Офіційний сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Здобутки підприємництва

Створено: 2011-07-06 08:52:30Оновлено: 2017-09-04 15:43:13

Одним зі стратегічних напрямів забезпечення сталого  економічного розвитку, що підтверджується світовою практикою, є  розвиток мікро-, малого та середнього підприємництва – найбільш мобільного, конкурентоспроможного сегменту економіки будь-якої держави. Підприємництво  виконує низку важливих економічних та соціальних функцій, дозволяючи ефективно вирішувати завдання виробничого, наукового та господарчого характеру.

Проте, в сучасних умовах суб’єкти підприємництва мають безліч стримуючих факторів і проблем, які доводиться долати самотужки. Зокрема, це й підвищена чутливість до умов кредитування,  відсутність кваліфікованих кадрів і наявність адміністративних бар’єрів. Крім того, розвиток  підприємництва  значною мірою стримується політичною та економічною ситуацією в країні.

Потенціал позитивного впливу малого та середнього підприємництва на соціально-економічні процеси місцевого розвитку не може використовуватися в повному обсязі до того часу, поки не будуть усунені фактори, обґрунтовані шляхи й механізми поступального розвитку діяльності малих і середніх підприємств як важливого сектора національної економіки.

Тому зусилля міської влади спрямовуються на встановлення відкритого партнерства влади та бізнесу.

Програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  в м. Кривому Розі   на 2017 – 2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2016 №1173 є одним з важливих інструментів реалізації на місцевому, рівні державної політики сприяння розвитку малого й середнього підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та спрямована на створення умов для сталого розвитку господарюючих суб’єктів, удосконалення ринкових відносин й кореспондується з основними галузевими та міжрегіональними програмами міста, зберігає зв’язок з попередніми аналогічними програмами, є:

- відкритою для участі в її реалізації суб’єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, громадських формувань, що сприяють розвитку підприємництва,

- результатом консолідації зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців.

Її метою визначено: забезпечення сталого розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності та внеску в забезпечення соціально-економічного розвитку міста; спрямування дій  органів місцевого самоврядування,  державної виконавчої влади, суб’єктів підприємництва, установ інфраструктури підтримки підприємництва на забезпечення режиму максимального сприяння створенню та діяльності малого й середнього підприємництва, усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Ураховуючи пріоритетність розвитку малого та середнього бізнесу, досягнення головної мети Програми пов’язане з реалізацією головних напрямів та першочергових завдань, до числа яких належать:

  • Упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.
  • Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва.
  • Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва.
  • Соціальна складова підприємництва та розширення його кадрового потенціалу.

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого й середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, зменшення проблем організації зайнятості населення.

З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів Програми необхідно вирішити такі актуальні завдання:

- удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні;

- забезпечення прозорості здійснення регуляторної діяльності та інформування громадськості шляхом систематичного оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації та через мережу Інтернет;

- проведення перегляду регуляторних актів органів місцевого самоврядування на відповідність їх принципам державної регуляторної політики, усунення бар’єрів і адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності;

- покращення якості надання адміністративних, та інших публічних послуг органами місцевого самоврядування  м. Кривого Рогу;

- формування ресурсної бази розвитку підприємництва;

-   залучення інвестицій у сферу малого й середнього підприємництва;

- надання правової, фінансової й організаційної підтримки та навчання основам підприємницької діяльності для безробітних громадян під час започаткування ними власної справи;

- сприяння подальшому розвитку системи підготовки кваліфікованих кадрів для сфери малого й середнього підприємництва.


 

© 2009—2018, Виконком Криворізької міської ради