Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2021-04-01 07:50:48Оновлено: 2021-04-01 07:52:26

Звіт

про базове  відстеження  результативності  регуляторного акта 

проєкту рішення  Криворізької міської   ради  «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу»

 

1. Назва регуляторного  акта,  результативність якого відсте-жується: проєкт рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу».

 

2. Виконавець  заходів з  відстеження: управління розвитку підприємництва та департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: установлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності,  відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 23.02.2021 до 23.03.2021.

 

5. Тип  відстеження:  базове.        

 

6. Методи  одержання  результатів  відстеження: 

Аналіз показників за період базового відстеження:

- статичних – фактичних  та прогнозних надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати єдиного податку, чисельності платників податку у 2020, 2021, 2022 роках здійснювався під час підготовки аналізу регуляторного впливу проєкту рішення міської ради за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (листи від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-07);

- оціночних – витрат коштів і часу на реалізацію регулювання, за результатами консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо  здійснення державної регуляторної політики, під час підготовки аналізу регуляторного впливу  проєкту рішення міської ради, рівня поінформованості членів Криворізької міської територіальної громади з вимогами акта.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:

Базове відстеження здійснюється з метою оцінки стану суспільних відносин, на регулювання яких спрямована дія акта, та проводиться на підставі:

- інформації Головного управління ДПС у Дніпропетровській області щодо чисельності платників податку, прогнозних надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати податку;

- консультацій з представниками територіального відділення Всеукраїнсь-кої громадської організації «Асоціація платників податків України» у Дніпропетровській області (лист від 02.02.2021 №0202/01), Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати (лист від 01.02.2021 №7/14-12), Криворізької міської громадської організації «Спілка робітників сфери побуту та платних послуг» (лист від 11.02.2021), членами міської координаційної та галузевих рад підприємців за відповідними напрямами діяльності щодо витрат часу й коштів на реалізацію регулювання.

 

8. Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  регуляторного  акта.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, надходження коштів до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати єдиного податку, розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами малого підприємництва для подання заяви. До якісного – рівень поінформованості з вимогами регулювання.

До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати єдиного податку.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І і ІІ груп.

За інформацією  Головного управління ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2021 у м. Кривому Розі  обліковано 10 196 платників єдиного податку, з них: І групи – 3 064 суб’єкти господарювання, ІІ групи –    7 132. У 2021 році прогнозна кількість платників єдиного податку складає 10 293, з них І група – 3 002 суб’єкти господарювання, ІІ групи – 7 291 суб’єкт госпо-дарювання.

На 2022 рік за прогнозними показниками, наданими Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, прогнозна кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, складе 10 202 особи: І група – 3 064 особи, ІІ – 7 138 осіб (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-07).

На кількість суб’єктів господарювання можуть уплинути зміна групи платників податків та системи їх оподаткування, економічна ситуація тощо.

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) міська рада в межах повноважень ухвалює рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 10 Кодексу єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюються міськими радами в межах розміру ставок, визначених Кодексом (для І групи платників єдиного податку – не більше 10 відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних осіб, для ІІ групи платників єдиного податку – не більше 20 відсотків розміру   мінімальної

заробітної плати). Фіксовані ставки встановлюються для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп відповідно до видів господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, що дозволені для цих груп  Кодексом, з розрахунку на календарний місяць.

 

Надходження до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати єдиного податку (млн грн)

За інформацією Головного управління  ДПС у Дніпропетровській області у 2020 році надійшло до бюджету міста від сплати єдиного податку платниками І, ІІ групи 71,9  млн грн, що на 2,5 млн грн або на 3,6% більше порівняно з прогнозними показниками зазначеними в аналізі регуляторного впливу при розробці  проєкту регуляторного акта (69,4 млн грн).

Прогнозний обсяг надходжень до зведеного бюджету за ставками єдиного податку у 2021 році складатиме 80,90 млн грн, у тому числі  від платників податку І групи – 6,50 млн грн, ІІ групи – 74,40 млн грн.

На 2022 рік за прогнозними показниками, наданими Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, сума надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади складе 104,86 млн грн,  у тому числі від сплати платниками І групи – 7,30 млн грн, ІІ групи – 97,56      млн грн. Надходження до зведеного бюджету Криворізької міської тери-торіальної громади розраховувалися  на підставі розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та  мінімальної заробітної плати, установлених згідно із законодавством (Державний бюджет України на 2022 рік – прожитковий мінімуму для працездатних осіб – 2 481,00 грн; мінімальна заробітна плата – 6 700,00 грн).

Прогнозний обсяг надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку, виникнення податкового боргу).  

Кошти, що надійдуть від сплати податку можливо буде спрямувати на виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта (грн/год.)

Під час розробки проєкту регуляторного акта проведено консультації з Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області, представниками територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» у Дніпропетровській області (лист від 02.02.2021 №0202/01), Криворізького представництва Дніпропетровської торгово-промислової палати (лист від 01.02.2021 №7/14-12), Криворізької міської громадської організації «Спілка робітників сфери побуту та платних послуг» (лист від 11.02.2021) та консультативно-дорадчими органами: міська координаційна рада з питань розвитку підприємництва, міські галузеві ради підприємців за відповідними напрямами роботи й обраховано витрати коштів і часу, пов’язані з виконанням вимог акта, що виникають у суб’єктів господарювання в перший рік регулювання. Вони склали 1,75 год./ 73,29 тис. грн на одного суб’єкта господарювання (листи від 01.02.2021, 02.02.2021, 11.02.2021 №№7/14-12, 0202/01).

         Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути скоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати, а час залишається незмінним.

Зміна грошових витрат пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

 

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Поінформовано суб'єктів господарювання, фізичних осіб про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу» та аналізу регуляторного впливу на офіційних вебсайтах Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, підрозділ «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua, виконкомів районних у місті рад, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua, у Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 23.02.2021 №13 (22082).

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці користуються не тільки паперовими носіями засобів масової інформації, але й електронною їх версією (статистичні дані не обраховуються), офіційними вебсторінками Криворізької міської ради та її виконавчого комітету (розділ «Регуляторна політика»).

         Крім того, 19.03.2021 у виконкомі міської ради проведено громадські слухання у форматі відео-конференції (платформа Zoom) з обговорення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу».

         У вищезазначеному заході брали участь представники депутатського корпусу, консультативно-дорадчих органів, діяльність яких пов’язана з темою громадських слухань, органів місцевого самоврядування, Криворізького південного, північного відділів податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб Головного управління ДПС у  Дніпропетровській області, суб’єкти госпо-дарювання, які зареєструвалися на платформі Zoom.

         Надано характеристику за кожним показником результативності регуляторного акта щодо кількості платників податків, на яких поширюється регулювання, надходжень до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади коштів від сплати єдиного податку, розміру коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання, та рівнем їх поінформованості з основних положень акта.

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господа-рювання ухвалене рішення міської ради буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету: підрозділ «Регуляторна політика» https://kr.gov.ua, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua, у засобах масової інформації, направлене на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області  в термін, установлений чинним законодавством.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Проєкт регуляторного акта – рішення міської ради  «Про вста-новлення  ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва               м. Кривого Рогу» забезпечить дотримання норм чинного законодавства у сфері податкових відносин як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання (фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Єдиний податок є одним з джерел надходжень  до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми, на які розраховують члени Криворізької міської територіальної громади.

Оцінка ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених цілей буде здійснена при проведенні повторного відстеження, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за показниками:

 

№ п/п

Показник

У перший рік (стартовий рік упро-вадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

За п’ять років

1

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регу-ляторний акт*

10 202

10 231

10 256

2

Надходження коштів до зведе-ного бюджету Криворізької місь-кої територіальної громади від сплати єдиного податку

(тис грн) **

104 859,90

112 704,26

555 676,95

 

3

Розмір часу й коштів, що витра-чатимуться суб’єктом господа-рювання, пов’язаними з вико-нанням вимог акта

(год. / грн)***

1,75 год. /  73,29  

1,75 год. / 78,49

1,75 год./

 497,91  

4

Рівень поінформованості суб’єк-тів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

 

*Кількість платників на 2022 рік за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

**Прогнозна сума надходжень коштів до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від сплати єдиного податку платниками І, ІІ груп надана Головним управлінням ДПС у Дніпропетровській області станом на 01.01.2021 (листи від 20.01.2021 №156/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №310/5/04-36-04-11-07).

***Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміняться розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

1,75 годин – розмір часу з таблиці 2 до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу» М-Тест (0,25 год. (рядок 7) + 1,5 год. /рядок 10/);

747,70 тис. грн (або 73,29 грн на одного суб’єкта господарювання) у перший рік регулювання, за 5 років 5 106 56 тис. грн (або 497,91 грн на одного суб’єкта господарювання) – розмір коштів з таблиці 2 до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва м. Кривого Рогу»         М-Тест (рядок 14).

З метою підтримки малого підприємництва, сприяння самозайнятості населення, створення додаткових робочих місць проєктом рішення міської ради пропонується встановити розмір ставок єдиного податку не максимальний – 10% і 20%, як передбачено Кодексом, а на рівні оптимально діючих у місті протягом останніх років, відповідно 8% (для платників І групи єдиного  податку) та 17 % (ІІ групи).

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      

з питань планування

бюджету, економіки та

регуляторної політики                                                      Юрій Вілкул

 

 

 

Голова постійної комісії                                                      

з питань підприємництва                                                Андрій Юріс

01 квітня 2021

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.