оновленої методики проведення аналізу впливу регуляторного акта проводяться щоквартально семінари з особами відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, відповідальних за виконання та впровадження регуляторної діяльності (розпорядження міського голови від 10.10.2017 №227-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17.08.2010 №174-р «Про заходи щодо забезпечення ефективності у здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування»), використовується індивідуальний підхід до підготовки аналізу регуляторного впливу фахівцями, направляються звернення щодо проведення адресної роз’яснювальної роботи громадським організаціям, суб’єктам господарювання та органам місцевого самоврядування для можливості скористатися нею в разі розробки регуляторних актів.

За результатами послідовної роботи визнано такими, що втратили чинність, рішення міської ради від:

- 29.09.2004 №2202 «Про затвердження Правил приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Кривого Рогу» (рішення міської ради від 12.06.2017 №1689);

- 22.02.2012 №978 «Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» (від 27.06.2017 № 1797).

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» підвищує відповідальність розробників регуляторних актів, тому необхідна подальша координація та налагодження роботи всіх відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради й зацікавлених сторін.

Це підтверджено, також, результатами щоквартального анкетування суб’єктів господарської діяльності з питань визначення їх активності при здійсненні державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування.

Усього в анкетуванні взяло участь 1 064 респонденти.

Переважна більшість респондентів 94,7% (1 008 осіб) відмітили обізнаність з правами при здійсненні регуляторної діяльності.

Більшість  учасників  опитування  93,5%  (995  осіб)  вважають, що проведення реформ органами місцевого самоврядування в дозвільній системі та регуляторній політиці позитивно впливає на їх підприємницьку діяльність.

Робота, що проводиться з питання висвітлення інформації про регуляторну діяльність, не залишається поза увагою респондентів. Так, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року дещо підвищився (93,0% проти 90,9%)  відсоток  респондентів,  які задоволені можливістю та якістю отриманої інформації з питання здійснення регуляторної політики.

Аналіз одержаних даних свідчить, що органам місцевого самоврядування  необхідно розширити канали висвітлення інформації, пов’язаної з регуляторною діяльністю.

Показники анкетування свідчать про активну позицію суб’єктів господарювання щодо порядку здійснення органами місцевого самоврядування державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.   

Ураховуючи зазначене, істотним важелем відповідальності за якість відстеження результативності дії нормативно-правових актів можна вважати постійну співпрацю з громадськими організаціями.

На офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської раді в мережі Інтернет створено розділи «Регуляторна політика» у підрозділах «Законодавство України» та «Інформаційна база», у яких систематично оновлюється інформація щодо планування діяльності міської ради та її виконкому з підготовки проектів регуляторних актів, реєстру діючих регуляторних актів, розміщуються повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу, звітів про відстеження регуляторного впливу актів. Задля відкритості органів виконавчої влади на порталі «Криворізький ресурсний центр» підтримується в актуальному стані інформація про проведення громадських слухань. Висвітлюються питання регулювання й на програмному модулі «Віртуальний бізнес-інкубатор».

Завдяки послідовній роботі виконкому міської ради в напряму запровадження регуляторної політики, звичною справою стало проведення інформаційно-роз’яснювальних зустрічей із суб’єктами господарювання (березень, червень, жовтень, грудень), метою яких є інформування про зміни та виявлення питань, що стримують розвиток  підприємництва.

Тільки у 2017 році представники бізнесу міста отримали всебічну підтримку за рахунок фінансування Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в м. Кривому Розі на 2017 – 2020 роки (рішення міської ради від 21.12.2016 №1173, зі змінами), у тому числі за рахунок часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб’єктам малого й середнього підприємництва (при створенні нових робочих місць від 1 до 6 з виплатою від 4,75 тис. грн.  до 28,5 тис. грн.), проведення форумів, семінарів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, видання збірників, посібників з різних аспектів ведення бізнесу, підвищення рівня поінформованості суб’єктів господарювання з питань дерегуляції господарської діяльності та реалізації державної регуляторної політики.

У  цілому  стан  реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності в місті визначив стійку тенденцію з впорядкування регуляторних процесів у відповідності до норм та вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пріоритетами в забезпеченні та реалізації регуляторної політики на 2018 рік має стати активне залучення експертів для участі у формуванні політики через механізм розрахунку витрат на запровадження регулювання для суб’єктів підприємництва, у тому числі малого, збереження системного характеру планування, оприлюднення та врахування громадської думки членів територіальної громади, суб’єктів господарювання та їх об’єднань.


 

21 грудня 2017

© 2009—2020, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту Perekrestok.agency