Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта

Створено: 2021-08-02 14:10:01Оновлено: 2021-08-02 14:13:11

УВАГА! На публічне ознайомлення виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення Криворізької міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна,  що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати», який підписано 25.06.2021  постійними комісіями Криворізької міської ради з питань з питань планування бюджету, економіки та регуляторної політики; земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста.

ЗВІТ

про базове відстеження проєкта регуляторного акта – рішення міської

ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна,  що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати»

 

1. Назва проєкта регуляторного акта: рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна,  що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати».

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта: виконання норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 29.04.2021 до 31.05.2021 включно.

 

5. Тип відстеження: базове

 

6. Методи одержання результатів:

Методами одержання показників результативності проєкту є статистичні дані щодо розміру надходжень від плати за оренду комунального майна до бюджету Криворізької міської територіальної громади, кількості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, укладених договорів оренди комунального майна, отримані на підставі щомісячних звітів балансоутримувачів та обслуговуючого комунального підприємства, згідно з даними Реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста Кривого Рогу та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів; щодо розміру коштів і часу, що витрачаються одним суб’єктом господарювання на виконання вимог регулювання, оціночні дані щодо розміру часових витрат у еквіваленті встановленої  мінімальної вартості робочого часу;  рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаних з регулюванням (Криворізька міська газета «Червоний гірник»  на паперових носіях та в електронній версії, офіційні вебсторінки Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад у мережі Інтернет).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-тивність дії регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія регуляторного акта, здійснена управлінням комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради за результатами аналізу статистичних даних щодо розміру надходжень від плати за оренду комунального майна, отриманих на підставі щомісячних звітів балансоутримувачів та обслуговуючого комунального підприємства, згідно з даними Реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста Кривого Рогу та за результатами обговорень із суб’єктами господарювання, у тому числі підприємцями,  які орендують або мають намір орендувати комунальне майно для здійснення їх діяльності, членами міської консультативної ради суб’єктів господарювання з питань страхування, фінансового посередництва, операцій біржових та з нерухомим майном.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:

При  розробці проєкту регуляторного акта використано планові показники. Так, протягом базового періоду регулювання рішенням міської ради «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2021 рік» річне бюджетне завдання з надходження від орендної плати за користування комунальним майном встановлено в розмірі 15 000,0 тис. грн, з урахуванням 222 суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта, та 646 укладених договорів оренди комунального майна. За 5 місяців 2021 року за інформаціями про надходження коштів від оренди комунального майна балансоутримувачів та уповноважених органів управління, до сфери управління яких належать балансоутримувачі комунального майна, до бюджету Криворізької міської територіальної громади надійшло 7 927,70 тис. грн.

Також, прогнозованим ефектом від регулювання є підвищення якості наданих послуг балансоутримувачами та обслуговуючим комунальним підприємством, отримання своєчасної об’єктивної інформації про стан об’єктів оренди, збільшення кількості інвестиційно привабливих об’єктів для оренди, що, у свою чергу, призведе до збільшення кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, і як результат збільшення кількості укладених договорів оренди шляхом проведення електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарю-вання визначено витрати на одного суб’єкта господарювання, що будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, а саме: суб’єкти господарювання для отримання первинної інформації можуть понести витрати на ознайомлення з актом, а також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу. Відповідно до проведених розрахунків на проходження етапів регулювання підприємець витратить 6,14 грн. та 0,17 години.

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців міста є досить високим. У мережі Інтернет офіційними вебсторінками Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад за 5 місяців 2021 року скористалися майже 209,3 тис. відвідувачів. Крім того, мешканці користуються Криворізькою міською газетою «Червоний гірник» та її електронною версією (статистичні дані не обраховуються).

На пропозиції щодо розподілу орендної плати між бюджетом Криворізької територіальної громади та балансоутримувачем – установами, комунальними закладами, надано вмотивовані роз’яснення у відповідності до ст. 13, 69-1 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до Порядку підготовки пропозицій щодо удосконалення проєктів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №634, Криворізькою міською радою листом до Державної регуляторної служби України (від 29.04.2021 №3/9/338) направлено проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» і аналіз його регуляторного впливу для розгляду та проведення експертизи.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей:

Нормативно-правовий акт – рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна,  що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» є актуальним.

Проведено експертизу вказаного проєкту Державною регуляторною службою України та визначено (лист від 20.05.2021 №2700/0/20-21), що відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проєкт рішення не містить норм регуляторного характеру, а його ухвалення не потребує реалізації процедур, передбачених цим Законом.

Ураховуючи вищевикладене, пропонуємо винести на розгляд міської ради в червні проєкт рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати», як такого, що не містить ознак регуляторності та в подальшому не потребує виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері регуляторної діяльності.

 

 

02 серпня 2021

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради