Офіційний веб-сайт Криворізької міської ради та її виконавчого комітету
Офіційний сайт виконкому Криворізької міської ради Виконком Криворізької міської ради Офіційний веб-сайт виконкому Криворізької міської ради

Здобутки підприємництва

Створено: 2011-07-06 08:52:30Оновлено: 2019-01-31 14:44:37

З огляду на особливо важливі функції малого й середнього бізнесу в сучасній соціально-орієнтованій економіці підтримка цього сегменту підприємництва є одним з головних пріоритетів економічної політики більшості країн світу. Важливість розвитку  підприємництва для держави обумовлена його значним внеском у створення робочих місць, високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю оперативно адаптуватися до нових економічних умов.

Потенціал позитивного впливу малого та середнього підприємництва на соціально-економічні процеси місцевого розвитку не може використовуватися в повному обсязі до того часу, поки не будуть усунені стримуючі фактори, обґрунтовані шляхи й механізми поступального розвитку діяльності малих і середніх підприємств як важливого сектора національної економіки. Тому, зусилля міської влади спрямовуються на встановлення відкритого партнерства влади та бізнесу.

За останні роки мале підприємництво посилило вплив на структурну перебудову економіки міста. Як самостійний елемент ринкової економіки воно сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного товарообігу, продовжує виконувати соціальну функцію, створюючи робочі місця, та наповнювати міський бюджет.

На сьогодні державою та місцевою владою забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення процедури ведення підприємницької діяльності (удосконалення дозвільних процедур і реєстрації (у тому числі електронної) речових прав на майно, спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу, одержання адміністративних послуг, звуження прямого адміністративного державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери надання адміністративних послуг).

Метою опитування криворізьких підприємців, у якому взяли участь 358 респондентів, було вивчити діловий клімат, з’ясувати, які бар’єри перешкоджають його розвитку, вивчити пріоритетні напрями діяльності, які бізнес очікує від влади.

Так, низькі оцінки ділової активності (45,5%) вказують на те, що загальноекономічні умови для малого та середнього бізнесу залишаються несприятливими. У той же час, покращення оцінки ділового середовища (27%) показує, що для бізнесу, ймовірно, минув найбільш критичний кризовий період.

Представники підприємницької спільноти міста дають позитивну оцінку якості адміністративних послуг. На  думку підприємців, на сьогодні відсутні проблеми з реєстрацією бізнесу, а основним питанням, пов’язаним із системою оподаткування, є  високі ставки податків, зборів та розміри штрафних санкцій. 

Залишаються невирішеними питання, що є характерними для всіх регіонів та мають загальнодержавний характер. Серед таких підприємці називають: нерівномірність податкового навантаження на малий і великий бізнес, високі відсотки за користування банківськими кредитами та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників, курсові коливання гривні, постійно зростаючі ціни на комунальні послуги та енергоносії, тіньову підприємницьку діяльність, функціонування осередків стихійної торгівлі.

З метою визначення системи заходів, реалізація яких сприятиме зростанню підприємництва як важливого чинника місцевого розвитку; ураховуючи Закони України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішення міської ради від 31.03.2016 №376 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року», зі змінами; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення міської ради від 27.06.2018 №2778 «Про ефективність підтримки малого та середнього підприємництва й удосконалення політики його розвитку».

Так, органам місцевого самоврядування доручено:

-  виважено підходити до перегляду діючих та розробки нових регуляторних актів, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання, ефективно співпрацювати з міськими галузевими радами підприємців відповідної спрямованості, активом підприємницької громадськості та громадськими організаціями при здійсненні регуляторної діяльності; під час розгляду й ухвалення регуляторних актів забезпечити неухильне дотримання процедур оприлюднення проектів регуляторних актів та документів, що стосуються аналізу їх регуляторного впливу, обґрунтований розгляд можливих альтернативних процедур; провести перегляд регуляторних актів на місцевому рівні відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 23.04.2018 №ВХ-3070/0/1-18),  готувати  листи до урядових органів щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою дебюрократизації бізнесу;  упроваджувати методику проведення аналізу впливу регуляторного акта з урахуванням обов’язковості  здійснення оцінки витрат, економічних вигод та підготовки М-тесту.

- продовжити спільно з виконкомами районних у місті рад практику проведення інформаційно-освітніх семінарів, зустрічей, форумів із залученням представників підприємницької громадськості для оперативного розгляду проблем бізнесу та стану справ щодо реалізації політики у сфері розвитку підприємництва,  інформаційно-роз’яснювальної  роботи з питання підвищення освітнього рівня суб’єктів малого та середнього підприємництва, їх найманих працівників щодо основних вимог провадження господарської діяльності, у тому числі у сфері обігу алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, дотримання вимог стосовно заборони продажу такої продукції особам, які не досягли 18 років, захисту прав споживачів; залучення суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього підприємництва до впровадження й реалізації соціальних та муніципальних проектів на правах соціального партнерства, фандрейзингу  задля  покращення умов життя членів територіальної громади, популяризації соціальних ініціатив суб’єктів господарювання за різними напрямами; у співпраці з Криворізьким представництвом Дніпропетровської торгово-промислової палати, Державним підприємством «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, відділом стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому сприяти інформаційній підтримці суб'єктів господарювання, які виробляють продукти й товари з упровадженням міжнародних та європейських стандартів якості, залученню підприємств промисловості до експорту продукції на міжнародні ринки, у тому числі до країн Євросоюзу та ближнього зарубіжжя; активізувати проведення медіа-заходів з популяризації процесу підтримки міською владою розвитку малого й середнього бізнесу.

Також, відповідно до рішення, суб’єктам господарювання всіх форм власності, що здійснюють діяльність на території міста запропоновано: у разі отримання кредитів у банківських установах, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів, брати участь у конкурсах проектів зі створення нових робочих місць, з можливістю отримання коштом міського бюджету фінансової допомоги шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами; залучатися до діючих соціальних проектів та ініціювати запровадження нових соціальних моделей з метою вирішення суспільних проблем мешканців міста; підвищити соціальну відповідальність за кожного найманого працівника в питаннях працевлаштування, оплати та умов праці; брати активну участь у впровадженні регуляторної політики: експертування регуляторних актів на етапі підготовки, відстеження результативності їх дії, обговоренні актуальних питань, що заважають веденню бізнесу.

© 2009—2019, Виконком Криворізької міської ради