Офіційний вебсайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Здобутки підприємництва

Створено: 2011-07-06 08:52:30Оновлено: 2019-10-18 09:18:13

З огляду на особливо важливі функції малого й середнього бізнесу в сучасній соціально-орієнтованій економіці підтримка цього сегменту підприємництва є одним з головних пріоритетів економічної політики більшості країн світу. Важливість розвитку  підприємництва для держави обумовлена його значним внеском у створення робочих місць, високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю оперативно адаптуватися до нових економічних умов.

Потенціал позитивного впливу малого та середнього підприємництва на соціально-економічні процеси місцевого розвитку не може використовуватися в повному обсязі до того часу, поки не будуть усунені стримуючі фактори, обґрунтовані шляхи й механізми поступального розвитку діяльності малих і середніх підприємств як важливого сектора національної економіки. Тому, зусилля міської влади спрямовуються на встановлення відкритого партнерства влади та бізнесу.

За останні роки мале підприємництво посилило вплив на структурну перебудову економіки міста. Як самостійний елемент ринкової економіки воно сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного товарообігу, продовжує виконувати соціальну функцію, створюючи робочі місця, та наповнювати міський бюджет.

            На сьогодні державою та місцевою владою забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення процедури ведення підприємницької діяльності (удосконалення дозвільних процедур і реєстрації (у тому числі електронної) речових прав на майно, спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу, одержання адміністративних послуг, звуження прямого адміністративного державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери надання адміністративних послуг).

            Метою опитування криворізьких підприємців, у якому взяли участь 358 респондентів, було вивчити діловий клімат, з’ясувати, які бар’єри перешкоджають його розвитку, вивчити пріоритетні напрями діяльності, які бізнес очікує від влади.

            Так, низькі оцінки ділової активності (45,5%) вказують на те, що загальноекономічні умови для малого та середнього бізнесу залишаються несприятливими. У той же час, покращення оцінки ділового середовища (27%) показує, що для бізнесу, ймовірно, минув найбільш критичний кризовий період.

            Представники підприємницької спільноти міста дають позитивну оцінку якості адміністративних послуг. На  думку підприємців, на сьогодні відсутні проблеми з реєстрацією бізнесу, а основним питанням, пов’язаним із системою оподаткування, є  високі ставки податків, зборів та розміри штрафних санкцій. 

            Залишаються невирішеними питання, що є характерними для всіх регіонів та мають загальнодержавний характер. Серед таких підприємці називають: нерівномірність податкового навантаження на малий і великий бізнес, високі відсотки за користування банківськими кредитами та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, курсові коливання гривні, постійно зростаючі ціни на комунальні послуги та енергоносії, тіньову підприємницьку діяльність, функціонування осередків стихійної торгівлі.

            З метою визначення системи заходів, реалізація яких сприятиме зростанню підприємництва як важливого чинника місцевого розвитку; ураховуючи Закони України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення міської ради від 31.03.2016 №376 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року», зі змінами; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення міської ради від 27.06.2018 №2778 «Про ефективність підтримки малого та середнього підприємництва й удосконалення політики його розвитку».

           

© 2009—2021, Виконком Криворізької міської ради
Розробка сайту ФОП Патинко Ю.С.