Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

У Кривому Розі оголошено закупівлі енергосервісу для економії бюджетних коштів

Створено: 2019-09-11 14:57:58Оновлено: 2019-09-11 14:59:16

У системі державних закупівель «ProZorro» вперше оголошено 20 енергосервісних тендерів для впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти.

Відповідно до Закону України № 327-VIII «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» енергосервіс – це комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення замовником енергосервісу споживання та/або витрат на оплату паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг порівняно із споживанням (витратами) за відсутності таких заходів.

ЕСКО – це енергосервісна компанія, яка виконує роботи із впровадження енергоефективних заходів (наприклад, утеплення фасадів, заміна вікон та дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів тощо).

Завдяки цим заходам замовник починає економити ресурси та, відповідно, гроші, частину яких отримує ЕСКО як плату за свої послуги та повертає вкладені інвестиції.

До типо­вих послуг ЕСКО належать, зокрема, про­ведення енергетичного аудиту (якщо на об’єкті, де впровадження заходів з енергоефективності його не було проведено у регламентований пері­од), підготовка техніко-економічного обґрунтування пропонованих захо­дів, пошук та залучення фінансових ресурсів, постачання, встановлення, технічне обслуговування, експлуата­ція обладнання, нагляд за процесом впровадження енергоефективних заходів та контроль рівня досягнутої економії, управління ризиками (фі­нансовими і технічними), а також на­вчання персоналу замовника з метою передачі вмінь і навичок експлуатації встановленого обладнання після за­кінчення терміну договору.

Основою дії енергосервісного догово­ру є повернення приватних інвестицій в енергоефективність бюджетних установ виключно за рахунок еко­номії енергоспоживання. У межах енергосервісного договору ЕСКО за власні чи кредитні кошти визначає і впроваджує найбільш ефективні заходи для скорочення споживання енергетичних ресурсів на об’єкті за­мовника, а також гарантує досягнення відповідної економії затрат. Водночас упродовж дії договору замовних ви­плачує виконавцю частину коштів, зекономле­них на оплаті енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг в результаті енергосервісу. Після за­вершення терміну дії договору вся сума забезпеченої економії і вста­новлене обладнання переходять у власність замовника.

Упровадження таких проектів дозво­ляє замовникам без додаткових за­трат бюджетних коштів оновити осно­вні інженерні системи громадських будівель, забезпечити комфортні умови перебування громадян у цих будівлях (школах, дитячих садках, лікарнях, адміністративних корпусах, клубах, бібліотеках тощо), а також зменшити витрати на комунальні послуги та енергоресурси. Одним із важливих факторів, що стимулюють укладання енергосервісних договорів є те, що виплати виконавцеві здійсню­ються лише на підставі верифікації досягнення економії, зазначеної у договорі.

Таким чином, енергосервісна компанія повністю бере на себе фінансові ризики і відповідальність за реалізацію проекту з підвищення енергоефективності.

За діючими в країні ЕСКО-проектами економія енергоспоживання складає від 15% до 70%. Згідно із законодавством України, енергосервісні договори можуть укладатись на строк до 15 років. Протягом дії такого договору розмір витрат бюджетної установи на оплату паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг не змінюється. Одночасно, комфорт від перебування у термомодернізованих будівлях значно зростає одразу після реалізації енергоефективних заходів, тобто ще на початку дії договору. Під час дії енергосервісного договору замовник енергосервісу може отримувати вигоду у вигляді відсотка від досягнутої економії (зазвичай 10-20%), а після завершення договору енергетичні витрати на утримання будівлі бюджетної установи значно знижуються.

Перелік освітніх закладів, у яких планується впровадження енергоефективних заходів за рахунок енергосервісу:

 1. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 52 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
 2. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 46 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 3. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 44 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 4. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 5. Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №57 фізкультурно-оздоровчого напряму" Криворізької міської ради
 6. Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 7. Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 8. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 72 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 9. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 10. Криворізький навчально-виховний комплекс № 58 "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 11. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 12. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №14 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 13. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 92 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 14. Криворізький навчально-виховний комплекс №129 "Гімназія – ліцей академічного спрямування" Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 15. Криворізький навчально-виховний комплекс №128 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 16. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 111 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 17. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 18. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 19. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
 20. Криворізький Покровський ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

Тож чекаємо зацікавлених інвесторів, готових впровадити енергоефективні заходи з метою покращення умов у наших бюджетних закладах!

11 вересня 2019

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.