Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету

Інформація про роботу підрозділу

Створено: 2012-01-06 11:56:33Оновлено: 2020-03-30 13:29:58

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Проводить аналіз роботи суб’єктів господарювання міста щодо раціонального використання паливно-енергетичних та природних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій.

2. Розглядає звернення від органів влади, громадських об`єднань, підприємств, установ та громадян за напрямками своєї діяльності.

3. Готує проекти рішень міської ради та її виконкому щодо питань енергоефективності.

4. Розглядає плани лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах кожною бюджетною установою, закладом міста на відповідний рік і вносить пропозиції до них у межах повноважень.

5. Проводить моніторинг додержання затверджених лімітів споживання енергоносіїв та природних ресурсів бюджетними закладами (установами) міста.

6. Скликає в установленому порядку наради, засідання робочих груп з питань, що належать до компетенції відділу.

7. Залучає в установленому порядку наукові, консультативні, громадські та інші організації, установи для вирішення питань, що належать до повноважень відділу.

8. Проводить інформаційну, роз`яснювальну та консультаційну роботу в сфері енергоефективності.

9. Аналізує показники енергоспоживання за наслідками впровадження енергоефективних проектів.

10. Здійснює перевірки бюджетних закладів (установ) та комунальних підприємств з питання економного споживання паливно-енергетичних і природних ресурсів.

11. Здійснює координацію наповнення та роботи модуля для оперативного збору, систематизації, обробки, аналізу інформації щодо показників енергоспоживання в спорудах бюджетних установ і комунальних підприємств на сайті "Криворізький ресурсний центр".

12. Здійснює розробку Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста та організує виконання його заходів в межах реалізації Угоди мерів "За сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні".

13. Оптимізує доступ суб’єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених до компетенції відділу, шляхом підвищення рівня їх відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотного зв’язку, удосконалення існуючої системи електронної взаємодії міської влади та бізнесу.

14. Вирішує інші питання, визначені чинним законодавством України та рішеннями міської ради.

Відділ має право:

1. Готувати проекти рішень міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови з питань, віднесених до його компетенції.

2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконкому міської ради, підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3. Одержувати в установленому порядку від підприємств, організацій, установ державної, комунальної та інших форм власності, управлінь, відділів виконкому міської ради, виконкомів районних у місті рад інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для здійснення передбачених цим Положенням повноважень і завдань.

4. Забезпечувати та організовувати проведення нарад з питань, що належать до компетенції відділу.

5. Взаємодіяти з державними органами, підприємствами, науково- дослідними та іншими організаціями з питань енергозбереження.

6. Вести ділове листування з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання міста з питань, що належать до його компетенції.

7. У особі керівника відділу, його заступника брати участь у роботі сесій міської та районних у місті рад, засіданнях постійних комісій міської та районних у місті рад, нарадах, що організовуються іншими виконавчими органами міської ради, подавати пропозиції з питань, віднесених до повноважень, або брати участь у їх підготовці.

8. Здійснювати адміністрування розділів сайту "Криворізький ресурсний центр" або їх частин, де розміщується інформаційні ресурси, які за своїм змістом належать до компетенції відділу.
 
Електронна адреса відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій:  [email protected], [email protected]


Звіт про роботу 2018

© 2009—2022, Виконком Криворізької міської ради