Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Створено: 2022-03-01 08:35:58Оновлено: 2022-03-01 08:38:29

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності
регуляторного акта – рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4799
«Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2021 році»

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого від-стежується: рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4799 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2021 році».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта:

         установлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку за користування земельними ділянками міста;

         забезпечення соціально-економічного розвитку міста, регулювання земельних відносин;

         створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання;

      отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку міста, підвищення соціальних стандартів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01.01.2022 до 01.02.2022.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження регуляторного акта: повторне відстеження здійснюється з метою оцінки ступеня досягнення визначених регуляторним актом цілей шляхом аналізу показників щодо чисельності платників податку та надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю на підставі статистичних даних, наявних у департаменті регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, за даними Головного управління ДПС у Дніпропетровській області та через проведення консультацій з представниками громадськості й консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики та аналізу витрат суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог регулювання*. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

*З метою здійснення оцінювання показників результативності регуляторного акта проведені консультації з представниками громадських організацій та міської консультативної ради суб'єктів господарювання з питань містобудування, земельних відносин і рекламної діяльності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність відстежувалася шляхом порівняння фактичних показників з аналогічними, установленими під час базового відстеження, щодо чисельності платників податку станом на 01.01.2020, 01.01.2021 та 01.01.2022, надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю у 2020, 2021 роках та консультацій з представниками громадськості щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконанням вимог акта.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, високий рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Очікуваними вигодами внаслідок дії рішення міської ради є:

         у сфері інтересів територіальної громади – зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільг щодо земельного податку для земельних ділянок, зайнятих індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць, спрямування фінансового ресурсу, отриманого за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень від плати за землю, на вирішення соціальних проблем населення;

         у сфері інтересів суб’єктів господарювання – установлення ставок плати за користування земельними ділянками міста з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

у сфері інтересів органів місцевого самоврядування – удосконалення системи місцевого оподаткування, підвищення рівня використання економічних ресурсів міста, забезпечення надходжень до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта. До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю.

Кількість платників плати за землю, на яких поширюється регуляторний акт

За інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області чисельність платників плати за землю у м. Кривому Розі становила:

станом на 01.01.2020 – 24 769, з них фізичних осіб – 22 550, юридичних осіб – 2 219 (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 16.01.2020 №252/9/04-36-57-30-10, 02.03.2020 №1217/9/04-36-56-50);

станом на 01.01.2021 – 23 278, з них фізичних осіб – 20 959, юридичних осіб – 2 319 (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 20.01.2021 №157/5/04-36-04-10, 25.01.2021 №308/5/04-36-04-11-08);

станом на 01.01.2022 – 29 066, з них фізичних осіб – 26 741, юридичних осіб – 2 325 (лист Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 05.01.2022 №203/5/04-36-04-09-09).

Аналіз показників кількості платників плати за землю на 01.01.2020, 01.01.2021 та 01.01.2022 свідчить про стабільність кількості юридичних осіб та тенденцію до збільшення кількості фізичних осіб станом на 01.01.2022 у порівнянні з аналогічними показниками, що встановлені під час базового відстеження. Так на 01.01.2022 кількість платників плати за землю – фізичних осіб збільшилась у порівнянні з аналогічними показниками станом на: 01.01.2020 – на 4 191 особу (26 741 –- 22 550), 01.01.2021 – на 5 782 особи (26 741 – 20 959).

Надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю

  Під час базового відстеження результативності регуляторного акта була використана інформація, отримана від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за результатами декларування податкових зобов’язань з плати за землю землекористувачами міста, щодо прогнозованого обсягу надходжень плати за землю у 2021 році в розмірі 1 571,30 млн грн (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 04.03.2020 №1287/9/04-36-57-30-10, №23698/04-36-56-30).

У результаті ухвалення рішення міської ради від 30.06.2020 №4799 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2021 році» розмір надходжень від плати за землю у 2021 році прогнозувався на рівні 1 592,43 млн грн.

При повторному відстеженні результативності регуляторного акта за інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що фактичні надходження коштів до бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю у 2021 році склали 1 524,14 млн грн.       Таким чином, установлені при повторному відстеженні результативності регуляторного акта фактичні показники надходжень плати за землю у 2021 році в порівнянні з прогнозними показниками, установленими під час базового відстеження, характеризуються стабільністю.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта

При розробці проєкту регуляторного акта на 2021 рік на основі інформації Криворізьких управлінь Головного управління ДПС у Дніпропетровській області за результатами декларування податкових зобов’язань з плати за землю землекористувачами міста (листи від 04.03.2020 Криворізького північного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області №1287/9/04-36-57-30-10, Криворізького південного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області №23698/04-36-56-30) та консультацій з громадськістю обраховано витрати коштів і часу, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку з виконанням вимог акта, а саме: витрати на сплату податків і зборів та на ознайомлення з вимогами регуляторного акта (0,1 год. + 0,5 год.).** За результатами повторного відстеження підтверджуються показники, визначені при розробці регуляторного акта та за період базового відстеження його результативності.

**Для розрахунку витрат використовується орієнтовний розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік 5 003,00 грн (лист Міністерства фінансів України від 17.05.2019 №04110-09-10/13084), у погодинному розмірі – 31,27 грн (5 003,00 грн / 160 год.).

Розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання на виконання вимог акта:

            0,1 год. – витрати часу на отримання інформації про регулювання (за даними фокус-групи), у вартісному вираженні становлять 3,13 грн (0,1 год. х 31,27 грн);

            0,5 год. – орієнтовний розмір витрат часу на процедуру адміністрування заходів державного нагляду (контролю) за інформацією Криворізьких управлінь Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (листи Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 16.01.2020 №252/9/04-36-57-30-10, 04.03.2020 №23698/04-36-56-30), у вартісному вираженні становить 15,64 грн (0,5 год. х 31,27 грн).

 

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Інформування суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта відбулося шляхом його публікаціх в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 09.07.2020, тираж якої 13 780 примірників, і розміщення 09.07.2020 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в підрозділі «Регуляторна політика» www.kr.gov.ua. Копію ухваленого рішення направлено на адресу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в установлений законодавством термін.

Робота з роз’яснення основних положень регуляторного акта, зокрема щодо особливостей плати за землю, проводиться на постійній системній основі як безпосередньо під час спілкування з окремими землекористувачами, так і через листування в письмовій і електронній формах. Консультації із зазначених питань надаються фахівцями виконкому міської ради в Центрі адміністративних послуг «Віза» («Центр Дії») виконкому Криворізької міської ради щотижня відповідно до встановленого графіка. Крім того, інформація щодо основних положень регуляторного акта доводиться до відома учасників громадських заходів, що проводяться у виконкомі міської ради: на громадських слуханнях з обговорення регуляторних актів – рішень міської ради, нарадах з представниками органів Державної податкової служби щодо забезпечення надходжень від плати за землю, зустрічах з громадськістю.      

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4799 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2021 році» – регуляторний акт, розроблений згідно з нормами чинного законодавства України. З ухваленням цього регуляторного акта створені умови для використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади міста Кривого Рогу, раціонального ефективного використання земельних ділянок, забезпечення правового врегулювання майнових відносин членів територіальної громади. Установлення розмірів ставок плати за користування земельними ділянками у відсотках від нормативної грошової оцінки земель міста враховує вимоги чинного законодавства України щодо залежності розміру обов’язкових податкових платежів від містобудівної цінності й цільового призначення земель.

Ураховуючи, що за результатами повторного відстеження результативності регуляторного акта підтверджуються показники, установлені під час базового відстеження його результативності, беручи до уваги термін дії регуляторного акта – рік з 01.01.2021 до 31.12.2021, відсутні        підстави для внесення змін до рішення Криворізької міської ради від 30.06.2020 №4799 «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу у 2021 році».

 

Заступник голови постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань планування бюджету,

економіки та регуляторної

політики                                                                      Тетяна МАЛИХІНА

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань земельних відносин,

містобудування, комунальної

власності міста                                                                   Ольга КУЛІКОВСЬКА

 

Голова постійної комісії

Криворізької міської ради

з питань підприємництва                                                  Андрій ЮРІС

01 березня 2022

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради