Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Про відстеження результативності проєкта регуляторного акта

Створено: 2021-04-02 10:15:40Оновлено: 2021-04-02 10:17:05

Про відстеження результативності проєкта регуляторного акта  – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів міста»

На публічне ознайомлення (оприлюднення) виноситься звіт про базове відстеження результативності проєкта регуляторного акта – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів міста», підписаний 26.03.2021 постійними комісіями Криворізької міської ради з питань планування  бюджету, економіки та регуляторної  політики, підприємництва.

ЗВІТ

про базове відстеження проєкта регуляторного акта – рішення

Криворізької  міської ради «Про користування елементами благоустрою

та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприєм-ницької діяльності на територіях адміністративних районів  м. Кривого  Рогу»

1. Назва проєкта регуляторного акта: рішення Криворізької міської ради «Про користування елементами благоустрою  та  їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для  здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів  м. Кривого  Рогу» (надалі – проєкт рішення).

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта: проєкт рішення Криворізької міської ради спрямований на урегулювання питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності згідно з вимогами чинного законодавства та забезпечення належного благоустрою міста. Також цілями регулювання є: установлення для суб’єктів  господарювання  єдиного зручного механізму, відповідно до якого вони мають можливість використовувати окремі елементи благоустрою з дотриманням вимог чинного законодавства у сфері податкових, земельних відносин, щодо санітарних норм, правил благоустрою, приведення  споруд у відповідність до архітектурних вимог.

             4. Строк виконання заходів з відстеження: з 28.01.2021 до 01.03.2021 включно.

5. Тип відстеження: базове

6. Методи одержання результатів:

         Методами одержання показників результативності проєкту є статистичні дані про кількість місць розміщення тимчасових споруд на території міста, передбачених комплексними схемами, оціночні дані щодо розміру часових витрат у еквіваленті встановленої  мінімальної вартості робочого часу, можливості отримання прибутку за рік (за консультаціями із суб’єктами господарювання), рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням (Криворізька міська газета «Червоний гірник»  на паперових носіях та в електронній версії, офіційні вебсторінки міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад у мережі Інтернет).

      7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результа-тивність дії регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

   Оцінка  стану  суспільних  відносин,  на  врегулювання  яких  спрямована 

дія проєкта регуляторного акта, здійснена за результатами статистичних і оціночних даних, отриманих за фактичними даними комплексних схем розміщення тимчасових споруд на території міста  та  за результатами обговорень із суб’єктами господарювання, у тому числі підприємцями,  якими організовано діяльність сезонних ярмарків на елементах благоустрою, членами міської галузевої ради з питань торгівлі та ресторанного господарства.

            8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акта:

При  розробці проєкту регуляторного акта використано вихідні дані  комплексних схем розміщення тимчасових споруд, відповідно до яких передбачено 812 окремих елементів благоустрою, на яких можуть бути  розміщені тимчасові споруди за відповідними договірними умовами.

Суб’єкти господарювання можуть понести витрати на відшкодування вартості проведення незалежної оцінки вартості елемента благоустрою, на розробку паспорта прив’язки, а також часові витрати в еквіваленті установленої мінімальної вартості робочого часу, використаного на оформлення договірних відносин. Відповідно до проведених розрахунків на проходження етапів регулювання підприємець витратить 1,9 години та  4,57 тис. грн.

У свою чергу, за результатами проведених консультацій із суб’єктами господарювання, які протягом 2020 року здійснювали роботу в пересувних тимчасових спорудах, орієнтовно розраховано, що завдяки запровадженню регулювання суб’єкти господарювання мають можливість отримати прибутки за рік у розмірі  майже 16,00 млн. грн.

При цьому прогнозованим ефектом від регулювання може бути якісний показник – приведення стану щонайменше 200 фасадів тимчасових споруд  до  архітектурних вимог.  

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, мешканців міста є досить високим, оскільки річний тираж Криворізької міської газети «Червоний гірник» складає понад 1,3 млн  примірників на паперових носіях. Крім того, мешканці користуються електронною версією газети (статистичні дані не обраховуються). У мережі Інтернет офіційними вебсторінками Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, виконкомів районних у місті рад щомісячно користуються  понад 30 тис. відвідувачів.

     09.02.2021 (у період базового відстеження з 28.01.2021) набув  чинності  Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 23 листопада 2020 року №284 «Про внесення Змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (надалі – Наказ №284). У зв’язку з цим  окремі положення проєкту регуляторного акта потребують приведення їх у відповідність до змін, унесених Наказом №284.

      9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення вищезазначених цілей:

    За   результатами  базового відстеження,  ураховуючи пропозиції  Держав-

ної регуляторної служби України (лист від 24.02.2021 №803/0/20-21), Південно-східного міжобласного територіального відділення антимонопольного комітету України (лист від 25.02.2021 №54-02/698), результати обговорень  під час проведення громадських слухань,  виникла необхідність унесення  змін,  передбачених  Наказом  №284, до проєкту регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради «Про користування елементами благоустрою  та  їх частинами при розміщенні тимчасових споруд  для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та винесення опрацьованого проєкта й аналізу його регуляторного впливу на обговорення.

 

Міський голова   Костянтин Павлов.

01 квітня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.